System edukacji w USA

System edukacji w USA

System edukacji w USA – przegląd

System edukacji w USA – Stany Zjednoczone wydają więcej niż jakikolwiek inny kraj na świecie na edukację! Każdy stan ma duży wpływ na strukturę swojego systemu edukacji i finansuje swoje instytucje publiczne.

W rezultacie istnieje tyle opcji, rodzajów i poziomów nauczania, ile jest stanów. Chociaż nauka w szkole jest zazwyczaj obowiązkowa przez 12 lat, w niektórych częściach USA dzieci mogą wycofać się z formalnej edukacji już w wieku 14 lat, o ile ich rodzice wyrażą na to zgodę, lub mieszkają ponad dwie mile od szkoły i nie mają dostępu do transportu, podczas gdy inne stany nalegają, aby dzieci otrzymywały formalną naukę do 16 lub nawet 18 roku życia.

Dostępne są trzy rodzaje edukacji: szkoły publiczne, które są finansowane przez państwo; prywatne, płatne instytucje, do których uczęszcza 10 proc. populacji studentów; oraz edukacja domowa, która zyskuje na popularności i obecnie liczy 1,5 mln uczniów.

Prywatna edukacja kosztuje od 10 000 do 20 000 USD rocznie na poziomie szkoły i jest znacznie droższa, jeśli chodzi o prywatne, płatne uniwersytety. Szkoły prywatne mogą być oparte na wierze i nastawione na zysk lub non-profit.

Ponieważ szkoły sektora publicznego finansują swoje systemy szkolne z podatków lokalnych, stanowych i federalnych, oczywiste jest, że istnieją duże rozbieżności w budżetach, przy czym biedniejsze obszary otrzymują mniej na ucznia niż obszary bogatsze.

Lokalne rady szkolne są wybierane, by decydować, jak wydawać fundusze, a ta autonomia prowadzi również do dużych różnic w programach nauczania i priorytetach edukacyjnych.

University of Missouri System edukacji w USA

Najczęściej zadawane pytania:

elab education laboratory - ielts - egzamin ielts - esame ielts

System edukacji w USA – różnice

Dobrym przykładem tego, jak bardzo różni się podejście do nauczania w USA, jest walka między ewolucją a kreacjonizmem, która od dziesięcioleci rozdziera zawód nauczyciela. Do lat 60. niektóre stany, takie jak Tennessee, wymagały od nauczycieli przedmiotów ścisłych podpisania umowy, w której stwierdzali, że nie będą nauczać żadnych teorii darwinowskich, które sugerowały, że człowiek wyewoluował z małp człekokształtnych, podczas gdy Alabama po prostu zakazywała nauczania ewolucji. Alternatywny pogląd, powszechnie określany jako kreacjonizm lub inteligentny projekt, opierał się na przekonaniu, że Bóg stworzył człowieka. W czasie pisania tego tekstu, pomimo regularnych wyzwań prawnych, wiele stanów nadal naucza obu teorii jednocześnie, wykorzystując inteligentny projekt do krytyki ewolucji, pod pozorem uczynienia z uczniów krytycznych myślicieli.

Stany te obejmują:

 • Colorado
 • Kansas
 • Iowa
 • Montana
 • Oklahoma
 • Kentucky
 • Arizona
 • Indiana
 • Florida
 • Wyoming
 • Missouri
 • South Carolina
 • Mississippi
 • New Hampshire
 • Consumer Products Consulting.
 • Tennessee
 • New Mexico
 • Louisiana
 • Wisconsin

Okręgowe rady szkolne mają zatem dużą władzę, jak pokazuje ten przykład. Chociaż w systemie szkolnym istnieje obowiązkowy wspólny program nauczania, obejmujący 2-4 lata nauk ścisłych, matematyki, wychowania fizycznego i nauk społecznych, program zdrowotny – który obejmuje edukację seksualną, anatomię i kontrolę urodzeń – nie jest obowiązkowy, a uczniowie lub ich rodzice mogą zrezygnować z tych zajęć.

Ponad 50 procent uczniów rozpoczyna dzień w szkole od recytacji Przysięgi Wierności, dlatego wiele amerykańskich filmów pokazuje uczniów stojących na placu zabaw przed Gwiazdami i Paskami przed wyjściem na zajęcia.

System edukacji USA – jego organizacja

System edukacji w USA: Lata akademickie trwają od początku września do początku czerwca i są podzielone na dwie, trzy lub cztery kadencje.

Dni szkolne mogą rozpocząć się już o 7 rano. Wiele dzieci korzysta z autobusów szkolnych, które odbierają je i odwożą do domu. Ostatnie szacunki obliczają, że w 2019 r. w Stanach Zjednoczonych odbyło się 8,8 miliarda szkolnych podróży autobusem. Co więcej, nie uwzględnia to podróży autobusem tranzytowym poza szkołą.

Godziny zajęć szkolnych różnią się, przy czym poniższe harmonogramy są najbardziej powszechne – chociaż zarządy szkół mogą zdecydować inaczej, jeśli muszą upewnić się, że autobusy szkolne są uwzględnione w godzinach otwarcia i zamknięcia szkoły:

 • Szkoły podstawowe -7.30-14.30
 • Gimnazja – 8.30-15.30
 • Szkoły średnie – 8.15-15.20

Ostatnie ustawodawstwo podkreśliło znaczenie ciągłej oceny, zgodnie z ustawą No Child Left Behind Act z 2001 roku, która miała na celu zlikwidowanie luki między dziećmi uprzywilejowanymi i tymi w mniej korzystnej sytuacji życiowej. Potwierdza to jej zaktualizowana wersja w postaci ustawy The Every Student Succeeds Act z 2015 roku. Każdy stan w USA jest teraz odpowiedzialny za wyznaczanie celów dla własnych szkół i uczniów oraz przeprowadzanie corocznych standaryzowanych testów z matematyki i języka angielskiego, od klas 3-8, a po ukończeniu szkoły średniej – z wynikami publikowanymi publicznie. Stany muszą wyznaczyć cele w zakresie biegłości dla swoich szkół podstawowych i średnich i mogą ubiegać się o federalne dotacje na wspieranie umiejętności czytania i pisania. Te akty prawne przeniosły władzę z rządu federalnego na poziom stanowy i podkreśliły znaczenie zapewnienia dzieciom w gorszym położeniu wymiernej, wysokiej jakości edukacji. Standaryzowane testy uczniowskie nie dotyczą oczywiście uczniów uczęszczających do szkół domowych ani sektora prywatnego, które mają swoje własne formy oceny.

 

Amerykański system edukacji – czym są szkoły czarterowe?

System edukacji w USA: Szkoły czarterowe to szkoły publiczne, które wyłoniły się z „ruchu małych szkół”, a pierwsza karta została przyznana w 1991 roku. W przeciwieństwie do innych szkół publicznych, szkoły czarterowe działają niezależnie od lokalnej rady edukacji i mogą być tworzone przez grupę rodziców, firm, liderów społeczności lub nauczycieli.

Grupa ta opracowuje statut zawierający ich misję i przedkłada go do zatwierdzenia przez stan lub organ stanowy, któremu powierzono ocenę wniosków – który następnie finansuje szkołę w przeliczeniu na jednego ucznia.

Szkoły czarterowe są wolne od tradycyjnej biurokracji i są odpowiedzialne za sukcesy naukowe swoich uczniów. Uniwersytety często wspierają tego typu szkoły, które są innowacyjne, inkluzywne i różnorodne.

Szkoły te w systemie edukacji w USA są nieselektywne i przyjmują uczniów na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” lub w drodze losowania. Co więcej, nie pobierają czesnego.

Każda szkoła czarterowa jest inna i kieruje się własną filozofią edukacyjną. Jeśli szkoła nie spełnia swoich celów, wówczas państwo może wycofać pozwolenie na działalność, a szkoła zostanie zamknięta.

W 2020 r. w USA istniało około 7000 szkół czarterowych, posiadających własne umowy określające programy, które realizują, opisujące sposób oceniania uczniów i mierzenia sukcesu.

Każda karta jest zwykle przyznawana na okres od trzech do pięciu lat, a następnie poddawana przeglądowi. Tego typu szkoły są zwykle miejskie i małe. Ponadto, obecnie istnieje rosnąca tendencja do zakładania szkół czarterowych online.

Amerykański system edukacji – czym jest szkoła magnetyczna?

Szkoły magnetyczne są powszechnie spotykane w dużych miastach i są częścią publicznego systemu edukacji w USA i obejmują wiele poziomów edukacyjnych, od szkół podstawowych po gimnazja i licea.

Jak sam termin wskazuje, szkoły magnetyczne są zaprojektowane tak, aby przyciągać uczniów o szczególnych zainteresowaniach i talentach, którzy pochodzą spoza lokalnych linii dzielnicowych.

Szkoły te są głównie selektywne, a kandydaci muszą zdać test wstępny i przejść rozmowę kwalifikacyjną. Skupiają się one na jednej dziedzinie: sportach elitarnych, handlu, edukacji rolniczej, naukach przyrodniczych, sztukach pięknych lub widowiskowych itp. Oferują one specjalistyczny program nauczania i szeroki zakres programów wzbogacających. Liczebność klas i stosunek liczby nauczycieli do liczby uczniów są mniejsze niż w zwykłych szkołach publicznych, a jakość nauczania i osiągnięcia akademickie są często wyższe.

Wiele szkół magnetycznych koncentruje się na przedmiotach STEM lub sztuce. Co więcej, ostatnie badania wykazały, że szkoły te mają pozytywny wpływ na wyniki uczniów i frekwencję. W 2021 roku w USA było około 3 500 szkół magnetycznych.

Amerykański system edukacji - specjalizacja czy elastyczność?

Amerykański system edukacji oferuje niezwykle elastyczne i zróżnicowane podejście do nauczania i uczenia się. W przeciwieństwie do wielu krajów europejskich, w których uczniowie specjalizują się w wieku 16 lat, wybierając kierunek i trzy lub cztery przedmioty, na których chcą się skoncentrować przez następne sześć lat, amerykańscy studenci mogą siekać i zmieniać swoje kierunki i nieletnich, wirtualnie tworzyć własną ścieżkę uczenia się i łączyć dość różnorodne przedmioty.

Możliwości są nieograniczone w szkolnictwie wyższym, a nawet w szkole uczniowie mają ogromną liczbę przedmiotów do wyboru. Amerykańska edukacja ma być dynamiczna, ceni debatę i różnorodność opinii i oczekuje, że jej studenci zdecydują się na kierunek dopiero po spędzeniu jednego lub dwóch lat na analizowaniu każdego obszaru i opcji.

Podejście to jest wzmacniane przez podstawę programową, znajdującą się na każdym poziomie amerykańskiego systemu edukacji.

Struktura amerykańskiego systemu szkolnictwa

Struktura amerykańskiego systemu szkolnego – W wieku 3-5 lat małe dzieci uczęszczają do przedszkola, które jest dobrowolne i może być uogólnione lub wyspecjalizowane. Dzieci uczą się poprzez zabawę i są przygotowane do wejścia do szkoły podstawowej. Około 69 procent amerykańskich dzieci uczęszcza do przedszkola.

Szkoła podstawowa trwa pięć lub sześć lat, a to, czy dziecko dostanie się do konkretnej szkoły, zależy od tego, gdzie mieszka. Szkoły te mają szeroki program nauczania, który jest ustalany na poziomie stanowym lub powiatowym i daje dzieciom podstawową wiedzę z zakresu matematyki, czytania, WF, pisania, historii i geografii, rzemiosła, muzyki, nauki ścisłej i siłowni.

Języki obce, które były nauczane w szkołach średnich, zostały wprowadzone w około 25% szkół podstawowych, a szkoły oferują hiszpański, łacinę, francuski, chiński lub niemiecki. Niektóre szkoły podstawowe zapewniają również przedmioty do wyboru, takie jak komputery i technologia, muzyka i sztuka. Dzieci zostaną wprowadzone do geometrii, algebry, wykresów i wykresów, a ich czytanie ze zrozumieniem zostanie sprawdzone i ocenione. Socjalizacja jest równie ważna jak osiągnięcia w nauce na tym poziomie, ponieważ szkoła podstawowa przygotowuje swoich uczniów do przejścia do gimnazjum lub gimnazjum. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są zintegrowane z klasą i otrzymują dodatkowe wsparcie i materiały. Uczniowie na ogół nie przemieszczają się między klasami, ponieważ nauczyciele przychodzą do nich – chyba że jest to na lekcje WF lub siłowni – a szkoły podstawowe zapewniają 20-30 lekcji tygodniowo.

Gimnazjum/Gimnazjum

Uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w gimnazjum, zaczynają w wieku 11 lat, natomiast ci, którzy uczęszczają do gimnazjum, zaczynają w wieku 12 lat. Ta różnica jednego roku znajduje odzwierciedlenie w kolejnym etapie ich edukacji, kiedy gimnazjaliści przechodzą do szkoły średniej w wieku 14 lat, a gimnazjaliści przenoszą się do liceum w 15.In pomimo tych różnic w podziałach edukacyjnych, uczniowie na tym etapie swojej edukacyjnej podróży uczą się bardzo podobnej podstawy programowej, który obejmuje matematykę, nauki ścisłe, nauki społeczne, historię i język angielski, a wiele szkół oferuje przedmioty do wyboru w szerokim zakresie przedmiotów, takich jak dramat, sztuka, muzyka, edukacja zdrowotna, WF, przywództwo, orkiestra, kuchnia francuska, zespół, informatyka i historia USA. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że przedmioty różnią się znacznie w zależności od okręgu szkolnego i że niektóre gimnazja i gimnazja mają bardzo niewiele przedmiotów do wyboru , co odzwierciedla podejście szkoły, okręgu szkolnego i państwa. Uczniowie mogą uczyć się na poziomie podstawowym lub zaawansowanym i zdawać regularne testy, aby ustalić swoje oceny.

Szkoła średnia/liceum

Szkoła średnia rozpoczyna się w wieku 14 lub 15 lat, w zależności od rodzaju uczęszczających uczniów , aw tym momencie zakres zajęć fakultatywnych rozszerza się. Ten poziom edukacji przygotowuje uczniów do wejścia na uniwersytet i zwykle ma następujące podstawowe przedmioty: historia lub geografia lub kultura światowa; matematyka; Angielski; nauki przyrodnicze, sztuka i WF. Studenci mogą wybrać poziom, na którym chcą się uczyć – poziom Honors lub Standard – i mogą zdecydować się na kursy Advanced Placement (AP), razem z lub zamiast regularnego programu nauczania. Kursy AP są na ogół bardzo pomocne przy ubieganiu się o dostanie się na uniwersytet, a Harvard wymaga, aby wszyscy kandydaci wzięli 7 lub więcej opcji AP. Oceny są obliczane w systemie 4/5 lub nawet 11 punktów, przy czym niektóre szkoły używają liter do wyjaśnienia osiągnięć, a to idzie w kierunku obliczania ogólnego GPA lub średniej ocen – co jest również ważne dla zapewnienia sobie miejsca w szkolnictwie wyższym. Aby uzyskać dyplom ukończenia szkoły średniej, uczniowie muszą zgromadzić minimalną liczbę punktów wymaganą przez ich stan. Wyniki testów, praca laboratoryjna i udział w projektach są ważne dla GPA.

Czy amerykański system edukacji przygotowuje studentów do dyplomu IB?

IB jest szczególnie popularny w sektorze prywatnym, ponieważ kwalifikacje te są uznawane na całym świecie – co nie ma miejsca w przypadku amerykańskiego dyplomu ukończenia szkoły średniej. Uczniowie zaczynają przygotowywać się do egzaminu w wieku 16 lat i muszą zdawać trzy przedmioty na poziomie Honors i trzy na poziomie Standard. Dodatkowo muszą wziąć udział w kursie z teorii wiedzy, uczestniczyć w zajęciach sportowych i pracach społecznych, prowadzić niezależne badania i napisać pracę o objętości 4,000 słów. W USA jest 1800 szkół IB World. Programy IB rozpoczynają się na poziomie szkoły podstawowej, ale możliwe jest znalezienie publicznej szkoły średniej, która oferuje dwuletni program przeduniwersytecki. Dzieci uczące się w domu nie są uprawnione do zdawania egzaminów dyplomowych IB.

education system in the usa - study abroad - study in the usa campus

Studia w USA - Elastyczność i możliwość wyboru kierunku studiów


Amerykański system szkolnictwa wyższego jest uważany za jeden z najlepszych na świecie i oferuje elastyczne możliwości studiowania w ponad 4000 college'ów i uniwersytetów. Amerykańskie stopnie naukowe są uznawane na całym świecie za ich akademicką doskonałość i ulepszone doświadczenia w nauce.

System edukacji w USA: szkolnictwo wyższe

Same GPA i dyplomy ukończenia szkoły średniej nie dadzą studentom wstępu na amerykańskie uniwersytety. W czasie pandemii, wiele instytucji szkolnictwa wyższego zrezygnowało z normalnego wymogu uzyskania dobrych wyników w jednym z dwóch standaryzowanych testów – SAT lub ACT. Ponadto, coraz częściej pojawiają się opinie, które podważają ważność, dokładność i przydatność standaryzowanych testów. W związku z tym, możliwe jest, że po zakończeniu pandemii, wiele uniwersytetów będzie nadal preferować holistyczne oceny aplikacji studentów, a nie wymagać wyników SAT i ACT .

SAT ma tendencję do bycia bardziej matematycznie zorientowanym niż ACT. Mniej więcej taka sama liczba amerykańskich studentów podchodzi do każdego z tych egzaminów. Można oczywiście zrobić oba i wybrać, który wynik przedstawić. Obecnie zrezygnowano z egzaminów przedmiotowych SAT, co sugeruje, że w przyszłości większe znaczenie będzie miało zdawanie egzaminów AP w szkole średniej.

Zgodnie z ogólnym zdecentralizowanym charakterem amerykańskiego systemu edukacji, instytucje szkolnictwa wyższego mogą być prywatne lub publiczne, nastawione na zysk lub niedochodowe, świeckie lub powiązane religijnie (na przykład z jezuitami lub mormonami).Wybór jest bardzo szeroki, a każda osoba znajdzie swoją własną niszę i najlepsze dopasowanie edukacyjne.

Istnieją trzy główne typy szkół wyższych w USA: uczelnie, które są częścią większego uniwersytetu; kolegia społeczne; i uczelnie sztuk wyzwolonych.

Na przykład Harvard College jest częścią Uniwersytetu Harvarda , a jego wiele szkół zawodowych – takich jak szkoły medyczne, farmaceutyczne lub dentystyczne – są również uczelniami uniwersyteckimi. Kursy trwają cztery lata, aby uzyskać tytuł licencjata. Studenci mogą kontynuować i podjąć studia magisterskie lub doktorat.

Uczelnie sztuk wyzwolonych są często prywatne i oferują czteroletnie stopnie licencjackie. Kolegia te są mieszkalne, zwykle mają małe społeczności i klasy oraz niski stosunek uczniów do nauczycieli. Niektóre z nich mają eksperymentalne podejście do nauczania i uczenia się i mogą nie stosować tradycyjnych systemów oceniania.

Nauczanie jest interdyscyplinarne, a nacisk kładzie się nie na badania – jak to ma miejsce na tradycyjnych uniwersytetach – lecz na zdobywanie wiedzy poprzez interaktywną wymianę poglądów i napędzanie rozwoju intelektualnego, a nie na przygotowanie studentów do powołania lub zawodu. Brak nacisku na dorobek badawczy powoduje, że większość amerykańskich liberal arts colleges nie oferuje studiów podyplomowych.

System edukacji w USA - Community Colleges

Amerykański system edukacji – Community colleges zostały pierwotnie utworzone w celu uzupełnienia niedoboru wykwalifikowanych technicznie pracowników umysłowych i fizycznych.

Studenci mogą uczęszczać do nich zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin oraz łączyć naukę z pracą. To czyni je szczególnie atrakcyjnymi dla starszych i mniej uprzywilejowanych ekonomicznie studentów, którzy nie muszą przerwać pracy, aby zdobyć wykształcenie.

Kolegia społeczne nie są selektywne i praktykują otwarty dostęp. Kursy trwają dwa lata i prowadzą do stopnia Associate.

Wielu studentów wykorzystuje community college jako etap wstępny i przygotowawczy przed złożeniem podania na czteroletni kurs uniwersytecki, korzystając z systemów transferowych.

W ten sposób zapłacą dwa lata opłat za studia społecznościowe i dwa lata opłat uniwersyteckich – i dokonają znacznych oszczędności. Uczęszczanie do college’u społecznościowego jest tanie. Czesne waha się od 4 000 USD dla studentów w stanie do 8 500 USD dla studentów spoza stanu. Wypada to bardzo korzystnie w porównaniu z opłatami za naukę pobieranymi przez uczelnie sztuk wyzwolonych i uniwersytety.

 

Amerykański system edukacji – znaczenie zajęć pozalekcyjnych

System edukacji w USA jest zróżnicowany i wszechstronny. Studenci mogą wybierać kursy na wielu poziomach, mieszać i dopasowywać przedmioty do wyboru oraz pracować zgodnie z różnymi standardami w zależności od ich umiejętności i zainteresowań.

Uczelnie w Stanach Zjednoczonych poszukują dobrze wykształconych absolwentów, z zapałem, umiejętnościami intelektualnymi i ciekawością. Oceniają potencjał studentów, patrząc poza GPA i wyniki testów. To właśnie tutaj wkraczają zajęcia pozalekcyjne.

Te zajęcia pozalekcyjne mogą być finansowane samodzielnie lub ze składek lub darowizn rodziców, jeśli wymagają sprzętu, mundurków itp. – np. cheerleading, gra w zespole, dołączenie do orkiestry marszowej, rozwijanie umiejętności muzycznych, plastycznych lub teatralnych.

Zajęcia takie jak kluby dyskusyjne, techniczne, naukowe lub językowe są często organizowane przez szkołę, podobnie jak lekkoatletyka i zawody sportowe.

Studenci są zachęcani do angażowania się w wolontariat, projekty społeczne, zbieranie funduszy charytatywnych i różnicowanie swoich doświadczeń. Kluby filmowe oferują możliwość tworzenia krótkich filmów lub montaży fotograficznych, a praca nad gazetami szkolnymi lub stacjami radiowymi poprawia umiejętności komunikacyjne i stanowi imponujący wkład w akademickie CV.

Wiele formularzy aplikacyjnych na uniwersytety pozostawia miejsce na zajęcia pozalekcyjne lub zadaje konkretne pytania esejowe na temat tego obszaru życia studenta, ponieważ kandydaci są oceniani w odniesieniu do tego, co mogą zaoferować społeczności uniwersyteckiej.

W końcu każda uczelnia poszukuje sportowców i aktorów, którzy staną w świetle reflektorów i poprawią konkurencyjność swoich drużyn w sportach międzywydziałowych lub przyczynią się do rozwoju ich programów artystycznych.

Pasja, zaangażowanie i entuzjazm są trudne do przekazania poprzez wyniki testów i punktację, a jednak są wysoko cenione w bogatym arrasie, który tworzy amerykański system edukacji.

Zajęcia pozalekcyjne są idealnymi narzędziami do demonstrowania osobowości, zainteresowań i zaangażowania w społeczności i cały świat.

System kształcenia w USA - studia podyplomowe

Studia podyplomowe można podzielić na programy akademickie/badawcze oraz stopnie zawodowe, dyplomy i certyfikaty. Większość kursów magisterskich trwa dwa lata. Dostępnych jest także wiele krótszych programów, takich jak 12-miesięczny MBA. W przeciwieństwie do systemu w wielu krajach europejskich, nie ma czystych programów badawczych. Studenci uczęszczają na wykłady i seminaria, a także realizują swoje osobiste zainteresowania badawcze. Regularne oceny są częścią amerykańskiego podejścia do nauczania i uczenia się na studiach magisterskich, a nie oceniają postępów wyłącznie na podstawie eseju i pracy dyplomowej. Studenci studiów podyplomowych uczęszczają do wyspecjalizowanych szkół „magisterskich” i często przebywają poza studentami na swojej uczelni. Średnie opłaty za wykonanie

Studia magisterskie na uniwersytecie publicznym wynoszą od 20 000 do 35 000 USD rocznie, a prywatne uniwersytety pobierają znacznie wyższe czesne. Niemniej jednak koszt nie okazał się przeszkodą dla miliona studentów zagranicznych, którzy zdecydowali się na studia podyplomowe w USA.

Studia doktoranckie trwają średnio od czterech do sześciu lat i kończą się złożeniem oryginalnej rozprawy. Zaawansowane stopnie zawodowe w medycynie, prawie, teologii, stomatologii, dziennikarstwie, architekturze i inżynierii itp. są oferowane przez profesjonalne szkoły dla absolwentów.

System edukacji w USA – podsumowanie

System edukacji w USA jest tak różnorodny, rozległy i inkluzywny jak jego geografia. Biorąc pod uwagę liczbę opcji dostępnych dla każdego studenta, ścieżki edukacyjne są zupełnie różne w całej populacji, a studenci mają wiele wyborów do podjęcia na swojej edukacyjnej drodze. Chociaż na papierze koszty mogą wydawać się zaporowe, rząd federalny USA oferuje swoim obywatelom hojne dotacje i pożyczki, które biorą pod uwagę dochody rodziny i wydatki.

Ponadto, niektóre z wielkich amerykańskich uniwersytetów są need-blind w swoich procesach rekrutacyjnych i pokrywają cały koszt wydatków studenta, jeśli zostanie mu zaoferowane miejsce. Na drugim końcu spektrum, community colleges zapewniają możliwości ciągłej, ustawicznej edukacji dla każdego, niezależnie od wieku, pochodzenia społeczno-ekonomicznego i kwalifikacji. W amerykańskim systemie edukacji jest wiele do podziwiania i nie jest zaskakujące, że jego szkoły, college i uniwersytety zajmują tak wysokie pozycje w światowych rankingach.

Studiuj w Stanach Zjednoczonych z Elab

Studia w USA - programy

× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday