Studia w Danii

Studia w Danii

Studia w Danii – szczęśliwy wybór

Dania jest często uznawana za najszczęśliwszy kraj na świecie i oferuje przyjazne i nowoczesne środowisko do nauki. Uczniowie będący obywatelami UE wybierający się na studia w Danii nie ponoszą żadnych opłat za naukę, a duński system edukacji kładzie nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności i wykorzystywanie wiedzy teoretycznej poprzez udział w projektach prowadzonych przez międzynarodowe firmy.

Nauczanie jest spersonalizowane i odbywa się w małych grupach. Studenci są postrzegani jako aktywni partnerzy, którzy współpracują ze swoimi wykładowcami, aby zdobyć umiejętności potrzebne do zbudowania wyjątkowej ścieżki kariery.

W ostatnich latach Dania zmniejszyła liczbę uniwersytetów i możliwości dostępnych dla zagranicznych studentów, jednak Elab – poprzez swoją sieć uczelni partnerskich – może pomóc w znalezieniu odpowiedniego miejsca. Elab oferuje wsparcie premium dla aplikacji do Copenhagen Business School, Alborg lub Aarhus University.

Aplikacja na studia w Danii – jak Elab może Ci pomóc

Duńskie uniwersytety akceptują wyniki europejskich egzaminów końcowych, jednak równie ważne jest, aby wykazać, że odbyłeś wymaganą liczbę godzin nauczania z przedmiotów, które zamierzasz studiować. Całe nauczanie w Danii odbywa się w języku angielskim, dlatego duńskie uniwersytety wymagają od kandydatów zdania egzaminu z języka angielskiego. Możesz podejść do egzaminu w biurze Elab.

 

Wiele uniwersytetów przeprowadza krótkie Interviews, aby lepiej poznać kandydatów na studia.

Proces aplikacji

Dania do rekrutacji na studia korzysta z centralnego systemu Optagelse. Otwiera się on w lutym.

 

Elab może bezpłatnie pomóc w zebraniu i przygotowaniu następujących dokumentów oraz wysłania aplikacji:

Świadectwo szkolne

Wyniki z egzaminu z języka angielskiego;

Personal Statement i referencje, jeśli są wymagane;

Formularze zgłoszeniowe – które mogą być przygotowane przez Elab;

 

Suplement do świadectwa szkolnego przedstawiający liczbę godzin przedmiotów, które chcesz realizować również na studiach w Danii.

Studia w Danii - studiare in danimarca - study in denmark

STUDIUJ W DANII Z ELAB

Wybierz swój program:

Skontaktuj się z nami!

Twój pierwszy krok do międzynarodowej kariery. Skontaktuj się z naszym Ekspertem już dziś!