Studia w Danii

Studia w Danii

Dania często wygrywa w rankingach krajów, w których żyje się najlepiej. Państwo to zapewnia przyjazne i nowoczesne środowisko do studiowania. Edukacja w Danii jest bezpłatna dla osób pochodzących z Unii Europejskiej. Duńskie uczelnie skupiają swoją uwagę na nauczaniu praktycznych umiejętności oraz wykorzystywaniu zdobytej wiedzy teoretycznej w codziennym życiu poprzez udział w projektach organizowanych przez międzynarodowe firmy i organizacje. Nauka jest zindywidualizowana, a zajęcia odbywają się w małych grupach. Studenci traktowani są jak partnerzy, którzy współpracują z wykładowcami w celu zdobycia umiejętności potrzebnych do zbudowania kariery.

W ostatnich latach Dania zmniejszyła liczbę kierunków i miejsc na uniwersytetach dla osób z zagranicy. Jednakże Elab poprzez partnerstwa z duńskimi uczelniami jest w stanie pomóc znaleźć odpowiednie miejsce na studia dla zainteresowanych osób. Elab oferuje również zaawansowane wsparcie premium w przygotowaniu aplikacji na takie uczelnie jak: Copenhagen Business School, Aalborg University czy Aarhus University.

Aplikowanie na studia do Danii

Duńskie uniwersytety akceptują wyniki końcowych egzaminów z europejskich krajów. Ważne jest jednak, żeby przy składaniu aplikacji również wykazać, że do tej pory odbyło się odpowiednią liczbę godzin z przedmiotów wymaganych na dany kierunek. Nauczanie w Danii jest prowadzone w całości po angielsku, dlatego też duńskie uczelnie wymagają przedstawienia odpowiedniego testu znajomości języka angielskiego. Możesz taki test napisać w siedzibie Elab.

Część uniwersytetów wymaga udziału w rozmowie kwalifikacyjnej w celu lepszego poznania aplikanta.

Proces aplikacyjny

Dania używa centralnego systemu Optagelse do przetwarzania aplikacji. System ten uruchamiany jest w lutym.

Elab może zaoferować bezpłatną pomoc w zebraniu i złożeniu następujących dokumentów:

  • Świadectwo szkolne.

  • Certyfikat znajomości języka angielskiego.

  • List motywacyjny oraz list rekomendacyjny (jeśli są wymagane).

  • Formularz aplikacyjny, który może być wysłany poprzez Elab.

  • Zestawienie poświadczające liczbę godzin, które zostały przyprowadzone podczas Twojej nauki z przedmiotów wymaganych na dany kierunek w Danii.

W przypadku aplikacji na uczelnie nauk stosowanych możesz skorzystać zarówno z pełnego wsparcia premium, jak i bezpłatnej pomocy

Rozpocznij aplikację do Danii już dziś!

Bitnami