Polityka ochrony prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Elab Education Laboratory sp. z o. o. sp. k.  z siedzibą przy ulicy Nowogrodzkiej 68, 02-014 Warszawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia przygotowania dla Pana/Pani informacji i/lub oferty z prze Elab Education Laboratory sp. z o.o. sp. k. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych), a ponadto po uzyskaniu odrębnej zgody, w celu przedstawiania ofert zawierających treści o charakterze marketingowym przez Elab Education Laboratory sp. z o.o. sp. k. tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. W ramach realizacji usługi przez Elab Education Laboratory sp. z o.o. dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na rzecz Pana/Pani.
 4. Pana/Pani dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w przypadku, gdy usługa realizowana przez Elab Education Laboratory sp. z o. o. sp. k. będzie realizowana poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich wypadkach dane chronione są poprzez odpowiednie klauzule umowne dotyczące ochrony danych osobowych
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jednakże nie dłużej niż 5 lat od dnia wyrażenia zgody lub zakończenia świadczenia usługi, albo do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 6. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,
  3. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, poprzez przesłanie maila z cofnięciem tejże zgody na adres rodo@elab.edu.pl
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie informujemy, że udostępnienie nam Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do przygotowania oferty i realizowania przez Elab Education Laboratory sp. z o.o. sp. k. usługi, a nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu przedstawienia oferty umożliwienia przygotowanie oferty przez Elab Education Laboratory sp. z o.o. sp. k.
 8. Elab Education Laboratory sp. z o.o. sp. k. gromadzi przez stronę WWW i urządzenia mobilne dane gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Elab Education Laboratory sp. z o.o. sp. k.. Dane gromadzone przez stronę WWW to np. adres IP, pliki cookies, piksele śledzące, czas przebywania na stronie. Gromadzenie przez Elab Education Laboratory sp. z o.o. sp. k. powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej.
 9. W ramach wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych Elab Education Laboratory sp. z o.o. sp. k. może także przekazywać powyższe dane swoim partnerom, w tym zagranicznym jednostkom oświatowym, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania świadczonych usług edukacyjnych.
 10. Akceptując niniejszą Politykę prywatności wyraża Pan/Pani zgodę na:
  a. otrzymywanie informacji handlowych, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści marketingowej, od Elab Education Laboratory sp. z o.o. sp. k. dotyczących oferowanych przez nią usług, a w szczególności usług wsparcia edukacyjnego, poprzez wiadomości elektronicznej z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu. Zgoda niniejsza obejmuje zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym, a także  w celach promocji, reklamy, badania rynku.
  b. otrzymywanie informacji handlowych,  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne, od ELAB dotyczących oferowanych przez nią usług, a w szczególności usług wsparcia edukacyjnego, poprzez telekomunikacyjne urządzenia końcowe, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących z wykorzystaniem numeru telefonu podanego w formularzu. Zgoda niniejsza obejmuje zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym powyższym celu przez ELAB, a także  w celach promocji, reklamy i badania rynku.