Polityka ochrony prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

 1. Nasze zobowiązanie do ochrony Twojej prywatności

 

Elab Education Laboratory, czyli zarówno Elab Education Laboratory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Polska jak i Elab Education Laboratory S.R.L. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Rzymie, Włochy oraz Fundacja Elab Education Laboratory z siedzibą w Warszawie, Polska (łącznie zwane dalej „ELAB”), dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności naszych potencjalnych i obecnych klientów. Polityka prywatności ELAB („Polityka prywatności”) dotyczy wszystkich Danych osobowych (zgodnie z definicją podaną poniżej), jakie przetwarzamy, w tym Danych osobowych gromadzonych i dostarczanych za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych lub naszych oficjalnych stron w mediach społecznościowych, a także innych kanałów komunikacji online i offline opisanych szczegółowo poniżej (łącznie „Kanały ELAB”). Jeżeli nie możesz, lub nie chcesz, dostarczyć nam danych osobowych, których potrzebujemy, możemy nie być w stanie dostarczyć ci informacji, towarów lub usług, o które prosiłeś. ELAB jest administratorem twoich danych osobowych, zgodnie z określoną w niniejszym dokumencie Polityce prywatności, zakres przetwarzania danych będzie zależał od tego, który produkt ELAB Cię interesuje lub już kupiłeś. Status administratora oznacza, że ELAB jest odpowiedzialne za przetwarzanie twoich dane osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych.

  1. Dane osobowe Dane osobowe są informacjami lub elementami informacji, które mogłyby umożliwić identyfikację, takie jak:
   1. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. adres pocztowy i elektroniczny, numer telefonu),
   2. dane konta internetowego  (np. nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe lub identyfikator konta w mediach społecznościowych),
   3. kraj zamieszkania,
   4. data urodzenia,
   5. Informacje techniczne, np. nazwa użytkownika, adres IP, przeglądarki i dane dotyczące urządzeń, informacje zebrane za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych i innych technologii, danych z pliku dziennika serwera, danych dotyczących wykorzystania aplikacji i danych dotyczących lokalizacji,
   6. preferencje (np. nawyki zakupowe, preferowane kursy edukacyjne),
   7. nazwa i adres przedsiębiorstwa lub szkoły,
   8. numer karty kredytowej lub debetowej,
   9. stan zdrowia (np. alergie lub schorzenia).
  2. Jak zbieramy Dane Osobowe? Zbieramy Dane Osobowe na różne sposoby n.p.:
   1. Bezpośrednio od ciebie: przez to, że przekazujesz nam bezpośrednio informacje albo zachowujesz się w sposób, który dostarcza nam tę informacji, a w szczególności:
    1. Online (np. gdy  zostawisz Nam Dane osobowe w związku z, zainteresowaniem danym produktem lub usługą, zapisujesz się na organizowane przez Nas wydarzenie lub newslettera lub broszurę, gromadzimy lub odwiedzasz Naszą stronę, w tym  również pomocy:
     1. Cookies, które umożliwiają serwerom sieciowym  przesyłanie danych do komputera lub urządzenia służącego do nagrywania, a także innych celów. Jeżeli nie chcesz przekazywać Nam informacji zebranych przy użyciu plików cookie, w większości przeglądarek istnieje prosta procedura, która pozwala na zmniejszenie stosowania plików cookie. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o ciasteczkach, proszę odwiedzić http://www.allaboutcookies.org/ ,
     2. Pixels, które są kodem umieszczonym na Naszej stronie zbierającym dane, które pomagają nam śledzić skuteczność reklam w serwisach społecznościowych, optymalizować reklamy, budować grupę docelową celową przyszłych reklam i kierować dodatkowe reklamy do osób, które już podjęły pewne działania na naszej stronie internetowej,
     3. Korzystaniu z aplikacji mobilnej. Kiedy użytkownik pobiera jedną z naszych aplikacji mobilnych i z niej korzysta, w zakresie przewidzianym przez ustawienia prywatności użytkownika w aplikacji śledzimy i gromadzimy dane użytkowania aplikacji mobilnej, takie jak data i godzina uzyskania przez aplikację na urządzeniu użytkownika dostępu do naszych serwerów oraz dane na temat informacji i plików, które zostały pobrane do aplikacji mobilnej w oparciu o numer urządzenia użytkownika,
     4. za pośrednictwem twojego urządzenia. Twoje urządzenie, pod warunkiem, że włączyłeś tę opcję, przekazuje Nam dane co do twojej lokalizację, w celu zapewnienia ci spersonalizowane usługi i treści opartych na lokalizacji, Jeśli ta opcja jest włączona na urządzeniu użytkownika, 
     5. Z naszej strony internetowej. Jeśli użytkownik przegląda nasze strony Możemy również gromadzić informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych usług za pośrednictwem swojej przeglądarki, śledząc jego aktywność na naszych stronach; w ten sposób możemy gromadzić dane takie jak adres Media Access Control (MAC), typ komputera (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego, producent i model urządzenia, język, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, dostawca Internetu oraz nazwa i wersja Kanały ELAB, z którego użytkownik korzysta. Ponadto adres IP jest identyfikowany i automatycznie zapisywany w naszych dziennikach serwerów za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedza Kanałami ELAB, wraz z czasem wizyty oraz odwiedzanymi stronami. Dane te są przechowywane i wykorzystywane razem z podanymi przez użytkownika Danymi osobowymi wyłącznie, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. 
 • Online i Offline: kiedy kontaktujesz się z Nami lub Podmiotami Powiązanymi (poniżej zdefiniowanymi), w tym działem obsługi klienta, działem sprzedaży, gdy kupujesz u Nas produkt lub usługę lub dostarczasz nam informacji na piśmie lub gdy już korzystasz z naszych usług:
 • Od podmiotów z naszej grupy, takich jak lokalna firma ELAB, która promuje sprzedaż naszych produktów bądź usług i oferuje nasze usługi klientom w jego w miejscu zamieszkania i dostarcza nam Danych Osobowych, które są potrzebne w celu zawarcia z Tobą umowy na wybrany produkt bądź usługę (zwanych dalej “Podmioty Powiązane“),
     1. Od naszych szkół partnerskich: w kraju przez ciebie wybranym, które świadczą niektóre z usług zamówionych od ELAB lub Podmiotów Powiązanych, która jest odpowiedzialna za wykonanie zawartej z Tobą umowy w odniesieniu do któregokolwiek z naszych programów lub usług (zwanych dalej “Szkoły Partnerskie“),
     2. Od partnerów biznesowych, np. lokalni agenci sprzedażowi, którzy promują sprzedaż naszych usług w kraju zamieszkania użytkownika. W powiązaniu  z danym kursem lub programem możemy otrzymywać twoje Dane osobowe (zwanych dalej “Partnerzy Biznesowi“),
     3. Od dostawców usług, takie jak dostawcy systemów informatycznych, na przykład w celu zarządzania relacjami z klientami lub płatności, planowania zajęć lub przechowywania wyników uczenia się; lub dostawców oprogramowania i usług w zakresie automatyzacji i analizy marketingu cyfrowego (zwanych dalej “Dostawcami Usług“),
     4. Od podmiotów świadczących pomoc prawną lub prowadzących obsługę roszczeń, które otrzymują informacje o długach bądź roszczeniach.
    1. Ponadto możemy otrzymywać dane osobowe z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych; od podmiotów prowadzących działania marketingowe, takich jak agencje marketingowe lub dostawcy oprogramowania i usług w zakresie automatyzacji marketingu cyfrowego oraz analizy danych; z platform mediów społecznościowych, w tym, lecz nie wyłącznie takich jak Facebook, Instagram, Snapchat, Musically, LinkedIn, Twitter, YouTube oraz z komunikatorów takich jak WhatsApp lub Facebook Messenger; od osób, które są znajomymi użytkownika lub są z nim w inny sposób powiązane na platformach sieci społecznościowych oraz od osób trzecich. 
  1. W jaki sposób wykorzystujemy Dane osobowe? Dane osobowe będą przetwarzane przez ELAB w celu umożliwienia Tobie dostępu do produktów lub usług, które zamówiłeś lub chcesz zamówić, do obsługi klienta, do administrowania lub w inny sposób niezbędnych do wykonania umowy między nami lub w inny sposób, dalej opisanymi w niniejszym dokumencie. Możemy także korzystać z twoich danych osobowych w celu:
   1. analizowanie i ulepszanie naszych ofert poprzez identyfikację trendów użytkowania, określenie skuteczności naszych kampanii promocyjnych i dostosowanie doświadczenia i treści Kanałów ELAB, jak również dbałość o prawidłowe funkcjonowanie Kanałów ELAB,
   2. umożliwienia kontaktowania się z innymi użytkownikami, a także kontaktowania się z nimi za pośrednictwem Kanałów ELAB, zgodnie zestawem udzielonych zezwoleń danej aplikacji,
   3. umożliwienie uczestnictwa w forach informacyjnych, czatach, portalach, blogach, a także korzystania z innych usług umożliwiających wymianę informacji i materiałów,
   4. ,ponadto, jeśli wyraziłeś na to swoją zgodę, także również w celu:
    1. analizowanie i ulepszanie naszej oferty poprzez identyfikację trendów użytkowania, określenie skuteczności naszych kampanii promocyjnych i dostosowanie doświadczenia i treści Kanałów ELAB w oparciu o twoją historię użytkowania Kanałów ELAB,
    2. dostarczania Tobie  spersonalizowanych usług i treści opartych na lokalizacji poprzez korzystanie z fizycznej lokalizacji urządzenia,
    3. marketingu naszych produktów i usług, w tym specjalnych promocji opartych na twoich zainteresowaniach, na przykład za pośrednictwem rozwiązań marketingowych e-mail, takich jak oprogramowanie do zarządzania pocztą elektroniczną, takie jak oprogramowanie do zarządzania w chmurze, które obsługuje listy i harmonogramy wysyłkowe oraz modyfikuje wiadomości e-mail w oparciu o to, co czytają, klikają lub przesyłają. Wszystkie takie wiadomości e-mail zawierają opcję rezygnacji,
    4. przeprowadzenia dostarczenia produktów i usług zamówionych przez użytkownika (w tym ubezpieczenia podróżnego), realizacji zadań w ramach obsługi klienta, usług administracyjnych oraz innych czynności niezbędnych w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem i nami oraz w sposób opisany dalej w niniejszej polityce.
 • W jaki sposób udostępniamy Dane osobowe ? Twoje dane osobowe mogą być przez Nas udostępniane Podmiotom Powiązanym, Partnerom Biznesowym, Szkołom Partnerskim oraz Dostawcom Usług zarówno na terenie EOG i Szwajcarii, jak i poza nim. Wdrożyliśmy odpowiednie środki ochrony w przypadku przesyłania Danych osobowych użytkownika poza teren EOG lub Szwajcarii, w tym standardowe klauzule dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915 oraz http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087. Więcej informacji na temat obowiązujących standardowych klauzul dotyczących ochrony danych można uzyskać w części z danymi kontaktowymi poniżej. Dane osobowe udostępniamy również, jeśli uznamy to za konieczne: (a) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; (b) w celu spełnienia wymogów procesu prawnego; (c) w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski skierowane przez władze publiczne lub rządowe w tym władze publiczne lub rządowe spoza kraju zamieszkania użytkownika; (d) w celu wyegzekwowania naszych warunków lub wykonania umowy; (e) w celu ochrony naszych działań lub działań któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych; (f) w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności naszej lub któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych, użytkownika lub stron trzecich; oraz (g) w celu umożliwienia nam dochodzenia dostępnych środków naprawczych lub ograniczenia strat, które możemy ponieść.
 • Na czym opieramy nasze prawo do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych ? Nasze prawo do gromadzenia i wykorzystywania Danych osobowych użytkownika wynika z potrzeby wykonywania tych czynności w celu dostarczania użytkownikowi zamówionych usług i produktów lub jeśli jako dostawca usług mamy uzasadniony interes związany z wykorzystaniem Danych osobowych użytkownika, jak na przykład w celu promowania produktów lub usług podobnych do tych, które już zostały zakupione przez ten sam podmiot prawny. Wykorzystanie wrażliwych Danych osobowych opiera się na wyraźnej zgodzie użytkownika. Dane wrażliwe to np. dane o stanie zdrowia, przynależności etnicznej lub wyznaniowej; więcej informacji znajduje się w części „Dane wrażliwe”. Dane osobowe wykorzystujemy w celu przesyłania użytkownikowi ofert wykraczających poza nasz uzasadniony interes, np. w celu promowania produktów i usług oferowanych przez Podmioty Powiązane, wyłącznie w oparciu o wyraźną zgodę użytkownika.
 • Bezpieczeństwo. Stosujemy odpowiednie organizacyjne, techniczne i administracyjne środki w celu zachowania dokładności i aktualności Danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą oraz w celu ochrony tych Danych osobowych przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem bądź przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem tych Danych osobowych.
 • Rezygnacja z subskrypcji. Jeśli w dowolnym momencie użytkownik zechce zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości o charakterze marketingowym, użytkownik może skorzystać z opcji rezygnacji z subskrypcji dostępnej w otrzymanej wiadomości marketingowej lub poinformować nas o tej decyzji, korzystając z informacji kontaktowych podanych w części „Kontakt”. W swoim wniosku należy stwierdzić chęć rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości o charakterze marketingowym. Prosimy pamiętać, że takie zmiany mogą nie zostać wprowadzone niezwłocznie. Dołożymy wszelkich starań, aby zastosować się do wniosku użytkownika tak szybko, jak będzie to możliwe.
 • Witryny osób trzecich. Zarówno niniejsza Polityka prywatności, jak i nasza odpowiedzialność nie dotyczą praktyk stron trzecich dotyczących prywatności i informacji bądź o innym charakterze, w tym praktyk jakiejkolwiek strony trzeciej prowadzącej jakąkolwiek stronę internetową, do której łącze znajduje się w Kanale ELAB. Fakt zawarcia w Kanale ELAB łącza do strony osoby trzeciej nie oznacza zatwierdzenia strony, do której łącze prowadzi, przez ELAB ani przez nasze Podmioty Zależne. Ponadto może dać użytkownikowi dostęp do funkcji oferowanej przez stronę trzecią, która umożliwia użytkownikowi udostępnianie swoich działań w ramach Kanału ELAB swoim kontem lub kontom w mediach społecznościowych, na przykład w serwisach Facebook lub LinkedIn. Należy pamiętać, że wszelkie informacje dostarczone wskutek korzystania z tej funkcji są przedmiotem stosownej polityki prywatności strony trzeciej, a nie niniejszej Polityki prywatności. Nie mamy kontroli nad wykorzystaniem przez stronę trzecią informacji dostarczonych przy pomocy tej funkcji ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności.
 • Jak długo przechowujemy Dane Osobowe ? Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak to jest konieczne w celach, w jakich zostały zgromadzone lub zgodnie z ograniczeniami czasowymi określonymi przez prawo oraz praktykę marketingową, chyba że dalsze przechowywanie jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym lub w celu ustanowienia, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych lub jeśli ogłoszono określony czas przechowywania. Będziemy przechowywać ograniczone części Danych osobowych użytkownika, które są niezbędne dla celów marketingowych, do momentu wycofania zgody przez użytkownika, lecz w żadnym razie nie dłużej niż przez 10 lat od wykonania ostatniej usługi lub dostarczenia ostatniego produktu.
  1. Informacja dla osób poniżej 16 roku życia ? Jeśli użytkownik nie ukończył 16 roku życia, powinien zapoznać się z niniejszym dokumentem wraz ze swoim rodzicem lub opiekunem, tak aby obie te osoby go zrozumiały. Nie mamy obowiązku sprawdzać wieku użytkownika, lecz czasami przeprowadzamy weryfikację. Jeśli dowiemy się, że użytkownik nie ukończył 16 roku życia i że zgromadziliśmy informacje o tym użytkowniku bez zgody jego rodzica lub opiekuna, usuniemy te informacje tak szybko jak to możliwe, zaś użytkownik nie będzie mógł korzystać z Kanałów ELAB.
 • Dane Wrażliwe. Ogólnie rzecz biorąc, nie dążymy do gromadzenia wrażliwych Danych osobowych. Wrażliwe Dane osobowe to dane związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, stanem zdrowia, tłem przestępczym lub członkostwem w związkach zawodowych. W pewnych sytuacjach może to być jednak konieczne (na przykład gdy jest to niezbędne dla dostarczenia danej usług lub produktów zamówionych przez użytkownika). Dołożymy wszelkich starań, by otrzymać wyraźną zgodę na przetwarzanie takich danych i będziemy je traktować w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.
 • Zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności może czasem ulegać zmianom. Nie ograniczymy znacząco praw użytkownika wynikających z niniejszej Polityki prywatności bez poinformowania o tym użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności zostaną opublikowane na tej stronie internetowej, a przed ich wprowadzeniem powiadomimy użytkownika ze znacznym wyprzedzeniem. W każdym wypadku przewidzianym prawem będziemy starali się uzyskać zgodę użytkownika na każdą zmianę.
 • Prawa Użytkownika. Użytkownik ma prawo skontaktować się z nami w każdym czasie w celu otrzymania informacji o tym czy jego Dane osobowe są przez nas przetwarzane, a jeśli są to również otrzymać szczegółowe informacje o tym przetwarzaniu. Raz do roku użytkownik może, na jego wyraźne żądanie, bezpłatnie, otrzymać od nas kopię swoich Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje Dane osobowe w formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego oraz przesłać swoje dane innemu administratorowi danych. Użytkownik ponadto ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę lub sprzeciwić się wykorzystywaniu jego Danych osobowych w bezpośrednich celach marketingowych oraz może w dowolnym momencie złożyć wniosek o ograniczenie wykorzystania jego Danych osobowych lub o usunięcie jego Danych osobowych. Należy jednak zauważyć, że ograniczenie lub usunięcie danych może oznaczać, że nie będziemy w stanie dostarczyć użytkownikowi zamówionych informacji, usług lub produktów. Jesteśmy zobowiązani poprawić nieprawidłowe, niepełne lub wprowadzające w błąd Dane osobowe użytkownika na wniosek użytkownika. Jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzanie przez nas jego Danych osobowych narusza jego prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem krajowym lub prawem Unii Europejskiej, Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzoru.
  1. Treść niniejszej Polityki Prywatności 
 • Kontakt. Jeśli chcesz otrzymać kopię informacji, które posiada ELAB o tobie, kopia standardowych klauzul ochrony danych lub chciałbyś skorzystać z jakichkolwiek z twoich praw, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem: email office@elab.edu.pl lub pocztowym: ELAB Education Laboratory Sp. z o. o. Sp. k., Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa, Polska. Jeżeli masz zastrzeżenia co do sposobu przetwarzania przez Nas twoich Danych osobowych masz prawo skontaktować się z organem nadzorczym w kraju, w którym mieszkasz.
 • Jeżeli chcesz wiedzieć więcej. Do niniejszej Polityki prywatności mają zastosowanie:
  1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-PL/TXT/?qid=1602765415141&uri=CELEX:32016R0679&from=EN),
  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści marketingowej (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021441204),
  3. Ustawa z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041711800).