Test SAT

SAT TEST - Elab Education Laboratory - universita all'estero - studia za granicą - studia za granicą

Czym jest SAT i czy muszę go zdawać?

Test SAT (Scholastic Aptitude Test) powstał w USA w 1926 roku i jest obecnie znany po prostu jako SAT.

Test SAT przeszedł wiele zmian na przestrzeni lat, ale jego cel pozostaje niezmienny: ustalenie, czy kandydaci posiadają umiejętności czytania, pisania i liczenia, których potrzebują, aby odnieść sukces na uniwersytetach w USA.

W okresie niepewności związanej z koronawirusem wiele amerykańskich uniwersytetów tymczasowo zawiesiło wymagania testu SAT, podczas gdy inne zdecydowały, że podejście do SAT i ACT jest opcjonalne (wygląda na to, że 1400 czteroletnich amerykańskich uczelni nie będzie wymagało testu SAT od jesieni 2022 r.).

Niemniej jednak, w 2020 r. test zdało 2,19 mln osób, a przewiduje się, że liczba ta wzrośnie w 2021 r.

Wyniki SAT pozostają ważne, jeśli chcesz iść na amerykański uniwersytet, a komisje rekrutacyjne z pewnością biorą je pod uwagę podczas oceny aplikacji, szczególnie na bardziej prestiżowych uniwersytetach.

Spis treści

Jak zorganizowany jest test SAT?

SAT Subject nie obowiązują od czerwca 2021 r., a opcjonalny esej został wycofany z dniem 19 stycznia 2021 r.

W związku z tym, będziesz musiał podejść do dwóch części egzaminu: czytanie i pisanie oparte na dowodach (EBRW) oraz matematyka. Każdy jest punktowany w zakresie 200-800, co oznacza, że ​​całkowity wynik, który możesz potencjalnie uzyskać podczas testu SAT, wynosi 400-1600. Pamiętaj, że uzyskanie pełnych ocen jest rzadkie, ale możliwe!

Test trwa trzy godziny, i obejmuje dwie krótkie przerwy po 5 i 10 minut:

Część egzaminu
Liczba pytań
Przydzielony czas
Matematyka – bez kalkulatora
20
25 minut
Matematyka – z kalkulatorem
38
35 minut
Czytanie
52
65 minut
Pisanie i język
44
35 minut

Ile wynosi dobry wynik SAT?

Średnie wyniki testu SAT w 2020 r. wynosiły 528 w sekcji Czytanie i Pisanie oparte na dowodach oraz 523 w Matematyce.

Musisz mieć świadomość, że uniwersytety Ivy League oczekują, że kandydaci zdobędą co najmniej 1460 punktów – i więcej – aby mieć szansę na otrzymanie miejsca, podczas gdy Yale oczekuje 720-780 dla EBRW i 740-800 w części matematycznej. Jak widać, te wyniki wskazują, że średni wynik jest właśnie taki  – średni. Musisz zatem dążyć do 1460 w górę, pomimo faktu, że wiele uniwersytetów twierdzi, że nie mają minimalnego progu wyniku SAT podczas przesiewania aplikacji.

Kurs przygotowawczy do egzaminu SAT

Weź udział w kursie przygotowującym do testu SAT i udowodnij, że jesteś w stanie efektywnie pracować lub uczyć się w środowisku anglojęzycznym.

Test SAT – Czytanie (EBRW)

Będziesz musiał odpowiedzieć na 52 pytania wielokrotnego wyboru. Pamiętaj, że teksty, które otrzymasz do przeczytania, mogą zawierać wykresy, tabele i wykresy. W tej części znajduje się pięć tekstów, a po każdym znajduje się 10 lub 11 pytań. Co więcej, fragmenty będą zaczerpnięte z nauk społecznych, literatury, historii i nauki i zwykle obejmują fragmenty:

 • literatury
 • dokumentu założycielskiego lub coś podobnego – na przykład przemówienie Martina Luthera Kinga lub Nelsona Mandeli
 • tekstu z ekonomii, psychologii czy nauk społecznych
 • dwa fragmenty tekstów opartych na nauce.

Celem tej części testu SAT jest sprawdzenie, czy potrafisz interpretować dane, rozumieć implikacje tego, co zostało powiedziane, wykazać, że rozumiesz dowody i jak słowa są używane w określonym kontekście. Ponadto sprawdzane jest, czy potrafisz łączyć grafikę i tekst, rozszyfrować kontekst i znaczenie, patrząc na wskazówki w tekście.

Test SAT – Pisanie i język

Ta 35-minutowa sekcja testu SAT składa się z 44 pytań wielokrotnego wyboru i może zawierać wykresy i tabele. Jej cel jest dwojaki: odkrycie, w jaki sposób wyrażasz swoje pomysły oraz ocena znajomości standardowego języka angielskiego. W rezultacie możesz zostać poproszony o poprawienie lub ulepszenie zwrotów lub o podjęcie decyzji między różnymi formami interpunkcji. Co więcej, możesz zostać poproszony o pokazanie, że rozumiesz znaczenie słownictwa i sposób używania słów w kontekście. W niniejszej często zawarte są pytania dotyczące umowy czasowników i mowy podmiotowej.

Zauważ, że w tej części dostępna jest opcja „Bez zmian” w teście wielokrotnego wyboru. Nie lekceważ tego ani nie myśl, że jest to trudny wybór – wcale tak nie jest.

Test SAT – matematyka

Test z matematyki podzielony jest na dwie sekcje – jedną, która pozwala na korzystanie z kalkulatora, a drugą, która tego nie umożliwia. Spośród 58 pytań, na które będziesz musiał odpowiedzieć, 45 to standardowe pytania wielokrotnego wyboru. Pozostałe 13 to tak zwane pytania w siatce, w których udzielasz odpowiedzi, zaciemniając kwadraty w czterokolumnowej siatce. Oto prosty przykład wypełnienia pustej siatki:

sied matematyka siatki - Elab Education Laboratory - SAT TEST

Twoja odpowiedź pojawi się w górnej linii. Jak widać, pierwszy wiersz zawiera . i /, których można użyć do oznaczenia przecinków dziesiętnych (2,34) lub ułamków zwykłych (4/5). W poniższym przykładzie odpowiedź to 2/3:

SAT GRID - jak odpowiedzieć - test sat - laboratorium edukacyjne elab

Po zrozumieniu siatki proces jej wypełniania jest prosty i logiczny.

Test matematyczny obejmuje trzy kategorie treści:

 • Algebra – równania liniowe i funkcje liniowe
 • Rozwiązywanie problemów – statystyki i modelowanie
 • Matematyka zaawansowana — wyrażenia nieliniowe, pierwiastki i wykładniki oraz inne zaawansowane zagadnienia

Test SAT – matematyka – część z kalkulatorem

Na tę część testu SAT nie można wnosić żadnego przyrządu, który może łączyć się z internetem. Dotyczy to mianowicie telefonu komórkowego, żadnego kalkulatora z klawiaturą, tabletem, laptopem itp. Jeśli spróbujesz to zrobić, zostaniesz wyproszony, a Twój test będzie nieważny.

Można jednak wnieść ze sobą kalkulatory naukowe lub graficzne.

W wielu badaniach naukowych udowodniono, że uczniowie korzystający z kalkulatorów najczęściej osiągają wyższe wyniki w teście SAT z matematyki. Ćwicz więc i poznaj każdą funkcję swojego kalkulatora przed egzaminem.

Nie kupuj nowego kalkulator dzień przed egzaminem z nadzieją, że zapoznasz się z jego funkcjami w ciągu kilku godzin. Ponadto, jeśli myślisz o odświeżeniu swoich umiejętności poprzez warsztaty lub coaching, wykazano, że ma to największy wpływ na test z matematyki.

Celem tej sekcji jest ustalenie, czy jesteś w stanie rozwiązywać problemy i stosować matematykę do rzeczywistych sytuacji. Sprawdza twoją szybkość umysłu, abstrakcyjne i analityczne myślenie oraz dokładność.

Jak zarejestrować się na test SAT?

 1. Przejdź do witryny SAT.
 2. Utwórz konto – należy to zrobić co najmniej 29 dni przed przystąpieniem do SAT.
 3. Wyznacz centrum egzaminacyjne. 
 4. Prześlij dokument tożsamości ze zdjęciem.
 5. Zapłać opłatę za zgłoszenie
 6. Wydrukuj swój bilet wstępu. Jest to ważny dokument i musisz mieć go przy sobie, gdy wychodzisz z sali egzaminacyjnej, aby zrobić sobie przerwę w teście SAT i aby zostać wpuszczonym z powrotem po zakończeniu przerwy.

Jak wygląda dzień egzaminu SAT?

Obecnie wszystkie ośrodki egzaminacyjne oczekują od kandydatów noszenia masek. Możesz mieć zmierzoną temperaturę. Najprawdopodobniej usłyszysz też pytania dotyczące Twojego zdrowia, zanim zostaniesz wpuszczony do centrum egzaminacyjnego.

Musisz zabrać ze sobą bilet wstępu i dokument tożsamości ze zdjęciem do centrum egzaminacyjnego i przybyć tam między 7:30 a 8:00 rano. Jeśli się spóźnisz, nie będziesz mógł przystąpić do egzaminu. Zostaniesz wówczas poproszony o zmianę terminu następny termin – zwykle trzy miesiące później, jeśli jesteś studentem zagranicznym. Sam test rozpocznie się między 8:30 a 9:00.

Możesz zabrać ze sobą dwa ołówki nr 2 z gumkami i EpiPen, jeśli potrzebujesz. Należy je włożyć do przezroczystej plastikowej torby i umieścić pod biurkiem.

Do centrum egzaminacyjnego nie można wnosić następujących przedmiotów:

 • linijki
 • kątomierza
 • kompasu
 • zakreślaczy
 • kolorowych długopisów
 • kredek
 • słownika
 • jedzenia i napojów
 • telefonu komórkowego
 • zegarka z funkcją alarmu – chyba że jest on wyłączony

Cały sprzęt elektroniczny zostanie odebrany przed wejściem do centrum egzaminacyjnego, aby podejść do testu SAT i zwrócony po zakończeniu testu. Zalecamy pozostawienie telefonu komórkowego i tabletu w domu, aby w tym dniu martwić się jedną rzeczą mniej. 

Musisz uważnie wysłuchać instrukcji na początku testu SAT, ponieważ zostaną przedstawione wszystkie zasady dotyczące testu. Na przykład dowiesz się, że musisz zaczynać i kończyć każdą sekcję, kiedy ci każą. W rezultacie nie możesz wrócić do sekcji, gdy osoba nadzorująca poinformuje Cię, że czas przeznaczony na tę sekcję się skończył. Nie możesz też przejść do przodu i zacząć pracować nad następną sekcją. Centra egzaminacyjne SAT to profesjonalne środowiska i każda forma łamania zasad unieważni Twój test.

Jak mogę przygotować się do SAT?

Jeśli sam przygotowujesz się do testu SAT, powinieneś pracować swoim tempem nad starymi arkuszami, żeby poznać format i rodzaj pytań, na które będziesz musiał odpowiedzieć.

Jeśli chcesz ćwiczyć do testu SAT w sprzyjającym środowisku i nauczyć się technik i skrótów, które pomogą Ci zmaksymalizować swoje wyniki, to dlaczego nie dołączyć do programu SATellite firmy Elab, który opiera się na serii warsztatów i pomógł setkom kandydaci zapewnią sobie miejsce na wymarzonym amerykańskim uniwersytecie?

Zadzwoń lub napisz do nas, abyśmy mogli współpracować i udzielić praktycznych porad i pomocy, których potrzebujesz, aby przebrnąć przez test SAT i zacząć planować swoje życie, studiując w niesamowitych Stanach Zjednoczonych. 

Jak oceniasz współpracę z Elab?

5/5
MBA abroad - MBA za granicą - MBA all'estero Elab Education Laboratory