Test ACT

Test ACT - czym jest i dlaczego muszę go zdać?

ACT został po raz pierwszy przeprowadzony w 1959 roku. Jest akronimem od American College Testing. Jeśli chcesz ubiegać się o przyjęcie na amerykański uniwersytet, będziesz musiał zdać SAT lub ACT. To dwa standardowe testy wymagane do przyjęcia do większości szkół wyższych i uniwersytetów w USA. Ogólnie rzecz biorąc, różnice między tymi testami są minimalne.

Oba są akceptowane przez wydziały rekrutacyjne. Oczywiście warto sprawdzić, czy któryś jest określony w programie nauczania wybranej uczelni. Ich systemy punktacji są zupełnie inne. Ponadto test ACT obejmuje artykuł naukowy, a osoby, które planują wziąć udział w kursie STEM na uniwersytecie, często decydują się na test ACT, a nie na SAT z tego właśnie powodu.

Spis treści

Na czym polega test ACT?

Test ACT jest zorganizowany w taki sposób, że będziesz zdawać cztery egzaminy, plus piąty, który nie wlicza się do wyniku. Jest on wprowadzany przez ACT w celu wypróbowania nowych typów pytań dla przyszłego rozwoju testu.

Dodatkowo, test ACT posiada opcjonalną pracę pisemną, która nie wpływa na ogólny wynik, ale często może być zastąpiona przez esej wymagany przez niektóre uniwersytety.

Praca pisemna polega na zaplanowaniu i napisaniu krótkiego eseju w odpowiedzi na podpowiedź i trwa 40 minut. Poniższa tabela ilustruje, jak skonstruowany jest test ACT.

Część egzaminu
Liczba pytań
Czas na rozwiązanie zadań
English
75
45 minut
Mathematics
60
60 minut
Reading
40
35 minut
Science
40
35 minut

Będziesz mógł zrobić sobie przerwę na poczęstunek.

Wszystkie pytania są wielokrotnego wyboru.

Każda sekcja jest punktowana w przedziale od 1 do 36, a twój wynik ACT to zaokrąglona średnia ze wszystkich czterech sekcji.

Najwyższy możliwy wynik to zatem 36.

Opcjonalna praca pisemna jest oceniana na 2-12 i, jak wspomniano wcześniej, nie ma wpływu na wynik ACT.

Test ACT - English

Egzamin ACT English ocenia wiedzę z zakresu: użycia języka, retoryki i struktury zdania.

W tej części testu ACT otrzymasz pięć fragmentów o rosnącym stopniu trudności, z podkreślonymi częściami, słowami lub zdaniami, które będziesz musiał poprawić.

Błędy mogą polegać na słabej interpunkcji, niepełnych, fragmentarycznych zdaniach, błędach ortograficznych, braku zgody podmiotu i czasownika, niewłaściwym doborze słów przejściowych itp.

W tej części testu ACT szybkość jest bardzo ważna, ponieważ na jedno pytanie masz 36 sekund, a przeczytanie opcji może Ci zająć 15 sekund.

Wielu ekspertów uważa, że konieczne jest przeczytanie fragmentów zanim zaczniesz odpowiadać na pytania; inni nie zgadzają się z tym i twierdzą, że najważniejsze jest skupienie się na pytaniu i czytanie tylko wokół niego, aby znaleźć odpowiedź.

Pamiętaj również, że w pytaniu będą podane numery wierszy i akapitów, więc wykorzystaj te informacje, aby przyspieszyć tempo i utrzymać koncentrację.

Test ACT - Mathematics

W tej sekcji masz do wyboru pięć odpowiedzi, a nie cztery.

60 pytań tej część ACT podzielonych jest na sześć różnych kategorii:

Algebra
 • 14 pytań z zakresu pre-algebry: terminologia matematyczna, podstawowa teoria liczb oraz ułamki zwykłe i ułamki dziesiętne,

 • 10 pytań z zakresu algebry elementarnej:

  – nierówności
  – równania liniowe,
  – proporcje, procenty,
  – średnie,

 • 9 pytań z algebry średniej:
  -rachunek różniczkowy,
  -pierwiastki,
  -układy równań,
  -równania kwadratowe.
Geometry
 • 14 pytań geometrii płaszczyzny:
  -kąty,
  – długości,
  – trójkąty,
  – czworokąty,

  okręgi,
  obwód, –
  powierzchnia,
  objętość
 • 9 pytań dotyczących geometrii współrzędnych:

  nachylenie,
  odległość, – punkt

  środkowy, – równoległe – prostopadłe linie,
  – punktyprzecięcia, –
  wykresy

Trigonometry
 • 4 pytania:
  – podstawowy sinus,
  – cosinus,
  – funkcje styczne, tożsamości trygonowe,
  – wykresy

Można używać tylko zatwierdzonego kalkulatora (sprawdź na stronie ACT). Ponownie, należy pamiętać o czasie, ponieważ udzielenie odpowiedzi na 60 pytań w ciągu 60 minut nie jest prostym wyczynem. W ACT nie ma kar za błędne odpowiedzi, więc jeśli widzisz, że sekundy uciekają, może warto wypełnić test na zasadzie zgadywania!

Test ACT - Reading

Test ACT Reading Paper składa się z czterech części, z których trzy zawierają długie fragmenty prozy, a dwie ostatnie – krótsze teksty.

Poziom tekstów jest oparty na prozie, z którą będziesz miał do czynienia na pierwszym roku studiów.

Celem zadania jest sprawdzenie umiejętności rozumienia głównych idei i szczegółów, rozpoznawania struktury oraz łączenia idei z wiedzą.

 

P ytania będą dotyczyły:

 • określania znaczenia, które w tekście jest podane lub tylko implikowane
 • wykorzystywania osobistych zdolności rozumowania do znajdowania głównych idei, drobnych szczegółów
 • porównywania i zestawiania
 • interpretację przyczyny i skutku
 • znajdowania znaczenia wyrażenia lub słowa w kontekście
 • uogólniania na podstawie konkretów
 • oceny tego, co myśli lub czuje piszący
Uważaj na trzy potencjalne pułapki, które mogą doprowadzić Cię do wybrania złej odpowiedzi:
 • wyolbrzymienie – sygnalizowane przez użycie słów takich jak "nigdy", "zawsze", "najlepiej" czy "najgorzej"
 • sprzeczności - gdy odpowiedź jest przeciwieństwem tego, co jest napisane w tekście, ale słowa są podobne
 • zniekształcenie - znajome słowa, ale użyte w sposób, który nadaje im zupełnie inne znaczenie

Kurs przygotowujący do ACT

Weź udział w najlepszym kursie przygotowującym do egzaminu ACT i spełnij swoje marzenie o edukacji w Stanach Zjednoczonych!

Test ACT - Science

W teście ACT Test Science Paper będziesz musiał odpowiedzieć na 40 pytań opartych na siedmiu fragmentach, z których każdy będzie miał 5-7 pytań.

Teksty te zostaną podzielone na:
 • Reprezentacja danych - gdzie czytasz wykresy i wyjaśniasz tabele i wykresy rozproszone
 • Streszczenia badań - gdzie wyjaśniasz metodologię i wyniki eksperymentów
 • Sprzeczne punkty widzenia i argumenty - porównuj, kontrastuj i analizuj różne opinie

W części Testu ACT poświęconej naukom ścisłym, treści obejmują:

 • biologię
 • chemię
 • fizykę
 • nauki o Ziemi i przestrzeni kosmicznej, takie jak geologia, astronomia i meteorologia.

Nie musisz posiadać zaawansowanej wiedzy z tych przedmiotów. Wystarczy ogólna wiedza naukowa, aby odpowiedzieć na pytania, ponieważ ta część ocenia twoje umiejętności naukowe, a nie to, czego się nauczyłeś lub zapamiętałeś.


Podsumowując, sekcja naukowa testu ACT ocenia twoje umiejętności naukowe, a nie wiedzę o faktach naukowych.

Pracuj szybko i sprawnie, ponieważ tutaj, podobnie jak w całym teście ACT, masz mniej niż minutę na przyswojenie tego, co jest ci mówione i udzielenie odpowiedzi na pytanie.

Dodatkowy esej w teście ACT

Podczas testu ACT na napisanie eseju będziesz miał 40 minut, aby odpowiedzieć na podpowiedź dotyczącą kwestii społecznej i otrzymasz trzy przeciwstawne punkty widzenia do przedyskutowania i wykorzystania jako podstawę do nakreślenia własnej opinii.

Twoja praca będzie oceniona przez dwóch lub trzech egzaminatorów, zgodnie z:
 • wyrażonymi pomysłami i ich analizą
 • rozwinięciem Twojego tekstu
 • układem tekstu
 • użytym słownictwem

Test ACT - dobry czy zły wynik?

To zależy od tego, gdzie starasz się o przyjęcie na studia:

Chociaż teoretycznie możesz znaleźć miejsce na amerykańskim uniwersytecie, jeśli uzyskasz wynik poniżej 21, dobrze byłoby ponownie przystąpić do testu ACT i spróbować poprawić swój wynik.

Rejestracja i przystąpienie do testu

Rejestracja na test
 1. Zarejestruj się w ACT online TUTAJ
 2. Otwórz konto MyACT i wybierz ośrodek, w którym chcesz przystąpić do testu. Musisz to zrobić co najmniej pięć tygodni przed preferowaną datą.
 3. Opłać egzamin.
 4. Po zakończeniu tego kroku możesz pobrać bilet wstępu.

Będziesz mógł uzyskać wynik ACT ze swojego konta po opublikowaniu wyników.

W dniu egzaminu

Należy zabrać ze sobą bilet na egzamin oraz ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, w twardej plastikowej oprawie – papierowy dokument tożsamości lub elektroniczny dokument tożsamości nie będzie akceptowany.

Należy przybyć przed 8 rano i przynieść ze sobą maskę na twarz w związku z obecną pandemią.

Nie możesz wybrać miejsca siedzącego, ale zostanie Ci ono przydzielone.

Upewnij się, że zostawiłeś wszystkie swoje urządzenia elektroniczne w domu. Nie wolno Ci korzystać z żadnych urządzeń z dostępem do Internetu, nawet w czasie przerwy.

Przynieś coś do jedzenia i picia. W czasie przerwy nie będziesz miał czasu na zakup jedzenia lub napojów.

Należy mieć ze sobą dwa ołówki nr 2 z gumką oraz autoryzowany kalkulator, który będzie sprawdzany przez inwigilatora. Jeśli Twój zegarek ma alarm, upewnij się, że go wyłączyłeś. Zegarek nie może pozostawać na nadgarstku, lecz musi być położony na biurku twarzą do góry.

Przedmioty zabronione:

 • Zakreślacze
 • Kredki kolorowe
 • Kolorowe długopisy
 • Notatki
 • Słowniki
 • Podręczniki
 • Tytoń
 • Korektor
 • Ołówek mechaniczny
 • Pióro mechaniczne
 • Urządzenia fitness
 • Sprzęt elektroniczny

Który egzamin jest lepszy – SAT czy ACT?

Na ten temat toczy się wiele dyskusji, a eksperci nie zgadzają się co do poziomu trudności obu egzaminów. Jasne jest jednak to, że ACT zawiera dwie sekcje ilościowe – Mathematics i Science – oraz dwie sekcje werbalne.

SAT, w przeciwieństwie, ma tylko jeden niewerbalny papier, Science, więc jeśli masz nieco niższe, lub mniej niuansów i wyrafinowane, poziom języka angielskiego, a następnie można znaleźć SAT bardziej wymagające niż ACT Test.

Jeden inny czynnik, który musi być brany pod uwagę jest odległość. Studenci zagraniczni mogą zdawać SAT w ponad tysiącu ośrodków, podczas gdy ACT jest oferowany przez około 400.

Sprawdź to, zanim podejmiesz decyzję.

Kurs przygotowujący do ACT

Weź udział w najlepszym kursie przygotowującym do egzaminu ACT i spełnij swoje marzenie o edukacji w Stanach Zjednoczonych!

Chciałbym studiować na uniwersytecie w USA, co mam robić dalej?

Elab posiada zespół dedykowanych konsultantów, którzy specjalizują się w pomocy kandydatom w uzyskaniu wstępu na amerykańskie uniwersytety.

Zadzwoń lub wyślij do nas e-mail, a my porozmawiamy o Twoich możliwościach, dostarczymy Ci aktualnych informacji, wskazówek i pomożemy w przygotowaniu doskonałej aplikacji na studia w USA.

Jak jesteś zainteresowany współpracą z Elab?

5/5
MBA abroad - MBA za granicą - MBA all'estero Elab Education Laboratory