Blog

referencja dla ucznia, pisanie referencji
Studia w Anglii

Referencja na studia w UK

Jak napisać referencję do UCAS? 

Napisanie referencji ucznia w jego aplikacji na studia stanowi dla nauczyciela sporą odpowiedzialność, która może wydawać się przytłaczająca—w końcu w tym momencie nauczyciel odgrywa niemałą rolę w procesie, który w znaczącym stopniu ukształtuje przyszłość jego podopiecznego.

Z drugiej strony dla nauczyciela powinien to być niemały zaszczyt, że właśnie on został poproszony o napisanie uczniowi referencji—oznacza to, że jest darzony przez ucznia zaufaniem. Referencja nie jest niczym szczególnie skomplikowanym, a poniżej znajdziecie kilka wskazówek, które powinny pomóc w tym zadaniu. 

Co uwzględnić w referencji:

 • osiągnięcia akademickie po 16. roku życia
 • dopasowanie profilu kandydata do wybranego kierunku studiów lub późniejszej ścieżki kariery
 • komentarz nt. podejścia kandydata do nauki: jego nastawienie, motywacja i zaangażowanie
 • przewidywane oceny
 • osiągnięcia, doświadczenia i zainteresowania kandydata odpowiadające wybranemu kierunkowi studiów
 • wszelkie aspekty, które mogą utrudnić naukę (ale należy otrzymać zgodę na uwzględnienie informacji nt. stanu zdrowia czy niepełnosprawności kandydata)
 • pochwałę kandydata 

Referencja powinna być:

 • przemyślana—do pisania referencji dobrze jest przyłożyć się w skupieniu, aby nie zamieszczać w niej mnóstwa niepowiązanych informacji, tylko naprawdę przemyśleć, co jest najważniejsze w przypadku danego kandydata i wybranego przez niego kierunku studiów
 • konkretna—należy unikać generalizacji i popierać dowodami wszystko, co zostanie powiedziane na temat kandydata. Pomocne może okazać się przedstawienie kandydata na tle rówieśników. Warto wspomnieć, jeśli np. z danego przedmiotu jest jednym z najzdolniejszych w klasie albo nawet w całej karierze pedagogicznej nauczyciela. 
 • przejrzysta—osoby, które będą czytać referencję, czytają takich tekstów tysiące. Można im zatem ułatwić zadanie, przygotowując referencję w taki sposób, aby jako tekst była po prostu przyjemna do czytania. Należy zatem unikać lania wody i długich, wielokrotnie złożonych wypowiedzeń. 


Jak pisać:

 • w porozumieniu z uczniem, aby upewnić się, że wszystkie informacje są prawdziwe i dać możliwość “negocjacji” przewidywanych ocen. Taka strategia jest też korzyścią dla ucznia, bo w efekcie może stać się bardziej świadomy wyboru uniwersytetów i swoich możliwości. 
 • uniwersalnie: należy upewnić się, że w referencji żaden konkretny uniwersytet nie jest wspomniany, ale jest ona zaadresowana do wszystkich wybranych przez ucznia uczelni.
 • pozytywnie: celem referencji jest wyszczególnienie mocnych stron kandydata. Nie jest to ocena opisowa jego postępów, tylko swego rodzaju list motywacyjny, który poleca tego ucznia jako świetnego kandydata na wybrane przez niego uniwersytety. 
 • zrozumiale i poprawnie językowo: w razie problemów z językiem angielskim, Elab oferuje pomoc sprawdzonych edytorów, którzy sprawią, że każdy tekst będzie zrozumiany przez rodowitych Brytyjczyków.
× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday