Blog

study skills capacità di studio jak się uczyć
Ogólne

Jak się uczyć? Sprawdź, jak doskonalić umiejętności uczenia się!

Jak się uczyć i doskonalić swoje umiejętności?

Jak się uczyć? Przedstawiamy odpowiedź na to pytanie!

Doskonalenie umiejętności uczenia się nie tylko przygotowuje do całej kariery akademickiej, ale także poprawia ogólną efektywność i jest czymś, co można wykorzystać w życiu zawodowym. Umiejętność porządkowania informacji jest równie ważna przy pisaniu wniosków międzyresortowych lub uzasadnianiu decyzji zawodowych, jak i przy pisaniu eseju akademickiego. Zachowaj obiektywizm i zapoznaj się z poniższą listą zagadnień, a następnie zadaj sobie pytanie, w których obszarach nie czujesz się pewnie lub potrzebujesz wskazówek. Skup się na swoich słabych stronach – i zajmij się nimi.

Jak się uczyć? Zarządzanie czasem

Jesteś wiecznie zestresowany, spóźniasz się, nie możesz sobie przypomnieć, co masz zrobić przed weekendem, a co przed sprawdzianem? Nadszedł czas na zmiany.

Opracuj system, który pozwoli Ci zapanować nad natłokiem pracy – czy to w szkole, w domu, czy na uczelni. Przećwicz przedstawione poniżej podejście i dostosuj je do swoich osobistych wyzwań.

Odrabianie lekcji jest integralną częścią zdobywania świadectwa ukończenia szkoły średniej i stopnia naukowego. Zbyt łatwo jest się spóźnić i nagle znaleźć się w sytuacji, w której ma się zbyt wiele zaległych zadań i zbyt mało czasu. Jak mówi stare porzekadło: wolno i spokojnie wygrywa się wyścig. Zorganizuj się. Kup notatnik i zapisuj w nim każde zadanie lub pracę w miarę ich otrzymywania, podając temat, krótkie streszczenie, datę oddania, polecane artykuły do przeczytania oraz źródła, z których możesz korzystać.

Wyznacz sobie cele SMART i pracuj nad swoimi umiejętnościami: muszą one być konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. Na przykład możesz musieć powtórzyć układ okresowy – jest to konkretne zadanie, które można zmierzyć, sprawdzając, czy go znasz, a więc jest osiągalne. Ponadto, pomoże ci ono w pracy, a więc jest istotne, i zamierzasz je ukończyć w ciągu dwóch tygodni (termin). Porównaj te cele SMART z celami ogólnikowymi, takimi jak „powtórzenie wiadomości o pierwszej wojnie światowej” czy „opanowanie algebry”. Mało prawdopodobne jest, że osiągniesz sukces, jeśli nie będziesz dokładnie wiedział, co masz zrobić.

Ustal priorytety zadań cząstkowych. Być może nie możesz rozpocząć pracy nad esejem lub projektem, dopóki nie przeczytasz określonych materiałów? Może musisz przygotować materiały teoretyczne lub tabelę? Być może poproszono Cię o opinię, a Ty nie będziesz jej miał, dopóki nie zbadasz tematu? Po rozbiciu zadania na poszczególne etapy należy opracować harmonogram, wykorzystując realistyczne plany działania – i postępować zgodnie z nim.

Umiejętność uczenia się – czytanie ze zrozumieniem 

Kolejną umiejętnością, nad którą powinieneś pracować, jest skuteczne czytanie ze zrozumieniem, które polega na czytaniu ze zrozumieniem i nie koncentrowaniu się na pojedynczych słowach, ale na sensie tego, co przyswajasz. Mimo rosnącej popularności audiobooków i tekstów trudno jest przyswoić wiedzę bez dobrych umiejętności czytania, a jedną z najlepszych technik doskonalenia umiejętności czytania ze zrozumieniem jest ćwiczenie streszczania.

Można to robić na wiele sposobów: przygotowując streszczenie pięciu ulubionych filmów i prosząc kogoś, by odgadł, co opisujesz, albo ustalając sobie limit słów i streszczając artykuły, argumenty, informacje, instrukcje, ulotki itp. Nauczy Cię to, jak wyodrębnić kluczowe treści i oddzielić je od „wypełniaczy” lub przypadkowych elementów, a także pomoże Ci przechowywać i organizować to, czego nauczysz się podczas zajęć.

Jak się uczyć? Trzy techniki efektywnego czytania:

Może się okazać, że masz talent do czytania ze zrozumieniem (skim-reading), czyli szybkiego przeglądania tekstu i prób wyłapywania głównych wątków i zdań. Umiejętność tę można doskonalić poprzez praktykę i jest ona szczególnie przydatna w sytuacji, gdy masz do przebrnięcia przez całą górę tekstów w ograniczonym czasie. Dobrym przykładem skim-readingu jest wertowanie czasopisma i czytanie kilku zdań z każdego artykułu, aby zdecydować, co nas interesuje. Inną przydatną techniką jest skanowanie. Polega ona na przeglądaniu tekstu w celu znalezienia konkretnego faktu, osoby, odniesienia itp. i pomijaniu reszty. W ten sposób czytamy listę dostawców lub próbujemy znaleźć adres konkretnej firmy.

Ponadto, można też czytać w poszukiwaniu szczegółów, co robimy na przykład podczas czytania powieści, delektując się każdym opisem i niuansem tekstu. Wszystkie te techniki mają swoje miejsce w czytaniu ze zrozumieniem, a także na egzaminach. Czasami będziesz poproszony o ustalenie, kto zrobił daną rzecz (skanowanie), innym razem o porównanie dwóch pomysłów (skim, a następnie czytanie ze szczegółami).

Jeśli masz dużo pracy lub łatwo się rozpraszasz, nie zakładaj, że zapamiętasz wszystko, co przeczytałeś. Należy robić notatki, notować słowa kluczowe, a także dodawać adnotacje lub podkreślać tekst. Nie jest to jednak zalecane w przypadku czytania podręcznika lub, co gorsza, książki z biblioteki! Notatki to nie streszczenia, ale główne myśli, pytania i podpowiedzi.

Poprawa umiejętności czytania ze zrozumieniem wymaga czasu. Należy starać się wygospodarować regularny czas na czytanie, np. pół godziny dziennie. Niektórzy uważają, że warto zapisywać nowe słownictwo i definicje, inni nie – to zależy tylko od Ciebie. Im więcej będziesz czytać, tym większą wiedzę i płynność werbalną zdobędziesz, a obie te umiejętności są niezbędne w przyszłej nauce i życiu zawodowym.

Rozumienie tekstu czytanego a egzaminy

Uwaga: podczas egzaminów należy rozróżniać czasowniki, które pojawiają się w pytaniach – w przeciwnym razie można źle zrozumieć pytanie, udzielić błędnej odpowiedzi i stracić dobre oceny. Oto 10 najczęstszych czasowników występujących w pracach egzaminacyjnych:

Jak widać, odpowiedzi, o które jesteś proszony, znacznie się różnią. Na przykład w odniesieniu do Brexitu: „Brexit w skrócie” to rzeczowe podsumowanie procesu; „Brexit w dyskusji” wymaga przedstawienia osobistych opinii i wyważonych argumentów; „Brexit z uzasadnieniem” to odpowiedź na pytanie o argumenty przemawiające za wyjściem Wielkiej Brytanii z UE.

Zanim przystąpisz do egzaminu, upewnij się, że znasz znaczenie tych terminów…

Jak się uczyć? Zwiększ swoje umiejętności w zakresie pisania

Na każdym kierunku studiów będziesz musiał pisać wypracowania, dlatego doskonalenie umiejętności pisania jest bardzo ważne. Jeśli masz słabą gramatykę, musisz się z tym uporać, zapisując się na kurs językowy lub ucząc się samodzielnie. English Grammar in Use Raymonda Murphy’ego to znakomita książka, pełna ćwiczeń, dostępna na dwóch poziomach – czerwonym i niebieskim – i od dziesięcioleci używana przez uczniów ze wszystkich części świata. Jeśli Murphy nie poradzi sobie z twoją gramatyką, nikt tego nie zrobi!

Ortografia to kolejny obszar, którego nie można pominąć. Istnieje wiele pomocnych strategii poprawy pisowni:

  • Używaj fiszek (flashcards) i poproś przyjaciela lub krewnego, aby Cię "zaskoczył" jakimś pytaniem
  • Nagrywaj problematyczne słowa i sposób ich przeliterowania w telefonie i regularnie odtwarzaj nagranie. Stwierdzono, że słuchanie lub czytanie w łóżku pozwala mózgowi lepiej przetwarzać to, co przyswaja w ciągu nocy.
  • Zapisuj przydatne wskazówki: na przykład "A może (pojedziemy) nad morze" - pomoże Ci to odróżnić dwa często mylone wyrazy
  • Używaj karteczek lub post-it-ów do tworzenia notatek przypominających o pisowni, które możesz trzymać w kieszeni, portfelu, torebce lub na ścianie, dopóki nie przestaną być potrzebne

Jak się uczyć? Zadbaj o strukturę tekstu 

Jak się uczyć? Naucz się strukturyzować swoje teksty. Zaplanuj, co chcesz powiedzieć, przygotuj konspekt. Ponadto upewnij się, że sekwencja Twoich wypowiedzi jest logiczna. Należy używać jasnego, spójnego słownictwa i zadbać o to, by mieć wstęp i zakończenie. We wstępie należy przedstawić to, co zostanie rozwinięte w głównej części eseju, a w zakończeniu podsumować, zasugerować/zarekomendować.

Eseje to nie swobodna forma wypowiedzi: naucz się, jak pisać je poprawnie. Niech to będzie o jedna z umiejętności, którą zdobędziesz analizując, jak się uczyć. 

Jeśli argumentujesz za czymś lub przeciw czemuś, podaj przykłady, kontrargumenty i powody, dla których opowiadasz się za danym pomysłem, a przeciw innemu. Każdy nowy wątek argumentacji powinien zaczynać się od nowego akapitu.

Im więcej będziesz pisał, tym lepszym staniesz się pisarzem. Codziennie wygospodaruj trochę czasu, aby po prostu pisać. Możesz zdecydować się na zapisywanie swoich myśli w dzienniku, pisanie listów lub przedstawianie swojego punktu widzenia. Możesz zareagować na wiadomości dnia, napisać recenzję książki lub krytyczną recenzję spektaklu albo zrobić coś kreatywnego, na przykład opisać świat fantazji, w którym żyją stworzenia ze skrzydłami, rogami i supermocami, zrodzone z Twojej wyobraźni. Baw się, stawiaj sobie wyzwania i pisz dalej…

Mnemotechniki i poprawa pamięci

Mnemotechniki to narzędzia pamięciowe. Mogą być rymami, zdaniami lub stanowić podstawę do podpowiedzi wizualnej. Na przykład, choć słowo SPA mówi o kolejności narodzin najważniejszych greckich filozofów (Sokrates, Platon, Arystoteles), zawsze można nadać tej mnemotechnice inny wymiar i wyobrazić sobie relaks w SPA z basenami i zabiegami odnowy biologicznej. Obrazy wizualne to potężne narzędzia wspomagające pamięć.

Pamięć to także jedna z najważniejszych umiejętności, która wpływa na to, jak dobrze się uczyć. 

studia w Austrii - uniwersytety w Austrii - studia za granicą z laboratorium edukacyjnym elab

Przygotuj swoją aplikację w całości!

Poznaj najważniejsze elementy i wskazówki dotyczące skutecznego złożenia wniosku: list motywacyjny i Personal Statement!

Co więcej, nemotechniki są przydatne w wielu dziedzinach nauki. Spójrz na następujące przykłady:

Camels Often Sit Down Carefully, Perhaps Their Joints Creak? Possibly Early Oiling Might Prevent Permanent Rheumatism. To mnemotechnika dla okresów geologicznych, zaczynając od kambru, a kończąc na epoce najnowszej.

Albo: Do Men Ever Visit Boston? To z kolei szybki sposób na zapamiętanie tytułów szlacheckich.

Uczniowie matematyki powinni znać zwrot Please Excuse My Dear Aunt Sally. Odnosi się on do kolejności rozwiązywania złożonych równań matematycznych: nawiasy, wykładniki, mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie.

Jeśli masz trudności z zapamiętywaniem sekwencji, dat, rankingów, list i osób i nie wiesz, jak się ich uczyć, powinieneś wymyślać własne mnemotechniki. Zdziwisz się, jak skuteczna może być ta technika w każdym przedmiocie.

Tak jak trudno jest prowadzić samochód, nie znając zasad ruchu drogowego, tak samo próby radzenia sobie z pracą naukową bez wskazówek i technik sprawiają, że życie staje się o wiele trudniejsze niż powinno. Zdecyduj, jakie umiejętności musisz doskonalić – i zacznij ćwiczyć. To się opłaca…

× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday