Zaplanuj edukację swojego dziecka

Wsparcie dla rodziców

Studia za granicą – informacje dla rodziców

Z perspektywy ucznia studiowanie za granicą może być postrzegane jako ekscytująca przygoda, natomiast z punktu widzenia rodzica –  jako inwestycja edukacyjna w przyszłość. Oczywiście, oba te stwierdzenia są słuszne!

Bank Światowy szacuje, że do 2020 roku siedem milionów młodych ludzi będzie uczęszczać na uniwersytety poza granicami swojego kraju. Istnieje szereg powodów, dla których rośnie liczba studentów ubiegających się o przyjęcie na uczelnie wyższe za granicą.

 

Czynniki ekonomiczne

 

Młodzi ludzie, którzy kończą studia za granicą, już w pierwszym miesiącu pracy po studiach zarabiają o 18 procent więcej niż ich rówieśnicy po studiach w Polsce, a różnica ta wzrasta z każdym kolejnym miesiącem. Ostatnie badania wykazały, że polscy studenci korzystają z najwyższej premii płacowej za studia za granicą spośród wszystkich 16 krajów Unii Europejskiej, a Goldman Recruitment szacuje, że ich zarobki ostatecznie wzrosną do 77 proc. w stosunku do uczniów, którzy zdecydowali się pójść na polską uczelnię.

Zatrudnienie

 

Dyplom zagranicznej uczelni jest bardzo dużym atutem na rynku pracy, zarówno w firmach krajowych, jak i zagranicznych. Absolwenci zagranicznych uniwersytetów nie tylko dużo szybciej znajdują zatrudnienie, ale też zaczynają zazwyczaj ścieżkę kariery od razu od wyższego poziomu niż inni w ich grupie wiekowej.

Międzynarodowe przyjaźnie zawarte na uniwersytecie otwierają wiele drzwi dla Twojego dziecka i znacznie zwiększają jego możliwości zatrudnienia w szybko globalizującej się gospodarce światowej.

Pracodawcy poszukują kompetencji kulturowych, dobrych umiejętności komunikacyjnych i bogatych doświadczeń życiowych. Umiejętności te niewątpliwie można nabyć mieszkając i studiując za granicą, poznając ludzi z różnych środowisk i tradycji.

Budowanie charakteru

 

Twoje dziecko dowie się, jak zarządzać własnym życiem, jak organizować swój czas i codzienne obowiązki, jak radzić sobie z pieniędzmi, nowymi pomysłami i poznawać ludzi z wielu środowisk. Ich pewność siebie będzie rosła wraz ze zdobyciem prawdziwej niezależności, wiedzy oraz umiejętności i odkrywaniem, jak radzić sobie ze stresem, zakupami, terminami i momentami zwątpienia w siebie.

Komunikacja i umiejętności językowe Twojego dziecka znacznie poprawią się poprzez naukę za granicą, a w ciągu czterech lat nabędzie ono biegłość językową, której nie da się nauczyć poprzez podręczniki do samodzielnej nauki  i korepetytorów.

Doskonała, nowoczesna edukacja

 

Kraje takie jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Holandia czy Dania koncentrują się na praktycznym nauczaniu, a nie na teoretycznym przekazywaniu wiedzy i nauce pod kątem egzaminów. Twoje dziecko wdroży teorię akademicką w życie i będzie miało możliwość odbycia staży wspieranych przez przemysł, odbycia wymiany lub nawet spędzenia roku w innym kraju – na przykład pracując nad międzynarodowymi projektami inżynieryjnymi lub badawczymi albo doskonaląc swoje umiejętności językowe w środowisku anglojęzycznym. Tego typu doświadczenia pomagają zbudować imponujące CV i sprawiają, że Twoje dziecko stanie się pożądanym pracownikiem na wysoce konkurencyjnym rynku pracy.

Studia za granicą – informacje dla rodziców. Najważniejsze pojęcia

Naturalną rzeczą dla każdego rodzica jest chęć wspierania dziecka w realizacji jego planów. Poniższe zestawienie najważniejszych pojęć używanych do mówienia o studiach za granicą zawiera pojęcia i akronimy, z których najczęściej korzystamy w omawianiu procesu aplikacji i studiowaniu na zagranicznej uczelni. Lista ułożona jest w kolejności alfabetycznej.

ACT – American University Entrance Test, egzamin wstępny na amerykańskie uczelnie

Clearing – program systemu UCAS, który pozwala na rozpoczęcie studiów w Wielkiej Brytanii osobom, które odrzuciły wszystkie dotychczasowe oferty lub nie spełniły warunków ofert. Program ten otwiera się na początku lipca i trwa do połowy października lub do wyczerpania wolnych miejsc na uczelniach.

Conditional offer – Oferta warunkowa, dotyczy uczelni w Wielkiej Brytanii, przedstawia warunki, jakie aplikant musi spełnić, żeby zostać przyjętym na wybraną uczelnię.

Fresher – student, który dopiero rozpoczyna naukę na uniwersytecie

Fresher’s Week –  Dotyczy Wielkiej Brytanii, odbywa się na koniec września. Fresher’s Week to okazja do poznania tego, co dana uczelnia może zaoferować nowemu studentowi. Jest to również świetna okazja do poznania innych studentów. Mogą oni uczestniczyć w Fresher’s Fair, w trakcie którego zapisują się do klubów studenckich, a także chodzą na imprezy i wydarzenia organizowane przez uczelnię.

Halls of residence – pokoje lub mieszkania do wynajęcia oferowane studentom przez uczelnie.

IELTS – Najbardziej popularny egzamin językowy poziomu znajomości języka angielskiego honorowany przez uniwersytety. Wynik z tego egzaminu nie powinien być niższy niż 6.5.

Internship – staż lub praktyki studenckie, trwa od miesiąca do roku. Większość studentów wybiera okres między semestrami na odbycie praktyk lub stażu.

Ivy League – Osiem najbardziej prestiżowych uczelni w USA. Znane na świecie głównie z wysokiego poziomu nauczania i prowadzenia przełomowych badań naukowych.

MMI – The Multiple mini-interview – Seria mini-rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na studia w Wielkiej Brytanii, obejmuje szczególnie kierunki takie jak: prawo, medycyna, pielęgniarstwo, pedagogika. Składa się z serii ośmiominutowych zadań lub rozmów.

Optagelse – Duński centralny system aplikacji na studia.

Oxbridge – Popularna nazwa łącząca University of Cambridge z University of Oxford.

Personal Statement – Tekst o maksymalnej długości 4000 znaków, przedstawia sylwetkę aplikanta, zawiera argumenty dlaczego aplikuje na ten kierunek i tę uczelnię, charakteryzuje doświadczenie i zainteresowania aplikanta.

Placement – doświadczenie zawodowe wliczające się do okresu trwania studiów.

Portfolio – Zbiór różnorodnych prac aplikanta przedstawiających jego umiejętności i zainteresowania, najczęściej wymagane w rekrutacji na kierunki artystyczne.

Rag Week – „Receive and Give Week” – okres w roku akademickim, w którym studenci (często w przebraniach) zbierają pieniądze dla organizacji charytatywnych organizując wydarzenia i prosząc przechodniów o wpłaty.

Research University – Rodzaj uniwersytetów w Danii i Holandii, charakteryzują się tradycjonalnym podejściem do nauczania i prowadzenia badań naukowych.

Russel Group – grupa 24 prestiżowych uniwersytetów publicznych w Wielkiej Brytanii, które oferują edukację na wysokim poziomie, mają także liczne powiązania ze światem biznesu i badań naukowych.

Sandwich course – Studia 4-letnie, podczas których studenci przez jeden rok odbywają staż bezpośrednio powiązany z dziedziną ich studiów.

SAT – Scholastic Aptitude Test – egzamin wstępny wymagany przez większość uczelni w USA.

Seminar – Rodzaj zajęć, który charakteryzuje się małą liczbą studentów w grupie, polega na omawianiu wąskich zagadnień z danej dziedziny.

Studielink – centralny system rekrutacji na uczelnie wyższe w Holandii.

TOEFL – popularny egzamin językowy z j. angielskiego. Sprawdza poziom znajomości tego języka, akceptowany przez większość uczelni zagranicznych (z wynikiem powyżej 100).

Track UCAS – system internetowy pozwalający aplikantowi na śledzenie jego aplikacji.

Tutorial – spotkanie 1-1 studenta (lub bardzo małej grupy studentów) z prowadzącym, podczas którego omawiane są postępy w nauce, zagadnienia z wykładów i ćwiczeń. Na Cambridge te zajęcia nazywane są „supervisions”. Zarówno Cambridge jak i Oxford opierają swoje systemy kształcenia na tutorials.

UCAS – University and College Admissions Service – centralny system rekrutacyjny na uczelnie w Wielkiej Brytanii.

UCAS Extra – System, który pozwala na dodatkową aplikację osobom, które nie otrzymały ofert od żadnej z 5-ciu wybranych uczelni. Otwiera się na koniec lutego, pozwala na jednorazowy dodatkowy „wybór” do początku lipca.

University of Applied Science – Rodzaj uniwersytetów w Danii i Holandii. Oferują one 4-letnie studia oparte na praktycznej wiedzy. Są odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku.

Unconditional offer – Oferta bezwarunkowa, otrzymuje ją aplikant, który bez względu na wyniki matur/egzaminów wstępnych zostaje przyjęty na studia na danej uczelni.

Studia za granicą – informacje dla rodziców. Kliknij przycisk Umów się na spotkanie aby dowiedzieć się więcej.

Study overseas Parents info

Aplikanci ELAB studiują m.in. na: Oxford University, Cambridge University, Harvard, Bocconi, UCL, King’s College, La Sapienza University of Rome, University of Pennsylvania, New York University, Boston University, Sciences Po, London Business School, LSE, Delft University, St. Andrews, Melbourne University, Rotterdam Business School i na wielu wielu innych…

Oraz jesteśmy partnerem dla ponad 90 innych uczelni wyższych na całym świecie:

Rozpocznij z nami przygotowania do aplikacji już dziś

Pozwól ocenić swoje szanse naszym ekspertom i ...