Blog

Słowniczek pojęć Europa
Ogólne Studia w Anglii Studia w Danii Studia w Holandii

Pojęcia używane do rozmawiania o studiach w Europie

Słowniczek pojęć najczęściej używanych do omawiania rodzajów studiów i uczelni w Europie.

Dowiedz się jakie słowa i nazwy spotkasz wybierając studia w Europie

Decyzja o rekrutacji na studia nie może być pochopna. Przychodzimy z pomocą w rozumieniu zawiłości zagranicznych systemów aplikacji, egzaminów, dokumentów, itp. i pojęć związanymi z nimi pojęciami.

Słowniczek pojęć – Dania

Danskprøve – Zestaw testów biegłości języka duńskiego mających trzy poziomy. Najwyższy poziom, 3, jest równoważny z europejskim poziomem B2. Testy są podzielone na część pisemną i ustną, które są sprawdzane w oddzielnych dniach, a egzaminy te odbywają się dwa razy w roku. Poziom 3 jest akceptowany jako dowód umiejętności językowych przez wszystkie duńskie uniwersytety i jest niezbędny dla każdego ubiegającego się o obywatelstwo.

Hygge – to uczucie dobrego samopoczucia i zadowolenia, które możesz odczuwać będąc samemu lub z innymi, gdziekolwiek jesteś. Hygge to poczucie komfortu w danej chwili, bycie w przytulnym, szczęśliwym miejscu oraz małe rytuały i wybory, które czynią nawet najzwyklejsze chwile niezwykłymi.

Optagelse – scentralizowany system umożliwiający aplikację na wszystkie duńskie uniwersytety.

Professionshøjskoler – Stowarzyszenie ośmiu instytucji edukacyjnych, a mianowicie sześciu kolegiów uniwersyteckich, Duńskiej Szkoły Mediów i Dziennikarstwa oraz Kopenhaskiej Szkoły Inżynierii Morskiej i Zarządzania Technologicznego. Każda instytucja ma własnego rektora i personel, a wszystkie oferują profesjonalne programy licencjackie. Wśród przedmiotów, które możesz studiować, są: pielęgniarstwo, praca społeczna, biznes, inżynieria, sztuka i technologia. Celem tego stowarzyszenia jest promowanie globalnej sieci oraz międzynarodowych inicjatyw i kompetencji poprzez nawiązywanie bliskich kontaktów i partnerstw z uniwersytetami na całym świecie. Wiele kursów jest prowadzonych w języku angielskim

SU – Państwowy program stypendiów i pożyczek edukacyjnych, który zapewnia wsparcie finansowe dla studentów duńskich i zagranicznych.

Vejledning – Nauczyciel

Słowniczek pojęć – Francja

Baccalauréat – egzamin końcowy odbywający się pod koniec szkoły średniej, kwalifikuje studentów do ubiegania się o przyjęcie na uniwersytet.

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles – CPGE składa się z dwuletniego kursu, który przygotowuje uczniów do przystąpienia do egzaminów wstępnych do Grandes Écoles. Standard jest identyczny ze standardem z pierwszych dwóch lat na uniwersytecie i konieczne jest uzyskanie dobrego świadectwa z liceum, które należy wziąć pod uwagę podczas tych zajęć przygotowawczych. Egzaminy wstępne do samych Grandes Écoles są wysoce konkurencyjne i zwykle odbywają się w kwietniu i maju.

DALF – Diplôme Approfondi de langue française – oficjalny dyplom biegłości językowej wydawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji. Egzamin DALF C1 trwa trzy i pół godziny, a egzamin DALF C2 trwa cztery godziny. Oba egzaminy sprawdzają słuchanie, mówienie, czytanie ze zrozumieniem i pisanie.

DELFDiplôme d’études en langue française – oficjalny dyplom biegłości językowej wydawany przez rząd francuski. Jest podzielony na cztery poziomy: A1, A2, B1, B2. Czas trwania egzaminu różni się w zależności od poziomu, od  godziny i dwudziestu minut na poziomie A1 do dwóch i pół godziny na poziomie B2. Wynik uzyskany na egzaminie jest ważny do końca życia.

Grande École – Najbardziej prestiżowe uczelnie wyższe we Francji, przyjmują co roku tylko kilkuset kandydatów i specjalizują się w przygotowaniu przyszłych urzędników, techników, inżynierów itp. Instytucje te są w większości prywatne, obecnie ich liczba wynosi 250. Egzaminy wstępne na te uczelnie są niezwykle wymagające.

Holandia

Decentralised selection: patrz Numerus Fixus

Doctoraal –  Stopień magisterski

ECTS – Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów. Jest to ważne narzędzie Procesu Bolońskiego, ponieważ standaryzuje kwalifikacje edukacyjne w całym europejskim systemie szkolnictwa wyższego. Studenci mogą przenosić się z jednego uniwersytetu na drugi, a ich kwalifikacje akademickie i okresy studiów są rozpoznawane i uznawane. ECTS opiera się na punktach. Na przykład tytuł licencjata będzie wymagał 180 lub 240 punktów, a tytuł magistra 90 lub 120. Studenci mogą “przenosić” punkty z jednej uczelni na drugą.

Instytucje HBO i WO – W Holandii istnieją dwa rodzaje uniwersytetów. Pierwszymi są uniwersytety badawcze (WO), ze szczególnym naciskiem na analizę, krytyczne myślenie, samodzielne uczenie się i rozwijanie abstrakcyjnych umiejętności teoretycznych. Licencjat WO trwa trzy lata i daje studentowi 180 punktów ECTS (patrz wyżej). Edukacja HBO odbywa się na uniwersytetach nauk stosowanych, które przygotowują studentów do zawodów praktycznych, kładą nacisk na nabywanie kompetencji i stosowanie teorii w praktycznych kontekstach. Licencjat HBO zajmuje cztery lata i daje studentowi 240 punktów ECTS.

Hogescholen – Uniwersytet Nauk Stosowanych. Pojęcie to obejmuje także konserwatoria oraz szkoły Art&Design

IDWInternationale Diplomawaardering. Międzynarodowa usługa oceny poświadczeń, która określa holenderski odpowiednik zagranicznych dyplomów. Proces administracyjny może potrwać od sześciu do ośmiu tygodni, zanim otrzymasz decyzję.

Numerus Fixus – Programy ze stałą liczbą dostępnych miejsc. Jeśli kandydatów jest więcej niż miejsc, odbywa się proces selekcji i kandydaci otrzymują numer rankingowy. Możesz aplikować na dwa kierunki Numerus Fixus w roku akademickim, ale nie mogą one dotyczyć tego samego programu: na przykład możesz ubiegać się o stomatologię i medycynę, ale nie o dwa kursy dentystyczne. Większość kierunków w języku angielskim nie ma Numerus Fixus, z wyjątkiem prawa i medycyny – ale różni się to w zależności od uczelni. Wnioski należy składać przed 15 stycznia, a wyniki ogłaszane są po 15 kwietnia.

NVAO – Niezależna agencja zapewniania jakości, która monitoruje jakość uniwersytetów i szkół wyższych, kierunków i wyników. Agencja zapewnia również akredytację wszelkich nowych programów przed ich wprowadzeniem.

Research university – Uniwersytety w Holandii, które oferują trzyletnie studia, i mają tradycyjne podejście do nauki i badań.

Studielink – Scentralizowany system umożliwiający aplikację na uniwersytety w Holandii

Universiteit – Uniwersytet badawczy

University of Applied Science – Te uniwersytety oferują wysoce praktyczne czteroletnie studia, dostosowane do potrzeb przemysłu i biznesu. 

Słowniczek pojęć – Hiszpania

Bachillerato: –  Hiszpański ekwiwalent dwóch lat nauki do : matury międzynarodowej, matury polskiej, brytyjskich A Levels itp. Jest to etap edukacji po ukończeniu 16 lat i składa się z dwóch części: przedmiotów podstawowych oraz specjalnej, opcjonalnej części z różnymi gałęziami do wyboru. Ukończenie Bachillerato pozwala hiszpańskim studentom rozpocząć szkolenie zawodowe lub przystąpić do egzaminów wstępnych na uniwersytet.

DELE – Uznawane na całym świecie dyplomy kompetencji językowych i biegłości w języku hiszpańskim, przyznawane przez hiszpańskie Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu. Istnieje sześć poziomów, od A1 do C2.

LOGSE – Reformy edukacyjne wdrożone w latach 1991-1992. Reformy te: podniosły wiek ukończenia szkoły z 14 do 16 lat, zintegrowały osoby ze specjalnymi potrzebami, zmieniły edukację religijną na fakultatywną, wprowadziły nowe, dłuższe i bardziej kompleksowe programy nauczania i podkreśliły potrzebę do szkolenia zawodowego dostosowanego do potrzeb gospodarki. LOGSE podzieliły edukację podstawową i średnią na dwa zintegrowane systemy.

Selectividad – Testy wstępne na hiszpańskie uniwersytety, składające się z sześciu 90-minutowych egzaminów pisemnych, które odbywają się w czerwcu lub wrześniu przez trzy dni. Egzaminy obejmują wspólne i specjalistyczne przedmioty podejmowane w Bachillerato.

× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday