Blog

the-ib
Ogólne Student

Matura międzynarodowa (IB)

Czym jest matura międzynarodowa (IB)?

Zapoczątkowana w 1968 roku w Szwajcarii, matura międzynarodowa jest obecnie nauczana na całym świecie, w ponad czterech tysiącach szkół i 145 krajach. Znormalizowany globalny program nauczania jest zaangażowany w międzykulturową, holistyczną i kreatywną edukację, która ma za cel wykształcić społecznie zorientowanych młodych ludzi, którzy rozumieją kulturę i są związani ze społeczeństwem w duchu empatii, świadomości technologicznej i przyjmują globalną perspektywę. IB obejmuje cztery etapy, oferując programy podstawowe, średnie, dyplomowe i związane z karierą.

Profil ucznia IB

Stanowi to podstawę do nauki i opisuje cechy, które IB zamierza rozwinąć u swoich uczniów, którzy będą:

 • Opiekuńczy
 • Wyważeni
 • Otwarci
 • Świadomi
 • Komunikatywni
 • Gotowi do podejmowania ryzyka
 • Zasadniczy
 • Refleksyjni
 • Myślący
 • Dociekliwi.

Aby promować te cechy, do każdego przedmiotu stosuje się sześć globalnych kontekstów, więc uczniowie nie uczą się w sposób ograniczony lub polegający na zapamiętywaniu faktów, ale łączą to, czego się uczą, z rzeczywistością świata zewnętrznego. Konteksty są następujące:

 • Tożsamość i relacje
 • Tożsamość osobista i kulturowa
 • Orientacja w czasie i przestrzeni (interakcja między ludźmi i cywilizacjami)
 • Innowacje naukowe (świat i społeczeństwo)
 • Sprawiedliwość i rozwój
 • Globalizacja i zrównoważony rozwój.

Niezależne badania, interdyscyplinarne uczenie się, organizacja, refleksja, zarządzanie czasem i praca społeczna są niezbędne do realizacji programu.

Programy dla szkół podstawowych i średnich:

Program Primary Years trwa od 3 do 12 lat i został po raz pierwszy wprowadzony w 1996. Przygotowuje uczniów do programu Middle Years, chociaż nie jest wymagany do przystąpienia do tego ostatniego. Wszyscy uczniowie uczą się drugiego języka, biorą udział w zajęciach z wiedzy o społeczeństwie, matematyki, nauk ścisłych, techniki, sztuki oraz wychowania obywatelskiego, społecznego i fizycznego.

Uczniowie zajmują się sześcioma tematami:

 • Kim jesteśmy?
 • Gdzie jesteśmy (w kontekście miejsca i czasu)?
 • Jak się komunikujemy?
 • Jak funkcjonuje świat?
 • Jak się zorganizować?
 • Jak dzielimy się planetą?

W programie analizuje się problemy świata rzeczywistego i sposoby ich rozwiązywania, a choć przedmioty stanowią centralny punkt nauki, uczniowie są zachęcani do rozwijania swojej ciekawości i poznawania szeregu pojęć właściwych dla ich grupy wiekowej.

Program Middle Years, przyjęty w 1994 roku, jest w zasadzie kontynuacją etapu podstawowego i uwzględnia dzieci w wieku 11-16 lat. W ostatnim roku programu można zdecydować się na MYP Assessment i uzyskać oceny zatwierdzone przez IB na podstawie egzaminów i prac kursowych, aby uzyskać certyfikat IB MYP.

Istnieje osiem grup tematycznych, z których każda zajmuje do 50 godzin dydaktycznych, a w ostatnich dwóch latach istnieje wysoki stopień elastyczności pod względem wyboru przedmiotów. Główne przedmioty obejmują:

 • Naukę języka obcego
 • Język i literaturę
 • Jednostki i społeczeństwo
 • Nauki scisłe
 • Sztukę
 • Matematykę
 • Wzornictwo
 • Wychowanie fizyczne.

Program zachęca do samodzielnej nauki, a nacisk IB na to, by nauka była związana ze światem zewnętrznym, a nie tylko z klasą, jest dalej rozwijany. Program zachęca studentów do zostania krytycznymi, kreatywnymi i pomysłowymi myślicielami i działa jako przygotowanie do trzeciego etapu podróży edukacyjnej IB – dyplomu IB, który jest akceptowany przez uniwersytety na całym świecie i wymaga wysokiego poziomu zaangażowania, pracy i wytrzymałości!

Dyplom IB

Jest to bardzo szeroki program, w którym uczniowie wybierają trzy przedmioty na poziomie standardowym i kolejne trzy na poziomie wyższym, przy czym nauki ścisłe, matematyka, język, literatura i nauki społeczne tworzą podstawę, a uczniowie mogą wybrać szósty przedmiot.

Oceny pojawiają się szybko, uczniowie muszą pisać indywidualne testy z każdego przedmiotu, brać udział w ocenianych prezentacjach, pisać mini eseje, robić quizy i oczywiście zdawać egzaminy. Nacisk kładziony jest na niezależne projekty i badania, wraz z eksperymentami, które mogą być z nimi związane, oraz planowanie i wykonywanie pracy opartej na krytycznym myśleniu i kreatywności.

Wszyscy uczniowie zdający maturę IB biorą również udział w grupowym projekcie naukowym, który bada konkretne zjawisko naukowe.

Ponadto uczniowie musząnapisać rozszerzony esej o długości 4000 słów z przypisami, w którym przygotowują pytanie badawcze, a następnie na nie odpowiadają.

Muszą również napisać esej o objętości 1200-1600 słów oparty na Teorii Wiedzy. Ten obowiązkowy kurs przypomina filozofię i bada „prawdy”, które zostały przekazane przez historię z dzisiejszej perspektywy. Uczniowie uczą się w ten sposób kwestionować przyjętą wiedzę i wypracowywać sposoby jej oceny i przetwarzania.

Dodatkowo

W końcu, uczniowie w programie IB Diploma muszą poświęcić łącznie 150 godzin na trzy projekty: Community, Action, Service, zwanym potocznie CAS. CAS ma na celu rozwijanie odpowiedzialności społecznej, empatii, zrozumienia i aktywności fizycznej. Uczniowie mogą wybrać, w jaki sposób chcą spełnić te kryteria i muszą stworzyć refleksyjny dziennik na temat swoich interakcji z innymi, społecznością oraz tego, czego się nauczyli i jakie wyciągnęli wnioski z doświadczeń. CAS spełnia ogólną misję programu IB poprzez poszerzenie wiedzy uczestników o świecie i umożliwienie im zaangażowania się w rzeczywiste problemy i wyzwania.

Oceny w programie IB Diploma są zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Jeśli chodzi o oceny i punkty, możliwe jest zdobycie 7 punktów z każdego przedmiotu (łącznie 42 punkty). Kolejne 3 są przeznaczone na Teorię Wiedzy i Extended Essay, co oznacza, że najwyższy możliwy wynik na kursie IB Diploma to 45. Studenci, którzy uzyskają wynik poniżej 24 punktów, nie otrzymują dyplomu.

Jakich wyników matuiry IB wymagają uniwersytety?

Ogólnie rzecz biorąc, Stany Zjednoczone są najbardziej otwarte na kandydatów IB, podczas gdy w Wielkiej Brytanii i Europie istnieje tendencja do prostego tłumaczenia wyników IB na odpowiedniki krajowe. Niektóre amerykańskie uniwersytety oferują uczniom nagrody za ich osiągnięcia na wyższym poziomie, ale generalnie USA nie akceptują kursów na poziomie standardowym jako punktów w procesie rekrutacji na studia licencjackie.

Następujące wyniki są powszechnie wymagane przez wiodące światowe uniwersytety:

Program IB związany z karierą

Ten innowacyjny, hybrydowy program łączy pracę praktyczną i akademicką oraz przygotowuje uczniów do pójścia na uniwersytet lub rozpoczęcia ścieżki kariery. Trzyczęściowy program jest zarówno elastyczny, jak i spersonalizowany. Uczniowie uczęszczają na 2-4 przedmioty IB Diploma na poziomie standardowym i wyższym, przystępują do kwalifikacji zawodowych i podejmują projekt pracy społecznej, który jest związany z wybranym przez nich zawodem. Wiedza praktyczna jest głównym punktem programu, który obejmuje również podstawę programową z czterema komponentami i wymaga od uczniów przygotowywania badań ukierunkowanych na karierę. Podstawa działa jako pomost między środowiskiem zawodowym i ściśle akademickim, i składa się z następujących przedmiotów:

 • Umiejętności osobiste i zawodowe.
 • Uczenie poprzez zaangażowanie: podejście oparte na badaniach, oparte na inicjatywach usługowych związanych z tematami badanymi w pracy akademickiej studentów, które wykorzystuje umiejętności, wiedzę i wartości opracowane w tych badaniach.
 • Projekt refleksyjny: długoterminowe zadanie, w którym studenci oceniają i zastanawiają się nad kwestią etyczną, którą napotkali lub która została uwydatniona podczas ich praktycznych, zawodowych zajęć.
 • Rozwój języka: ulepszenie drugiego języka w celu ułatwienia komunikacji nie tylko w języku ojczystym ucznia.

Czy warto zdać maturę międzynarodową IB?

Tak, ale przygotuj się na bardzo ciężką pracę, polegającą na rozwiązywaniu zadań, przygotowywaniu prezentacji, spełnianiu wymagań CAS oraz pisaniu esejów i projektów. Wszyscy byli uczniowie zgadzają się, że matura IB gruntownie przygotowuje do studiów. Swoją drogą, przejście ze szkoły na studia licencjackie jest bardzo łatwe po spędzeniu dwóch lat według programu matury międzynarodowej. Wspominają również o niesamowitych możliwościach nawiązywania kontaktów, jakie daje zdawanie IB Diploma oraz o międzynarodowym charakterze zajęć.

Ścieżka IB jest pełna presji, a twoje obowiązki będą wymagały dużego nakładu pracy, jednak pozwoli Ci to na zdobycie cennych umiejętności życiowych, stanie się niezależną, analityczną, troskliwą i świadomą osobą, gotową do zajęcia swojego miejsca w naszym ciągle zmieniającym się świecie.

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat IB, szkół, które prowadzą zajęcia w ramach PYP, MYP i Diploma oraz ogólnych wskazówek, nie wahaj się zadzwonić lub wysłać do nas e-maila, tutaj w Elab. Nasi konsultanci są gotowi Ci pomóc – i podzielić się swoimi osobistymi doświadczeniami zdawania matury międzynarodowej.

Skontaktuj się z nami…

× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday