Blog

system edukacji w USA
Studia w USA

System edukacji w USA

Jak wygląda system edukacji w USA? Czym się charakteryzuje? Co to jest high school, SAT i kto może iść na studia?

SZKOŁA ŚREDNIA

System edukacji w USA ma High School (grade 9th do grade 12th) lub trwające łącznie 6 lat Junior High School (Middle School) + High School jako odpowiednik polskiego liceum.

To na tym etapie uczniowie z Polski mogą rozpocząć naukę w liceum w USA. Uczniowie szkół średnich mogą wybierać przedmioty z listy obowiązkowych oraz dodatkowych.

Duża liczba szkół oferuje przedmioty dla najzdolniejszych uczniów, tzw. „honors”, które mogą być realizowane w formie Regular Honors, Advanced Placement (nauczanie i egzaminy na poziomie szkolnictwa wyższego, często uznawane przez uniwersytety i college w procesie aplikacji na studia) lub kursu International Baccalaureate. Uczeń, mający w ostatniej klasie 17 lub 18 lat, uzyskuje High School Diploma, czyli dyplom ukończenia szkoły średniej.

Na zakończenie uczniowie zdają egzamin SAT, czyli standardowy test wiedzy. Jest to odpowiednik polskiej matury – zdanie SAT umożliwia aplikację na studia. Obejmuje test z matematyki, czytanie ze zrozumieniem, pisanie oraz testy z wybranych przedmiotów.

Comprehensive high schools / public high schools  – zapewniają edukację wszystkim chętnym uczniom (niezależnie od dotychczasowego poziomu ich wykształcenia). Niektóre z nich oferują przygotowanie do podjęcia studiów, inne pozwalają na przygotowanie do zawodu.

Popularne jest również szkolnictwo prywatne (private high schools), oferowane przez elitarne szkoły z internatami lub kościoły i organizacje religijne. W Stanach Zjednoczonych istnieją również szkoły średnie zawodowe, takie jak np. vocational schools (przygotowanie do zawodów związanych z technologią) lub college preparatory high schools (które przygotowują do podjęcia studiów wyższych). Tego typu szkoły również mogą być prywatne lub publiczne.

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Higher education, czyli szkolnictwo wyższe, obejmuje uniwersytety i uczelnie wyższe, które oferują nauczanie pierwszego stopnia: 4-letnie studia licencjackie (Bachelor), 2-letnie Community i Junior Colleges, studia w instytutach technicznych, które trwają od 1 do 3 lat. Edukacja wyższa drugiego stopnia to studia podyplomowe, które pozwalają uzyskać tytuł magistra lub doktora.

Amerykański system edukacji wyższej różni się od europejskiego.

System edukacji w USA pozwala studentom pierwszego roku uczyć się wielu przedmiotów – w tym niekoniecznie związanych z ich kierunkiem studiów. Po pierwszym roku studenci wybierają swoje 'Major’ i 'Minor’ czyli specjalizacje kierunkowe na kolejne lata.

Co ważne, w USA nie można studiować medycyny ani prawa na poziomie licencjackim. Są to studia tak zwane graduate – dopiero po ukończeniu studiów licencjackich można aplikować na studia medyczne lub prawnicze.