LSAT

lsat -egzaminy na studia za granicą

LSAT – informacje wstępne

LSAT, czyli Law School Admission Test, jest standaryzowanym egzaminem, wykorzystywanym do sprawdzenia, czy potencjalni kandydaci są dobrze przygotowani do kariery w sektorze prawnym i czy mogą osiągnąć wysoki poziom podczas studiów prawniczych. LSAT jest wymagany w USA, Kanadzie i przez University of Melbourne w Australii.

LSAT vs GRE

Podobnie jak SAT, LSAT był swego czasu krytykowany przez środowiska akademickie. Co więcej, w chwili pisania tego tekstu wiele amerykańskich uniwersytetów zaczęło odchodzić od wymagania wyników LSAT. Zamiast tego pozwalają kandydatom na przesyłanie wyników GRE (Graduate Record Exam).

Należy jednak pamiętać, że wszystkie amerykańskie uniwersytety akceptują LSAT, a tylko kilka uznało go za opcjonalny i akceptuje również GRE. Te ostatnie obejmują Georgetown University, Harvard School of Law, Columbia University, Northwestern University, University of Hawaii Law School, University of Arizona College of Law i Washington University w St Louis. Wydaje się jednak prawdopodobne, że tendencja ta będzie się utrzymywać i że liczba uniwersytetów, które akceptują zarówno GRE , jak i LSAT z pewnością wzrośnie. Aby uzyskać aktualne informacje, zadzwoń do Elab, a my sprawdzimy, czy szkoła prawnicza, do której chcesz aplikować, nadal wymaga podejścia do egzaminu LSAT czy też zmieniła swoje zasady rekrutacji.

LSAT w praktyce 

Do testu LSAT można podchodzić maksymalnie trzy razy w ciągu jednego roku wstępnego i za każdą próbę należy uiścić opłatę w wysokości około 215 dolarów.

Wyniki mieszczą się w przedziale 120-180 i są obliczane za pomocą systemów klasyfikacji porządkowej. Uzyskanie 180 punktów z egzaminu LSAT jest raczej mało prawdopodobne, jednak wynik 160 + daje szanse na przyjęcie na studia prawnicze, jeśli GPA, referencje i Personal Statement są na wysokim poziomie. Wiodące szkoły prawnicze mają tendencję do akceptowania kandydatów, którzy uzyskali ponad 170 punktów. Na przykład zarówno Harvard , jak i Yale wymagają 174, podobnie jak Columbia Law School; Stanford, University of Chicago i New York University żądają 172; podczas gdy Cornell, Georgetown, Northwestern, UPenn i University of Michigan proszą o nieco niższy wynik – 171 punktów z egzaminu LSAT.

Przystąpienie do egzaminu LSAT

Do egzaminu LSAT można przystąpić pięć razy w roku: w lutym, czerwcu, lipcu, wrześniu i listopadzie. Po zarejestrowaniu się w LSAC – patrz poniżej – otrzymasz listę dat dostępnych dla Twojego regionu geograficznego.

Obecnie LSAT odbywa się online i jest to test na żywo, podlegający kontroli. Musisz upewnić się, że Twój laptop lub komputer korzysta z przeglądarki Chrome lub Firefox oraz posiada mikrofon i kamerę. Po wybraniu daty i godziny egzaminu można dokonywać zmian w wybranym terminie za pośrednictwem LSAC, jednak wiąże się to z dodatkowymi opłatami.

Rejestracja na LSAT odbywa się za pośrednictwem LSAC, strony internetowej Law School Admission Council. Uczelnie, na które aplikowałeś, dostają Twój wynik LSAT również za jej pośrednictwem. Proces ten nazywa się Credential Assembly Service (CAS) i trzeba zapłacić opłatę w wysokości 195 dolarów oraz 45 dolarów za raport. Praktycznie każda szkoła prawnicza oczekuje, że złożysz raporty CAS przy ubieganiu się o miejsce. Inne opłaty obejmują: $135 za zmianę daty egzaminu do 10 dni po terminie rejestracji oraz $215, jeśli przekroczysz termin rejestracji daty egzaminu o 11 lub więcej dni.

Część pisemna egzaminu LSAT

Jest to obowiązkowa część egzaminu LSAT. Co więcej, Twoja aplikacja nie jest kompletna, dopóki nie dostarczysz swojego eseju, mimo iż nie jest on punktowany. Pisanie pracy może być wykonane do ośmiu dni przed rozpoczęciem egzaminu LSAT. Zajmie Ci 35 minut.  Będziesz musiał zainstalować oprogramowanie do kontroli na swoim komputerze. Praca pisemna wymaga podjęcia decyzji: jest to problem z dwoma kryteriami podjęcia decyzji. Oczekuje się od Ciebie wyjaśnienia, dlaczego wybrałeś właśnie tę, a nie inną opcję. Musisz pokazać, że potrafisz wykorzystać dowody na poparcie swojego stanowiska, ustrukturyzować i zorganizować swój esej, logicznie argumentować i stworzyć perswazyjny wywód. Większość kandydatów LSAT woli zdawać ten arkusz przed przystąpieniem do głównego testu, aby mieć to z głowy!

Przygotowanie do egzaminu LSAT

Weź udział w kursie przygotowującym do testu LSAT, dzięki któremu udowodnisz, że jesteś w stanie efektywnie pracować lub studiować w środowisku anglojęzycznym.

Sekcje egzaminu LSAT

Każda sekcja LSAT składa się z pytań wielokrotnego wyboru, na które należy odpowiedzieć w ciągu 35 minut. Masz przerwę między sekcją drugą a trzecią. Musisz jednak skontaktować się z promotorem przed wznowieniem testu, aby nie zostać zdyskwalifikowanym.

Jedna z sekcji testu jest eksperymentalna i nie jest punktowana. Nie zostaniesz jednak poinformowany, która to sekcja w momencie wykonywania LSAT. Celem sekcji eksperymentalnej jest wypróbowanie nowych form pytań do przyszłych testów.

Czytanie ze zrozumieniem

Otrzymasz cztery fragmenty po 400-500 słów każdy i zostaniesz poproszony o udzielenie odpowiedzi na pięć do ośmiu pytań. Ta sekcja ma w sumie 26-28 pytań, a teksty mogą pochodzić ze sztuki, prawa, filozofii, nauk społecznych, fizyki lub nauk humanistycznych. Jeden z czterech fragmentów zawiera zazwyczaj dwa źródła. Fragmenty zostaną wykorzystane do: poproszenia o znalezienie głównej idei; wnioskowania z podanych informacji i zastosowania ich do innej sytuacji; podkreślenia konkretnych informacji. Kiedy przejrzysz stare arkusze egzaminu LSAT, dostrzeżesz złożoność wielu tekstów. Nie wpadaj w panikę, jeśli jest to dziedzina, z którą nie jesteś zaznajomiony, lub natkniesz się na słowa, których nie znasz. Po prostu skup się na danym fragmencie i stojącym za nim uzasadnieniu.

Logiczne rozumowanie

Ta sekcja generuje połowę punktów w LSAT jako całości i składa się z dwóch podsekcji, z których każda zawiera 24-26 pytań, na które należy odpowiedzieć w ciągu 35 minut (łącznie 70 minut). Wszystkie pytania zawierają argumenty, które musisz ocenić, udowodnić, użyć do znalezienia wniosków, skrytykować lub obalić. Należy bardzo uważnie czytać pytania i zwracać uwagę na słowa takie jak „ale”, „jednak” i „dlatego”, które nakierują Cię na właściwą odpowiedź.

Być może będziesz musiał zidentyfikować założenia lub stwierdzenia, które podważają lub wzmacniają argumentację, albo zastosować rozumowanie równoległe, aby wydobyć główny sens i zastosować go do innego scenariusza. Pamiętaj też, że jesteś pytany o najlepszą odpowiedź i czasami możesz być rozdarty pomiędzy dwiema możliwymi opcjami. W takim przypadku upewnij się, że wybierasz najbardziej prawdopodobną i najbardziej logiczną opcję.

Rozumowanie analityczne

Często nazywana sekcją gier logicznych. Sekcja ta składa się z 22-24 pytań wielokrotnego wyboru, na które trzeba odpowiedzieć w ciągu 35 minut.  W tej części powszechne są pytania, które proszą o umieszczenie wybranych przedmiotów we właściwej kolejności. Otrzymasz krótkie 100-wyrazowe fragmenty tekstu, które opisują obiekty i warunki: na przykład John, Marty, Alex, Rose i Howard (obiekty) oraz różnice w wieku, tj.: John nie jest najmłodszy, ale jest dziesięć procent starszy od Howarda (warunki). Wspomniane warunki różnią się i są oparte raczej na prawdziwym życiu niż na prawie. Mogą one obejmować kolejki, terminy, spotkania, procesy produkcyjne, plany rozmieszczenia miejsc itp.

Najlepszym sposobem podejścia do tego typu pytań jest próba wyeliminowania każdego elementu, który nie pasuje do warunków. Po raz kolejny ważne jest rozróżnienie słów wskaźnikowych, takich jak „i / lub”, „musi / może” itp., To one kluczowymi drogowskazami, które doprowadzą Cię do właściwej odpowiedzi. Artykuł Analytical Reasoning jest wart 25 procent ogólnych ocen LSAT i jest tym, który możesz ćwiczyć. Ponadto, celem tej sekcji jest ustalenie, czy potrafisz korzystać z wybranych zasad i faktów, aby odkryć, co jest prawdą, a także dowiedzieć się, czy potrafisz uchwycić strukturę zbioru relacji, dokonać dokładnego wnioskowania, rozpoznać efekt warunkowy i hipotetyczny oraz określić, co nie może być prawdą.

Jest wiele materiałów dostępnych online, z których należy skorzystać, aby uzyskać dobry wynik w sekcji Analytical Reasoning podczas egzaminu LSAT. Upewnij się, że nie tylko zajmujesz się pytaniami, ale także czytasz wyjaśnienia podane wraz z odpowiedziami, tak abyś zaczął rozumieć, jak pytania są tworzone i jak można do nich podejść. Pamiętaj również, że będziesz miał mniej niż 90 sekund na przeanalizowanie pytania i możliwych odpowiedzi zanim będziesz musiał wybrać – a to nie jest zbyt długi czas.

W dniu egzaminu LSAT

W wyznaczonym dniu należy upewnić się, że w pokoju, który wybrałeś do testu online jest cicho, nie ma żadnych zakazanych przedmiotów, że nikt, ani człowiek, ani zwierzę nie wejdzie i nie będzie Ci przeszkadzał podczas testu online, oraz że zgłosiłeś się do kontroli w odpowiednim czasie i pokazałeś dowód tożsamości ze zdjęciem.

Regulamin – przedmioty zabronione:

 • Okulary przeciwsłoneczne

 • Bluzy z kapturem lub wszelkie ubrania, które ukrywają twarz

 • Zegarki cyfrowe

 • Zegarki z chronografem

 • Telefon komórkowy

 • Pager

 • Książki lub inne materiały drukowane

 • Kalkulator

 • Zestaw słuchawkowy

 • iPod lub inny odtwarzacz multimedialny

 • Aparaty fotograficzne

 • Urządzenia nagrywające

 • E-papierosy

 • Torby

 • Zatyczki do uszu – CHYBA że są to ogólne, piankowe zatyczki do uszu.

Twój test będzie nagrywany i kontrolowany, a twoja twarz musi być widoczna przez cały czas, gdy piszesz LSAT.

Regulamin – dozwolone przedmioty:

 • Zakreślacz
 • Gumka
 • Temperówka
 • Napój w kartoniku, nie puszce
 • Niecyfrowy zegarek, który należy umieścić przed kamerą
 • Chusteczki
 • Ołówek i długopis

Kiedy otrzymam wyniki LSAT?

Wyniki otrzymasz 3-4 tygodnie po przystąpieniu do egzaminu LSAT i masz sześć dni na złożenie wniosku o anulowanie wyniku, aby nie został on przesłany do szkół prawniczych, do których się ubiegasz. Dostęp do wyników można uzyskać na stronie statusu LSAT na koncie LSAC, a także otrzymać wiadomość e-mail z powiadomieniem o zamieszczeniu wyniku online. Jeśli nie ukończyłeś pracy pisemnej LSAT, Twój wynik nie zostanie opublikowany.

I wreszcie…

Skontaktuj się z Elab , jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji na temat LSAT. Rozpocznij swoje przygotowanie do egzaminu z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Zapoznanie się ze stylami i rodzajami pytań, na które będziesz musiał odpowiedzieć, nauczy Cię szybkiej pracy i poszukiwania istotnych faktów i stwierdzeń.

Przede wszystkim zachowaj spokój i upewnij się, że zrobiłeś kilka próbnych arkuszy, zanim przystąpisz do LSAT.

Powodzenia!

Studiuj za granicą z Elab - recenzje od naszych kandydatów:

Studenci studiujący za granicą mają bardzo pozytywne opinie o
kursy i życie w ogóle. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych opinii studentów Elabs studiujących za granicą lub niedawno ukończonych studiów:

Timea
Timea
2022-05-24
Dzięki mojej trzyletniej współpracy z Elabem udało mi się dotrzeć tam gdzie jestem teraz - studiując w słonecznej Kalifornii. Wiedziałam od dawna, że moim największym marzeniem jest studiowanie w USA, ale nigdy nie sądziłam że uda mi się je spełnić. I to wszystko dzięki konsultantom Elabu. Zdarzyły się pewne "niedoskonałości", ale były one bardzo małe. Pomoc w aplikacji na studia do USA jest procesem żmudnym i często skomplikowanym, więc nie może się obejść ona bezproblemowo. A największym chyba atutem konsultantów Elabu jest to jak bardzo się starają pomóc aplikantom.
Kinga Karczewska
Kinga Karczewska
2022-05-06
Zgłosiłam się do Elab zaledwie miesiąc przed aplikacyjnym deadlinem na studia w Wielkiej Brytanii, ale mimo to cały proces przebiegł bardzo klarownie i bezstresowo. Na każdym etapie otrzymałam profesjonalną pomoc, zostały mi udzielone odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące finansowania, rekrutacji czy zakwaterowania w akademiku. Bez pomocy Elab zapewne nie byłoby mnie obecnie tu gdzie jestem. Szczęśliwa studentka Coventry University😊
Małgorzata Hryniewska
Małgorzata Hryniewska
2022-03-31
Dzięki wsparciu i współpracy z Elab studiuję obecnie na University of Amsterdam. Podczas procesu rekrutacyjnego otrzymałam profesjonalne wsparcie od początku do samego końca. Jestem wdzięczna za wszelką pomoc. Polecam wszystkim, którzy planują studia za granicą 🙂
Nikola Leśniak-Paduch
Nikola Leśniak-Paduch
2022-03-29
Moja decyzja o studiowaniu za granicą była bardzo spontaniczna, z pomocą Elamu udało mi się dopiąć wszystkie dokumenty, zdać wymagane egzaminy, wydać kierunek i uczelnie. Czułam się zaopiekowana, a mój plan był od A do Z ułożony przez nich, przez co wiedziałam co i kiedy powinnam podsyłać. Dzięki ich pomocy w bardzo krótkim czasie udało mi się dostać tu gdzie chciałam 🙂 Bardzo serdecznie polecam każdemu kto chciałby rozpocząć swoją przygodę ze studiowaniem za granicą, ale nie wie do końca jak to wszystko wygląda i jak się za to zabrać. Elab zawsze pomoże, nawet w najbardziej kryzysowych sytuacjach!
Rita
Rita
2022-02-28
Bez pomocy Elabu nie byłabym w stanie wyjechać za granicę na studia. Obecnie jestem już drugi rok w Anglii i jestem za to wdzięczna tej organizacji. Za darmo i skutecznie, naprawdę polecam :))
Agnieszka Łazińska
Agnieszka Łazińska
2022-01-31
Wątpię, żeby bez ich pomocy udało mi się dostać na studia za granicą. Konsultanci Elab pomagali mi od początku do końca procesu aplikacyjnego na studia za granicą, a nawet dłużej. Od wyboru odpowiedniej uczelni, przez skompletowanie i sprawdzenie dokumentów, przypominanie o deadlinach etc., mogłam liczyć na ich pomoc we wszystkim, i dzięki temu teraz spełniam swoje marzenia w Danii 🙂 Serdecznie polecam kontakt wszystkim, którzy myślą o kontynuowaniu swojej edukacji poza Polską, jestem pewna, że w ich szerokiej ofercie znajdziecie kraj, który wam odpowiada.
Marcelina Połeć
Marcelina Połeć
2022-01-17
Proces aplikacji na studia za granicą dzięki ELab był dla mnie sprawy i bezstresowy. Konsultanci są profesjonalni, pomocni i gotowi odpowiedzieć na każde pytanie. Jako studentka już drugiego roku na uczeni w Londynie mogę śmiało polecić ELab każdemu, kto planuje studiować za granicą 🙂
Julia Mierzwińska
Julia Mierzwińska
2022-01-12
Moja decyzja o aplikację na studia w Anglii była dosyć spontaniczna. Podejmując ją w trakcie trzeciego roku liceum, musiałam szybko zacząć działać, aby wyrobić się ze wszystkimi deadline’ami w rekrutacji na uczelnie. Postanowiłam więc skorzystać z usług Elab, który szybko przydzielił mi do pomocy prywatną konsultantkę. Tak oto rozpoczęłam owocną współpracę, dzięki której dostałam się na uczelnię pierwszego wyboru! Zostałam przeprowadzona przez wszystkie etapy aplikacji, począwszy od wyboru kierunku, potem uczelni, przygotowanie personal statement, referencji, a kończąc na aplikacji o tuition fees. W razie wątpliwości zawsze mogłam skontaktować się z moją konsultantką, która chętnie je rozwiewała i dzieliła się różnymi wskazówkami. Z całego serca polecam skorzystać z pomocy Elab. Ich usługi na pewno odejmą wiele stresu związanego z aplikacją na studia za granicę. Jeśli chodzi o studia w Wielkiej Brytanii, myślę, że w dobie dzisiejszych zmian jakie niesie za sobą Brexit m.in. w procesie rekrutacji na studia, tym bardziej warto jest skorzystać z pomocy specjalistów działających na tej płaszczyźnie.
Ola
Ola
2021-12-30
Aplikując na studia za granicą, przerażał mnie skomplikowany proces aplikacji i formalności z nim związane. Dzięki Elabowi, aplikacja na uczelnię w Anglii okazała się dużo łatwiejsza niż myślałam. Mogę śmiało powiedzieć, że to im zawdzięczam dostanie się na jedną z nalepszych uczelni w UK. Dziękuję!
MBA abroad - MBA za granicą - MBA all'estero Elab Education Laboratory