Blog

Bądź uważny! Pisanie listu motywacyjnego wymaga wysiłku - Structure or a motivational letter
Student

Jak napisać list motywacyjny do uczelni

List motywacyjny a oświadczenie osobiste. Różnice

List motywacyjny nie jest tożsamy z oświadczeniem osobistym. Koncentruje się na przyszłości: planach, celach zawodowych, krótko mówiąc, powodach, dla których odbycie określonego kursu na konkretnej uczelni za granicą jest niezbędne dla twojego rozwoju i twojego planu na przyszłość. Natomiast oświadczenia osobiste mają tendencję do rozwodzenia się nad przeszłymi doświadczeniami i osiągnięciami.

List motywacyjny powinien zaczynać się od jasnego określenia, jaki kurs chcesz obrać, a następnie przejść do opisania swoich ambicji. Nie podawaj więc swojego imienia i nazwiska, miejsca urodzenia, ocen szkolnych / uniwersyteckich itp. Informacje te stanowią część formularza zgłoszeniowego i są łatwo dostępne dla komisji rekrutacyjnej.

Oba utwory mają pewne wspólne cechy: są osobiste, a nie dyskursywne i w związku z tym koncentrują się na tobie, a nie przypominają uogólniony esej.

Ważnym aspektem jest liczba słów. Nawet jeśli nie masz maksymalnej liczby słów, ani listy motywacyjne, ani osobiste oświadczenia nie powinny przekraczać 700 słów. Niektóre uniwersytety określają, ile znaków można przesłać — na przykład UCAS ustawia limit 4000 znaków, który zawiera spacje — lub ile słów można użyć. Nie przekraczaj tych liczb.

Musisz również pamiętać, że komisje rekrutacyjne czytają dosłownie setki listów motywacyjnych i musisz zaplanować swój z dużym wyprzedzeniem, aby upewnić się, że wyróżnia się na tle konkurencji i stanowi silny argument za twoją przydatnością oraz przekonuje komisje do zaakceptowania twojego wniosku.

Listy motywacyjne — czego unikać

 Przede wszystkim nie daj się skusić na pobranie szablonu z internetu i spersonalizowanie go. W większości nie są dobrze napisane i pokazują lenistwo, które zantagonizuje komisję rekrutacyjną i praktycznie gwarantuje odrzucenie. Jeśli nie możesz podjąć wysiłku, aby napisać własny list motywacyjny, jest to czerwona flaga, która wskazuje, że pójdziesz na skróty w swojej karierze akademickiej i uważasz, że plagiat jest akceptowalny. Nie jest!

Nie chwal się ani nie składaj żadnych nieuczciwych oświadczeń.

List motywacyjny – ważne aspekty

Kolejnym ważnym aspektem jest słownictwo. Twój list motywacyjny musi być bardzo konkretny, więc nie wystarczy używać uogólnionych wyrażeń, takich jak „Pasjonuję się biologią”, „Głęboko interesuję się biologią” lub „Naprawdę kocham biologię”. To jest bez znaczenia. Biorąc biologię jako przykład, spróbuj, zamiast tego przytoczyć obszary biologii, które chcesz badać: mutacja komórek, na przykład autoimmunizacja i tolerancja, zapobieganie odrzuceniu przeszczepu — cokolwiek cię pociągało, a teraz chcesz zbadać bardziej szczegółowo.

W związku z tym określ, które obszary naukowe Cię interesują, pytania, na które chcesz odpowiedzieć, i tematy, które zamierzasz realizować. Jeśli zamierzasz cytować konkretnego autora lub książkę, absolutnie nie ma sensu podsumowywać wszystkich ich argumentów — komisja będzie już wiedziała, co mówią.

Możesz użyć ich pracy, aby zilustrować punkt lub rzucić wyzwanie szkole myślenia. Na przykład, możesz zacytować Sartre’a  „być to robić” i stwierdzić, że wolisz Camusa „robić to być” – dlatego robisz X, aby wzmocnić swój rozwój osobisty / akademicki.

Na co zwrócić uwagę podczas pisania listu motywacyjnego

  • Nie używaj zwrotu „aplikuję na Państwa prestiżowy uniwersytet” lub podobnego niewdzięcznego słownictwa. Podobnie, nierozsądne jest dodawanie notatki błagalnej na końcu listu motywacyjnego.
  • Bądź rzeczowy: chcesz studiować X z powodu Y, jesteś zdolny i pracowity, i możesz wnieść znaczący wkład w swój rok, wydział i uniwersytet.
  • Nie używaj zbyt wielu przymiotników. Słowa takie jak „naprawdę„, „bardzo” i „namiętnie” są zasadniczo wyściółką i powinny zostać wycięte.
Bądź uważny! Pisanie listu motywacyjnego wymaga wysiłku
Bądź uważny! Pisanie listu motywacyjnego wymaga wysiłku

Listy motywacyjne — jak je ustawić

  • Wybierz wyraźną czcionkę — Times New Roman, Calibri lub Arial. Czcionka powinna wynosić około 11 lub 12, aby była czytelna.
  • Nie sugeruj, że czytelnik jest nieuważny, wpisując frazy i słowa pogrubioną czcionką. Nacisk musi pochodzić z tekstu, a nie z ciężkiego używania czcionek.

Strukturyzacja listu motywacyjnego

Uważnie podziel swój list motywacyjny. Po pierwsze możesz napisać krótkie wprowadzenie i wyjście, a środkową i największą sekcję poświęcić tematowi, swojemu doświadczeniu i zainteresowaniom.

Jeśli są one zróżnicowane, możesz wybrać podejście pięcioakapitowe, dzieląc główną sekcję na trzy krótkie akapity. Byłoby to przydatne, na przykład, jeśli chcesz studiować pielęgniarstwo i masz za sobą:

1) wolontariat z organizacją pozarządową;

2) udział w badaniu wskaźników retencji pielęgniarek;

3) studia z historię pielęgniarstwa i jego ewolucji.

Każdy z tych tematów, choć powiązany, powinien być omówiony osobno i musisz podkreślić, czego nauczyłeś się w różnych środowiskach i jak to ukształtowało twoją ambicję studiowania pielęgniarstwa.

Warto ciągle nawiązywać do kursu, na który aplikujesz!

Upewnij się, że Twoje pismo jest zarówno jasne, jak i zwięzłe. Nie błądź, nie powtarzaj się ani nie używaj zwrotów takich jak „jak już powiedziałem”. Masz istotnie ograniczoną przestrzeń, aby nakłonić komisje do akceptacji.

Jeśli zamierzasz mówić o swoim charakterze, rób to tylko wtedy, gdy możesz połączyć swoją osobowość ze swoimi zainteresowaniami i doświadczeniami. W związku z tym staraj się nie mówić, że jesteś „ciekawy„, a jeśli musisz użyć tego słowa, wyjaśnij dokładnie, co cię ciekawi i jak cię to motywuje.

Pomyśl o liście motywacyjnym jak o serwerze. Przedmiot, który chcesz studiować, jest centralnym ośrodkiem, a wszystko inne jest z nim powiązane. Z pewnością niepowiązane informacje nie powinny znaleźć miejsca w liście motywacyjnym. Jeśli chcesz studiować medycynę, twoje doświadczenia z wolontariatu w klinikach dla uchodźców są istotne, podczas gdy twoja miłość do hip-hopu jest mniej istotna.

W podobnym duchu, jeśli chcesz stwierdzić, że jesteś zdeterminowaną osobą w swoim liście motywacyjnym, musisz połączyć to ze swoim potencjałem akademickim. Pokaż, w jaki sposób Twoje zainteresowanie konkretnym tematem skłoniło Cię do wzięcia udziału w kursach online, nauki nowego języka programowania, podjęcia praktycznego projektu lub pracy jako au pair lub przewodnik turystyczny, aby poprawić swoje umiejętności językowe.

Bez wątpienia est to o wiele bardziej skuteczne niż zwykłe wymienienie długiej, nieuzasadnionej i nudnej liczby cech charakteru lub osobowości.

Bądź precyzyjny! List motywacyjny wymaga struktury.
Bądź precyzyjny! List motywacyjny wymaga struktury.

Listy motywacyjne — bądź konkretny

Twój list motywacyjny musi wykazać, że wiesz, co i gdzie masz zamiar studiować. Musisz uważnie przeczytać stronę internetową uniwersytetu i zrozumieć kurs, jego moduły i podejście do nauczania. Musisz zacytować moduły, które chcesz wziąć i wyjaśnić dlaczego.

Jeśli to możliwe, podkreśl, dlaczego konkretni profesorowie lub projekty badawcze podejmowane na uniwersytecie przyciągają cię i wiążą się z twoimi osobistymi zainteresowaniami. I co chciałbyś wnieść.

Zamiast mówić „Chcę być częścią społeczności uniwersyteckiej”, określ, co możesz zrobić i dodać. Być może jesteś świetnym graczem rugby, masz talent w muzyce lub aktorem / aktorką, lub kimś, kto chce dołączyć do uniwersyteckiej grupy biznesowej.  Jeszcze raz wymień kluby lub stowarzyszenia, do których chciałbyś/chciałabyś dołączyć, zamiast po prostu mówić, że lubisz sport, debaty itp.

Musisz pokazać, że wybierasz ten konkretny kurs i uniwersytet ze względu na to, co oferuje — i że zbadałeś/zbadałaś swoje opcje.

I wreszcie…

Po zakończeniu pierwszego szkicu listu motywacyjnego odłóż go na dzień lub dwa, a następnie przeczytaj go ponownie świeżym, krytycznym okiem.

Następnie przeczytaj go komuś innemu i poproś o opinię. Posłuchaj ich sugestii i krytyki i wprowadź wszelkie zmiany, które Twoim zdaniem poprawią Twój list motywacyjny. Powtórz ten proces raz lub dwa razy, aż będziesz przekonany/przekonana, że to jest dopracowany, perfekcyjny produkt.

Na koniec uruchom moduł sprawdzania pisowni , aby upewnić się, że jest poprawny gramatycznie i nie jest zaśmiecony błędami ortograficznymi.

I oto jesteś! Uzbrojony w silny list motywacyjny, który można dołączyć do formularza zgłoszeniowego i gotowy do rozpoczęcia kolejnego etapu podróży edukacyjnej.

Powodzenia.