Uniwersytet Harvarda – jak się dostać?

Jak dostać się na Uniwersytet Harvarda?

Założony w 1636 roku Uniwersytet Harvarda jest najstarszym i najbardziej znanym uniwersytetem w USA,jeśli nie na świecie. Stał się synonimem wysokiej jakości edukacji, prestiżu i sukcesu.

Z siedzibą w Cambridgew stanie Massachusetts, Harvard University jest członkiem-założycielem Ivy League. Jest to grupa ośmiu wybitnych

Amerykańskie uniwersytety znane ze swojej doskonałości akademickiej. Instytucje Ivy League dominują w rankingach, a Harvard University znajduje się na szczycie Times Higher Education World Reputation Rankings od 2011 r., Podczas gdy QS World University Rankings 2021 , plasujego na trzecim miejscu, globalnie, z ogólnym wynikiem 97,9.

Uniwersytet Harvarda wyprodukował osiem Amerykańscy prezydenci, w tym George W. Bush i John F. Kennedy, 62 miliarderzy, laureaci Nagrody Pulitzera i Oscara, czołowi aktorzy i reżyserzy, 150 laureatów Nagrody Nobla i wielu medalistów olimpijskich. Harvard Uniwersytet szczyci się kształtowaniem liderów w każdej dziedzinie przedsięwzięć, a jeśli chcesz dołączyć do 9 900 studentów i zostać absolwentem Ivy League, musisz przekonać komisję rekrutacyjną, że Ty również możesz się wyróżniać i mieć motywację i talent, aby kontynuować Dziedzictwo Uniwersytetu Harvarda.

Dostanie się na Uniwersytet Harvarda – wskaźnik akceptacji

Harvard University,jak każdy uniwersytet Ivy League[grupa najlepszych uniwersytetów na świecie],jest bardzo nadsubskrybowany i około 95-96 procent kandydatów nieuchronnie zostanie odrzuconych każdego roku. Aby zmaksymalizować swoje szanse na znalezienie się w szczęśliwej mniejszości, która otrzymuje ofertę miejsca, musisz zrozumieć proces, dokładnie to, czego szuka Harvard Uinversity i jak Twoja aplikacja zostanie oceniona.

jak dostać się na harvard - ivy league university - Come entrate ad harvard - universita ivy league - jak się dostać na harvard - uniwersytet ivy league

Here are a few pointers for getting into Harvard University:

  • Jeśli jesteś sportowcem, twoje szanse na pomyślne złożenie wniosku są zwiększone 100-krotnie, ponieważ chociaż sportowcy stanowią tylko jeden procent puli aplikacji, stanowią 10 procent akceptacji. "Perspektywy sportowe" to jeden z czterech elementów punktowanych w formularzu zgłoszeniowym - wraz z potencjałem akademickim, zajęciami pozalekcyjnymi i cechami osobistymi. Proces aplikacyjny oferuje możliwość przesłania dodatkowych materiałów, takich jak dzieła sztuki, muzyka, choreografia itp., A jeśli jesteś utalentowany w konkretnym sporcie, możesz rozważyć zwrócenie się do Komitetu aplikacyjnego o pozwolenie na przesłanie dowodów. Pamiętaj, że uniwersytety Ivy League są bardzo konkurencyjne, jeśli chodzi o sport, a Harvard zawsze będzie szukał kogoś, kto może coś zmienić w kolegialnych zawodach lekkoatletycznych, które były pierwotnym powodem stworzenia Ivy League i obejmują 33 sporty: 17 granych przez mężczyzn, 16 przez kobiety.

  • Jeśli inny członek twojej rodziny uczęszczał na Harvard, należysz do kategorii kandydatów na dziedzictwo, a to znacznie zwiększa twoje szanse na zapewnienie sobie miejsca. To samo dotyczy dzieci członków wydziału i pracowników oraz kandydatów, którzy mają wybitne osiągnięcia akademickie lub to, co wcześniej było znane jako Lista Dziekana. Podsumowując, czynniki te zwiększają szanse na akceptację z 4 do 45 procent. Rzeczywiście, 30 procent studentów Harvardu należy do tych kategorii ALDC.

  • Uniwersytet Harvarda zwraca szczególną uwagę na listy polecające, które musisz wysłać od dwóch nauczycieli, a one również są oceniane i analizowane zgodnie z wynikiem liczbowym. Tak więc, jeśli jesteś "najlepszym uczniem, jaki kiedykolwiek uczyłem", otrzymasz 1; jeśli jednak jesteś "najlepszym uczniem w klasie" lub "najlepszym uczniem w tym roku", otrzymasz 2 w tej sekcji procesu. Starannie wybieraj swoich recenzentów i upewnij się, że są świadomi wskazówek dotyczących pisania zaleceń.

  • Harvard ma jasną politykę różnorodności, która została przetestowana w sądach w 2018 roku. Z odpowiedzi uniwersytetu wynika, że dział rekrutacji uważa, że mieszana społeczność przynosi ogromne korzyści i stara się zachować równowagę między obszarami miejskimi i wiejskimi, różnymi grupami etnicznymi i ludźmi z różnych środowisk społeczno-ekonomicznych. Może to działać na twoją korzyść lub niekorzyść, w zależności od ogólnej kohorty, ale było oczywiste, że Harvard docenia osoby, które pokonały przeciwności losu w swoim życiu - czy to zły stan zdrowia, ubóstwo, przeszkody w edukacji - i te w żaden sposób nie są niekorzystne dla ciebie podczas składania wniosku.

  • Możesz otrzymać rozmowę kwalifikacyjną z absolwentem Harvardu po złożeniu wniosku. Studenci zagraniczni otrzymają zaproszenie na tego typu rozmowę kwalifikacyjną tylko wtedy, gdy w ich kraju zamieszkania są dostępni absolwenci Harvardu Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną będzie znała Twoje imię i nazwisko oraz nazwę Twojej szkoły, ale nie będzie miała dostępu do formularza aplikacyjnego ani żadnych innych materiałów. Osoba przeprowadzająca wywiad przedstawi podsumowanie swoich poglądów i wrażeń, więc pochłóż to poważnie i upewnij się, że komunikujesz, kim jesteś i co oferujesz, oraz dlaczego wniesiesz cenny wkład w Harvard i zasługujesz na studia na uniwersytecie Ivy League.

Dostanie się na Uniwersytet Harvarda – czego szuka uniwersytet?

Uniwersytet Harvarda przedstawił, czego szuka u kandydatów i podkreśla swoje holistyczne podejście do kandydatów. Krótko mówiąc, oznacza to, że posiadanie świetnych wyników i zdawanie egzaminów z genialnymi ocenami to tylko część obrazu. Dean Fitzsimmons, w wywiadzie dla New York Times,dołożył wszelkich starań, aby podkreślić, ile czasu poświęca się na omawianie każdej aplikacji i głosowanie nad tym, czy zaoferować im miejsce.

Harvardową listę cech charakteru i opisy idealnego kandydata można podsumować jako: osoby z potencjałem i motywacją. Podobnie jak wszystkie uniwersytety Ivy League, Harvard postrzega swoją misję jako kształcenie następnego pokolenia liderów, czy to w polityce, administracji, biznesie, prawie czy sztuce. Liderzy muszą wykazać się inicjatywą i wykorzystać pojawiające się okazje. Powinni mieć pewność siebie, energię i wysoki stopień motywacji. Liderzy muszą być również otwarci na nowe pomysły i mieć pasję zmieszaną z talentem.

Uniwersytet Harvarda szuka potencjału i postanawia odkryć, czy kandydaci w pełni wykorzystali swoje umiejętności, wiedzą, dokąd zmierzają i wykazali zaangażowanie w różnych dziedzinach życia: czy to w badaniach akademickich, zatrudnieniu, sporcie, wolontariacie czy zajęciach pozalekcyjnych. Uczelnia chce ustalić, czy kandydaci podzielają jej podstawowe wartości, współczucie, uczciwość i pracę na rzecz doskonałości.

Osobowość każdego kandydata oceniana jest pod względem entuzjazmu, osiągnięć, energii i wysokiego poziomu zaangażowania. Jeśli pasjonujesz się przywracaniem starych motocykli lub etymologii, próbujesz stworzyć idealną hybrydę geranium lub nakreślić zmieniające się wzorce lotu bocianów, powiedz im! To zaangażowanie, które liczy się na Uniwersytecie Harvarda.

Jaki jest proces aplikacyjny na Uniwersytet Harvarda?

Uniwersytet Harvarda akceptuje wnioski przesłane za pośrednictwem scentralizowanej wspólnej aplikacji. Podczas rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z kodem PIN do wykorzystania w celu uzyskania dostępu do portalu dla wnioskodawców, który jest zwykle wysyłany w połowie września.

Możesz ubiegać się o wczesne przyjęcie, z terminem zamknięcia 1 listopada lub zwykłą decyzją, która kończy się 1 stycznia. Ostatnie badania wykazały, że wczesne przyjęcie jest zdecydowanie lepszą opcją, ponieważ wskaźnik akceptacji wynosi 13,9 procent, podczas gdy wskaźnik akceptacji regular decision jest znacznie niższy niż 3 procent. Odpowiedź otrzymasz odpowiednio do połowy grudnia i połowy marca, w zależności od tego, kiedy prześlesz swoją aplikację. Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli zostaniesz odrzucony w rundzie Wczesnego Działania, nie możesz ponownie złożyć aplikacji poprzez Zwykłą Decyzję.

Opłata za wniosek wynosi obecnie 75 dolarów, a tę można uiścić online.

Oprócz wysyłania raportów szkolnych w połowie roku, ocen śródrocznych lub przewidywanych (dla uczniów IB), jeśli otrzymasz ofertę, musisz następnie wysłać końcowy raport szkolny, który należy otrzymać do 1 lipca lub do połowy lipca dla uczniów IB. Możesz również przesłać wyniki SAT lub ACT – chociaż nie są one już obowiązkowe na Uniwersytecie Harvarda. Wreszcie, jak wspomniano wcześniej, będziesz musiał przedstawić zalecenia dwóch nauczycieli, z różnych obszarów tematycznych.

Po wypełnieniu miejsca, w którym ubiegasz się o przyjęcie we wspólnej aplikacji, będziesz musiał zmierzyć się z pytaniami Harvardu.

Pytania uzupełniające Uniwersytetu Harvarda obejmują:

Niezależnie od tego, którą opcję pisania wybierzesz, spróbuj przekazać swój własny, niepowtarzalny głos i stworzyć ekscytujący, niezapomniany esej. Dostanie się na Uniwersytet Harvarda to ostra konkurencja, więc unikaj stereotypów i oczywistej reakcji. Pozostań wierny własnemu charakterowi i zainteresowaniom, ponieważ Harvard ceni indywidualność tak samo jak ducha zespołu.

Co się stanie z moją aplikacją po jej otrzymaniu przez Uniwersytet Harvarda?

Harvard University – Pierwszy czytelnik odnotowuje obywatelstwo, rasę, to, czy wnioskodawca ma status dziedzictwa, wyniki testów, pozycję sportową i pochodzenie społeczno-ekonomiczne. Skontaktujemy się z Tobą lub Twoją szkołą, jeśli okaże się, że brakuje jakichkolwiek informacji.

Skala liczbowa, w zakresie od 1 do 4, jest następnie wykorzystywana do oceny osiągnięć akademickich i pozalekcyjnych, cech osobistych i treści listów polecających, a także perspektyw sportowych. Na przykład sportowiec z osiągnięciami na poziomie krajowym lub międzynarodowym otrzyma 1, podczas gdy ktoś, kto jest redaktorem gazety szkolnej, otrzyma 3, a prezydent ucznia lub zawodnik w stanowym lub regionalnym turnieju tenisowym zasługuje na 2. Kandydaci, którzy są członkami drużyn hobbystycznych lub sportowych, otrzymają 4. Oczywiste jest, że doskonałość jest po raz kolejny kluczem do ocen, które otrzymujesz w swojej aplikacji.

Z reguły kandydaci z ogólnym wynikiem 2 i wyższym są przekazywani do pierwszego etapu komisji – podkomisji. Wnioskodawca jest przedstawiany podkomisji przez przedstawiciela, a członkowie podkomisji głosują, czy dalej przyjmować wniosek i przekazywać go do pełnej komisji, gdzie podejmowana jest ostateczna decyzja. Według dziekana Harvardu, pełna komisja jest znana z tego, że spędza godzinę na omawianiu pojedynczej aplikacji, ponieważ jest to czasochłonny i bardzo dokładny proces, w którym każda aplikacja może zostać przeczytana cztery razy.

Gazeta harvardzka, Harvard Crimson,zauważa, że niektórzy kandydaci zostali odrzuceni, ponieważ członek komisji stwierdził, że “mamy wystarczająco dużo matematyków” lub ponieważ osoba przeprowadzająca wywiad uznała kandydata za “wycofanego”. Tak więc element ludzki i dążenie do zrównoważonego spożycia odgrywają główną rolę w tym, czy dostaniesz się na Uniwersytet Harvarda.

Zwrócono również uwagę, że kilka ofert wnioskodawców zostało wycofanych przez Uniwersytet Harvarda po tym, jak ich konta w mediach społecznościowych zostały zbadane i ujawniły seksistowskie, rasistowskie lub niedopuszczalne poglądy. Dobrze byłoby o tym pamiętać.

USA Programmes

Koszt dostania się na Uniwersytet Harvarda

Uniwersytety Ivy League nie są tanie, ale ponad 70 procent studentów Uniwersytetu Harvarda korzysta z hojnych pakietów pomocy finansowej uniwersytetu. Musisz złożyć wniosek o pomoc finansową do 1 listopada, jeśli składasz wniosek o wczesne działanie, i 1 lutego, jeśli wybrałeś zwykłą decyzję. Jeśli uda Ci się otrzymać ofertę miejsca, otrzymasz oszacowanie pakietu pomocy Harvardu wraz z listem akceptacyjnym.

Harvard prowadzi politykę przyjęć w ciemno. Ma ruchomą skalę składek, jeśli chodzi o czesne, zakwaterowanie, plany wyżywienia i wydatki. Jeśli dochód rodziny wynosi poniżej 65 000 USD rocznie (a wartość głównego domu nie jest brana pod uwagę), nie zapłacisz żadnego wkładu. Rodziny, które zarabiają od 65 000 do 150 000 USD, zostaną poproszone o wniesienie wkładu od 0 do 10 procent rocznych kosztów.

W latach 2020-2021 średni roczny koszt uczęszczania na Uniwersytet Harvarda wynosił 72 391,00 USD.

Dostanie się na Uniwersytet Harvarda – czy warto aplikować?

Tak.

Harvard University jest wiodącym uniwersytetem na świecie i zmieni twoje CV, perspektywy kariery i potencjał. Otwiera drzwi, o których prawdopodobnie nawet nie marzyłeś. Harvard University,podobnie jak wszystkie uniwersytety Ivy League, jest bogato wyposażoną i zasobną instytucją, z wybitną kadrą nauczycielską. Posiada również udogodnienia, które pomagają mu stać głową i ramionami ponad innymi ośrodkami nauczania i uczenia się, nie tylko w USA, ale na całym świecie.

Jeśli masz dociekliwy umysł, energię do przepychania przeszkód, zaangażowanie w realizowanie swojej intelektualnej ciekawości, gdziekolwiek może cię to zaprowadzić, Harvard odegra swoją rolę w pomaganiu ci w poszerzaniu granic wiedzy. Harvard’s General Education Program, który zastąpił jego podstawę programową, ma na celu zaspokojenie potrzeb studentów i stworzenie pomostu między edukacją a życiem poza uniwersytetem. Istnieje osiem kategorii kursów:

Don't miss our webinars and events!

Chętnie dostaję się na Uniwersytet Harvarda, jaki jest pierwszy krok?

Skontaktuj się z nami, tutaj w Elab, abyśmy mogli pomóc Ci przygotować aplikację na Uniwersytet Harvarda. Wysłaliśmy wielu studentów do szkół Ivy League, w tym na Harvard. W ten sposób możemy skontaktować Cię z naszymi mentorami, którzy obecnie studiują w tym prestiżowym centrum doskonałości akademickiej.

Zadzwoń lub napisz do nas e-mail. Nasi doświadczeni amerykańscy konsultanci rozpoczną proces przygotowania Twojej aplikacji. Co więcej, zapewniają spełnienie wymagań i gotowość do napisania całego ważnego eseju i zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej. Dostarczymy Ci wszelkich potrzebnych informacji na temat uniwersytetów Ivy League, Harvardu, życia w USA, przepisów wizowych, zakwaterowania, pomocy finansowej itp.

Ze względu na ostrą konkurencję o miejsca od wysoko uzdolnionych studentów Elab zaleca, aby przy ubieganiu się o Harvard lub inne uniwersytety Ivy League rozważyć również złożenie wniosku o kilka innych fantastycznych uniwersytetów, które USA mają do zaoferowania, na wszelki wypadek.

Jak jesteś zainteresowany współpracą z Elab?

5/5
MBA abroad - MBA za granicą - MBA all'estero Elab Education Laboratory