Uniwersytet Harvarda – jak się dostać?

Jak dostać się na Uniwersytet Harvarda?

Uniwersytet Harvarda, założony w 1636 roku, jest najstarszym i najbardziej znanym uniwersytetem w USA, jeśli nie na świecie. Stał się synonimem wysokiej jakości edukacji, prestiżu i sukcesu.

Z siedzibą w Cambridge w stanie Massachusetts, Harvard University jest członkiem-założycielem Ivy League. Jest to grupa ośmiu wybitnych

Amerykańskie uniwersytety znane ze swojej doskonałości akademickiej. Instytucje Ivy League dominują w rankingach, a Harvard University znajduje się na szczycie Times Higher Education World Reputation Rankings od 2011 r. QS World University Rankings 2021 , plasuje go z kolei na trzecim miejscu,  z ogólnym wynikiem 97,9.

Uniwersytet Harvarda wykształcił osiem amerykańskich prezydentów, w tym George’a W. Busha i Johna F. Kennedy’ego, 62 miliarderów, laureatów Nagrody Pulitzera i Oscara, czołowych aktorów i reżyserów, 150 laureatów Nagrody Nobla i wielu medalistów olimpijskich. Harvard University szczyci się kształtowaniem liderów w każdej dziedzinie, a jeśli chcesz dołączyć do 9 900 studentów i zostać absolwentem Ivy League, musisz przekonać komisję rekrutacyjną, że Ty równieżwyróżniasz się oraz masz motywację i talent, aby kontynuować dziedzictwo Uniwersytetu Harvarda.

Dostanie się na Uniwersytet Harvarda – wskaźnik akceptacji

Uniwersytet Harvarda, jak każdy uniwersytet Ivy League[grupa najlepszych uniwersytetów na świecie], cieszy się ogromną popularnością i około 95-96 procent kandydatów nieuchronnie zostanie odrzuconych każdego roku. Aby zmaksymalizować swoje szanse na znalezienie się w szczęśliwej mniejszości, która otrzyma ofertę miejsca, musisz zrozumieć proces, czego dokładnie szuka Harvard University i jak Twoje zgłoszenie zostanie ocenione.

jak dostać się na harvard - ivy league university - Come entrate ad harvard - universita ivy league - jak się dostać na harvard - uniwersytet ivy league

Oto kilka wskazówek, jak dostać się na Uniwersytet Harvarda:

  • Jeśli jesteś sportowcem, Twoje szanse na pomyślne złożenie wniosku są zwiększone 100-krotnie, ponieważ chociaż sportowcy stanowią tylko jeden procent puli aplikacji, stanowią 10 procent akceptacji. "Perspektywy sportowe" to jeden z czterech elementów punktowanych w formularzu zgłoszeniowym - wraz z potencjałem akademickim, zajęciami pozalekcyjnymi i cechami osobistymi. Proces aplikacyjny oferuje możliwość przesłania dodatkowych materiałów, takich jak dzieła sztuki, muzyka, choreografia itp., A jeśli jesteś utalentowany w konkretnym sporcie, możesz rozważyć zwrócenie się do Komitetu aplikacyjnego o pozwolenie na przesłanie dowodów. Pamiętaj, że uniwersytety Ivy League są bardzo konkurencyjne, jeśli chodzi o sport, a Harvard zawsze będzie szukał kogoś, kto może coś zmienić w kolegialnych zawodach lekkoatletycznych, które były pierwotnym powodem stworzenia Ivy League i obejmują 33 sporty: 17 granych przez mężczyzn, 16 przez kobiety.

  • Jeśli inny członek Twojej rodziny uczęszczał na Harvard, zaliczasz się do specjalnej kategorii kandydatów, a to znacznie zwiększa Twoje szanse na zdobycie miejsca. To samo dotyczy dzieci członków wydziału i pracowników oraz kandydatów, którzy mają wybitne osiągnięcia akademickie lub to, co wcześniej było znane jako Lista Dziekana. Podsumowując, czynniki te zwiększają szanse na akceptację z 4 do 45 procent. Rzeczywiście, 30 procent studentów Harvardu należy do tych kategorii ALDC.

  • Uniwersytet Harvarda zwraca szczególną uwagę na listy polecające, które musisz wysłać od dwóch nauczycieli, a one również są oceniane i analizowane zgodnie z wynikiem liczbowym. Tak więc, jeśli jesteś "najlepszym uczniem, jakiego kiedykolwiek uczyłem", otrzymasz 1; jeśli jednak jesteś "najlepszym uczniem w klasie" lub "najlepszym uczniem w tym roku", otrzymasz 2 w tej sekcji procesu. Starannie wybieraj swoich recenzentów i upewnij się, że są świadomi wskazówek dotyczących pisania zaleceń.

  • Harvard ma jasną politykę różnorodności, która została przetestowana w sądach w 2018 roku. Z odpowiedzi uniwersytetu wynika, że dział rekrutacji uważa, że mieszana społeczność przynosi ogromne korzyści i stara się zachować równowagę między obszarami miejskimi i wiejskimi, różnymi grupami etnicznymi i ludźmi z różnych środowisk społeczno-ekonomicznych. Może to działać na twoją korzyść lub niekorzyść, w zależności od ogólnej charakterystyki aplikujących. To także oczywiste, że Harvard docenia osoby, które pokonały przeciwności losu w swoim życiu - czy to zły stan zdrowia, ubóstwo, przeszkody w edukacji - i te w żaden sposób nie są niekorzystne dla Ciebie podczas składania wniosku.

  • Możesz otrzymać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną z absolwentem Harvardu po złożeniu wniosku. Studenci zagraniczni otrzymają zaproszenie na tego typu rozmowę kwalifikacyjną tylko wtedy, gdy w ich kraju zamieszkania są dostępni absolwenci Harvardu. Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną będzie znała Twoje imię i nazwisko oraz nazwę Twojej szkoły, ale nie będzie miała dostępu do formularza aplikacyjnego ani żadnych innych materiałów. Osoba przeprowadzająca wywiad przedstawi podsumowanie swoich poglądów i wrażeń, więc potraktuj to poważnie i upewnij się, że komunikujesz, kim jesteś i co oferujesz, oraz dlaczego wniesiesz cenny wkład w Harvard i zasługujesz na studia na uniwersytecie Ivy League.

Dostanie się na Uniwersytet Harvarda – czego szuka uniwersytet?

Uniwersytet Harvarda przedstawił, czego szuka u kandydatów i podkreśla swoje holistyczne podejście do kandydatów. Krótko mówiąc, oznacza to, że posiadanie świetnych wyników i zdawanie egzaminów z genialnymi ocenami to tylko część obrazu. Dean Fitzsimmons, w wywiadzie dla New York Times, dołożył wszelkich starań, aby podkreślić, ile czasu poświęca się na omawianie każdej aplikacji i głosowanie nad tym, czy zaoferować im miejsce.

Harvardową listę cech charakteru i opisy idealnego kandydata można podsumować jako: osoby z potencjałem i motywacją. Podobnie jak wszystkie uniwersytety Ivy League, Harvard postrzega swoją misję jako kształcenie następnego pokolenia liderów, czy to w polityce, administracji, biznesie, prawie czy sztuce. Liderzy muszą wykazać się inicjatywą i wykorzystać pojawiające się okazje. Powinni mieć pewność siebie, energię i wysoki stopień motywacji. Liderzy muszą być również otwarci na nowe pomysły i mieć pasję zmieszaną z talentem.

Uniwersytet Harvarda szuka potencjału i chce odkryć, czy kandydaci w pełni wykorzystali swoje umiejętności, wiedzą, dokąd zmierzają i wykazali zaangażowanie w różnych dziedzinach życia: czy to w badaniach akademickich, zatrudnieniu, sporcie, wolontariacie czy zajęciach pozalekcyjnych. Uczelnia chce ustalić, czy kandydaci podzielają jej podstawowe wartości, takie jak współczucie, uczciwość i pracę na rzecz doskonałości.

Osobowość każdego kandydata oceniana jest pod względem entuzjazmu, osiągnięć, energii i wysokiego poziomu zaangażowania. Jeśli pasjonujesz się przywracaniem starych motocykli lub etymologii, próbujesz stworzyć idealną hybrydę geranium lub nakreślić zmieniające się wzorce lotu bocianów, powiedz im! To zaangażowanie, które liczy się na Uniwersytecie Harvarda.

Jaki jest proces aplikacyjny na Uniwersytet Harvarda?

Uniwersytet Harvarda akceptuje wnioski przesłane za pośrednictwem scentralizowanej wspólnej aplikacji. Podczas rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z kodem PIN do wykorzystania w celu uzyskania dostępu do portalu dla wnioskodawców, który jest zwykle wysyłany w połowie września.

Możesz ubiegać się o wczesne przyjęcie, z terminem zamknięcia 1 listopada lub zwykłą decyzją, która kończy się 1 stycznia. Ostatnie badania wykazały, że wczesne przyjęcie jest zdecydowanie lepszą opcją, ponieważ wskaźnik akceptacji wynosi 13,9 procent, podczas gdy wskaźnik akceptacji regular decision jest  niższy niż 3 procent. Odpowiedź otrzymasz odpowiednio do połowy grudnia i połowy marca, w zależności od tego, kiedy prześlesz swoją aplikację. Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli zostaniesz odrzucony w rundzie Early Action, nie możesz ponownie złożyć aplikacji w późniejszym terminie.

Opłata za wniosek wynosi obecnie 75 dolarów, a tę można uiścić online.

Oprócz wysyłania raportów szkolnych w połowie roku, ocen śródrocznych lub przewidywanych (dla uczniów IB), jeśli otrzymasz ofertę, musisz następnie wysłać końcowy raport szkolny, który należy otrzymać do 1 lipca lub do połowy lipca dla uczniów IB. Możesz również przesłać wyniki SAT lub ACT – chociaż nie są one już obowiązkowe na Uniwersytecie Harvarda. Wreszcie, jak wspomniano wcześniej, będziesz musiał przedstawić referencje od dwóch nauczycieli, z różnych obszarów tematycznych.

Po wypełnieniu miejsca, w którym ubiegasz się o przyjęcie we wspólnej aplikacji, będziesz musiał zmierzyć się z pytaniami Harvardu.

Pytania uzupełniające Uniwersytetu Harvarda obejmują:

Niezależnie od tego, którą opcję pisania wybierzesz, spróbuj przekazać swój własny, niepowtarzalny głos i stworzyć ekscytujący, niezapomniany esej. Dostanie się na Uniwersytet Harvarda to ostra konkurencja, więc unikaj stereotypów i oczywistej reakcji. Pozostań wierny własnemu charakterowi i zainteresowaniom, ponieważ Harvard ceni indywidualność tak samo jak ducha zespołu.

Co się stanie z moją aplikacją po jej otrzymaniu przez Uniwersytet Harvarda?

Harvard University – Pierwszy osoba oceniająca aplikację odnotowuje obywatelstwo, rasę, to, czy wnioskodawca ma status dziedzictwa, wyniki testów, pozycję sportową i pochodzenie społeczno-ekonomiczne. Skontaktują się z Tobą lub Twoją szkołą, jeśli okaże się, że brakuje jakichkolwiek informacji.

Skala liczbowa, w zakresie od 1 do 4, jest następnie wykorzystywana do oceny osiągnięć akademickich i pozalekcyjnych, cech osobistych i treści listów polecających, a także perspektyw sportowych. Na przykład sportowiec z osiągnięciami na poziomie krajowym lub międzynarodowym otrzyma 1, podczas gdy ktoś, kto jest redaktorem gazety szkolnej, otrzyma 3, a przewodniczący szkoły lub zawodnik w stanowym lub regionalnym turnieju tenisowym zasługuje na 2. Kandydaci, którzy są członkami drużyn hobbystycznych lub sportowych, otrzymają 4. Oczywiste jest, że doskonałość jest po raz kolejny kluczem do ocen, które otrzymujesz w swojej aplikacji.

Z reguły kandydaci z ogólnym wynikiem 2 i wyższym są przekazywani do pierwszego etapu komisji – podkomisji. Wnioskodawca jest przedstawiany podkomisji przez przedstawiciela, a członkowie podkomisji głosują, czy dalej przyjmować wniosek i przekazywać go do pełnej komisji, gdzie podejmowana jest ostateczna decyzja. Według dziekana Harvardu, pełna komisja jest znana z tego, że spędza godzinę na omawianiu pojedynczej aplikacji, ponieważ jest to czasochłonny i bardzo dokładny proces, w którym każda aplikacja może zostać przeczytana cztery razy.

Gazeta harvardzka, Harvard Crimson, zauważa, że niektórzy kandydaci zostali odrzuceni, ponieważ członek komisji stwierdził, że „mamy wystarczająco dużo matematyków” lub ponieważ osoba przeprowadzająca wywiad uznała kandydata za „wycofanego”. Tak więc element ludzki i dążenie do zrównoważonego przyjmowania studentów odgrywają główną rolę w tym, czy dostaniesz się na Uniwersytet Harvarda.

Zwrócono również uwagę, że kilka ofert wnioskodawców zostało wycofanych przez Uniwersytet Harvarda po tym, jak ich konta w mediach społecznościowych zostały zbadane i ujawniły seksistowskie, rasistowskie lub niedopuszczalne poglądy. Dobrze byłoby o tym pamiętać.

Programy USA

Koszt dostania się na Uniwersytet Harvarda

Uniwersytety Ivy League nie są tanie, ale ponad 70 procent studentów Uniwersytetu Harvarda korzysta z hojnych pakietów pomocy finansowej uniwersytetu. Musisz złożyć wniosek o pomoc finansową do 1 listopada, jeśli składasz wniosek owe wcześniejszym terminie, i 1 lutego, jeśli wybrałeś zwykłą decyzję. Jeśli uda Ci się otrzymać ofertę miejsca, otrzymasz oszacowanie pakietu pomocy Harvardu wraz z listem akceptacyjnym.

Harvard prowadzi politykę przyjęć w ciemno. Ma ruchomą skalę składek, jeśli chodzi o czesne, zakwaterowanie, plany wyżywienia i wydatki. Jeśli dochód rodziny wynosi poniżej 65 000 USD rocznie (a wartość głównego domu nie jest brana pod uwagę), nie zapłacisz żadnego wkładu. Rodziny, które zarabiają od 65 000 do 150 000 USD, zostaną poproszone o wniesienie wkładu od 0 do 10 procent rocznych kosztów.

W latach 2020-2021 średni roczny koszt uczęszczania na Uniwersytet Harvarda wynosił 72 391,00 USD.

Uniwersytet Harvarda – czy warto aplikować?

Tak.

Harvard University jest wiodącym uniwersytetem na świecie i zmieni twoje CV, perspektywy kariery i potencjał. Otwiera drzwi, o których prawdopodobnie nawet nie marzyłeś. Harvard University, podobnie jak wszystkie uniwersytety Ivy League, jest bogato wyposażoną i zasobną instytucją, z wybitną kadrą nauczycielską. Posiada również udogodnienia, które pomagają mu górować ponad innymi ośrodkami nauczania nie tylko w USA, ale na całym świecie.

Jeśli masz dociekliwy umysł, energię do pokonywania przeszkód, zaangażowanie w realizowanie swojej intelektualnej ciekawości, gdziekolwiek może cię to zaprowadzić, Harvard odegra swoją rolę w pomaganiu Ci w poszerzaniu granic wiedzy. Harvard’s General Education Program, który zastąpił jego podstawę programową, ma na celu zaspokojenie potrzeb studentów i stworzenie pomostu między edukacją a życiem poza uniwersytetem. Istnieje osiem kategorii kursów:

Nie przegap naszych webinarów i wydarzeń!

Chętnie zaaplikuję na Uniwersytet Harvarda, jaki jest pierwszy krok?

Skontaktuj się z nami, tutaj w Elab, abyśmy mogli pomóc Ci przygotować aplikację na Uniwersytet Harvarda. Wysłaliśmy wielu studentów do szkół Ivy League, w tym na Harvard. W ten sposób możemy skontaktować Cię z naszymi mentorami, którzy obecnie studiują w tym prestiżowym centrum doskonałości akademickiej.

Zadzwoń lub napisz do nas e-mail. Nasi doświadczeni konsultanci rozpoczną proces przygotowania Twojej aplikacji. Co więcej, pomogą w  spełnieniu wymagań, napisaniu całego ważnego eseju i zaprezentowaniu się na rozmowie kwalifikacyjnej. Dostarczymy Ci wszelkich potrzebnych informacji na temat uniwersytetów Ivy League, Harvardu, życia w USA, przepisów wizowych, zakwaterowania, pomocy finansowej itp.

Ze względu na ostrą konkurencję o miejsca od wysoko uzdolnionych studentów Elab zaleca, aby na wszelki wypadek, przy ubieganiu się o Harvard lub inne uniwersytety Ivy League rozważyć również złożenie wniosku o kilka innych fantastycznych uniwersytetów, które oferują Stany Zjednoczone.

Studia za granicą z Elab - recenzje naszych aplikantów

Studenci, którzy studiują za granicą, mają bardzo pozytywne opinie na temat kierunków, które wybrali i życia studenckiego w ogóle. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów opinii aplikantów Elab, którzy studiują za granicą lub niedawno ukończyli studia:

Timea
Timea
2022-05-24
Dzięki mojej trzyletniej współpracy z Elabem udało mi się dotrzeć tam gdzie jestem teraz - studiując w słonecznej Kalifornii. Wiedziałam od dawna, że moim największym marzeniem jest studiowanie w USA, ale nigdy nie sądziłam że uda mi się je spełnić. I to wszystko dzięki konsultantom Elabu. Zdarzyły się pewne "niedoskonałości", ale były one bardzo małe. Pomoc w aplikacji na studia do USA jest procesem żmudnym i często skomplikowanym, więc nie może się obejść ona bezproblemowo. A największym chyba atutem konsultantów Elabu jest to jak bardzo się starają pomóc aplikantom.
Kinga Karczewska
Kinga Karczewska
2022-05-06
Zgłosiłam się do Elab zaledwie miesiąc przed aplikacyjnym deadlinem na studia w Wielkiej Brytanii, ale mimo to cały proces przebiegł bardzo klarownie i bezstresowo. Na każdym etapie otrzymałam profesjonalną pomoc, zostały mi udzielone odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące finansowania, rekrutacji czy zakwaterowania w akademiku. Bez pomocy Elab zapewne nie byłoby mnie obecnie tu gdzie jestem. Szczęśliwa studentka Coventry University😊
Małgorzata Hryniewska
Małgorzata Hryniewska
2022-03-31
Dzięki wsparciu i współpracy z Elab studiuję obecnie na University of Amsterdam. Podczas procesu rekrutacyjnego otrzymałam profesjonalne wsparcie od początku do samego końca. Jestem wdzięczna za wszelką pomoc. Polecam wszystkim, którzy planują studia za granicą 🙂
Nikola Leśniak-Paduch
Nikola Leśniak-Paduch
2022-03-29
Moja decyzja o studiowaniu za granicą była bardzo spontaniczna, z pomocą Elamu udało mi się dopiąć wszystkie dokumenty, zdać wymagane egzaminy, wydać kierunek i uczelnie. Czułam się zaopiekowana, a mój plan był od A do Z ułożony przez nich, przez co wiedziałam co i kiedy powinnam podsyłać. Dzięki ich pomocy w bardzo krótkim czasie udało mi się dostać tu gdzie chciałam 🙂 Bardzo serdecznie polecam każdemu kto chciałby rozpocząć swoją przygodę ze studiowaniem za granicą, ale nie wie do końca jak to wszystko wygląda i jak się za to zabrać. Elab zawsze pomoże, nawet w najbardziej kryzysowych sytuacjach!
Rita
Rita
2022-02-28
Bez pomocy Elabu nie byłabym w stanie wyjechać za granicę na studia. Obecnie jestem już drugi rok w Anglii i jestem za to wdzięczna tej organizacji. Za darmo i skutecznie, naprawdę polecam :))
Agnieszka Łazińska
Agnieszka Łazińska
2022-01-31
Wątpię, żeby bez ich pomocy udało mi się dostać na studia za granicą. Konsultanci Elab pomagali mi od początku do końca procesu aplikacyjnego na studia za granicą, a nawet dłużej. Od wyboru odpowiedniej uczelni, przez skompletowanie i sprawdzenie dokumentów, przypominanie o deadlinach etc., mogłam liczyć na ich pomoc we wszystkim, i dzięki temu teraz spełniam swoje marzenia w Danii 🙂 Serdecznie polecam kontakt wszystkim, którzy myślą o kontynuowaniu swojej edukacji poza Polską, jestem pewna, że w ich szerokiej ofercie znajdziecie kraj, który wam odpowiada.
Marcelina Połeć
Marcelina Połeć
2022-01-17
Proces aplikacji na studia za granicą dzięki ELab był dla mnie sprawy i bezstresowy. Konsultanci są profesjonalni, pomocni i gotowi odpowiedzieć na każde pytanie. Jako studentka już drugiego roku na uczeni w Londynie mogę śmiało polecić ELab każdemu, kto planuje studiować za granicą 🙂
Julia Mierzwińska
Julia Mierzwińska
2022-01-12
Moja decyzja o aplikację na studia w Anglii była dosyć spontaniczna. Podejmując ją w trakcie trzeciego roku liceum, musiałam szybko zacząć działać, aby wyrobić się ze wszystkimi deadline’ami w rekrutacji na uczelnie. Postanowiłam więc skorzystać z usług Elab, który szybko przydzielił mi do pomocy prywatną konsultantkę. Tak oto rozpoczęłam owocną współpracę, dzięki której dostałam się na uczelnię pierwszego wyboru! Zostałam przeprowadzona przez wszystkie etapy aplikacji, począwszy od wyboru kierunku, potem uczelni, przygotowanie personal statement, referencji, a kończąc na aplikacji o tuition fees. W razie wątpliwości zawsze mogłam skontaktować się z moją konsultantką, która chętnie je rozwiewała i dzieliła się różnymi wskazówkami. Z całego serca polecam skorzystać z pomocy Elab. Ich usługi na pewno odejmą wiele stresu związanego z aplikacją na studia za granicę. Jeśli chodzi o studia w Wielkiej Brytanii, myślę, że w dobie dzisiejszych zmian jakie niesie za sobą Brexit m.in. w procesie rekrutacji na studia, tym bardziej warto jest skorzystać z pomocy specjalistów działających na tej płaszczyźnie.
Ola
Ola
2021-12-30
Aplikując na studia za granicą, przerażał mnie skomplikowany proces aplikacji i formalności z nim związane. Dzięki Elabowi, aplikacja na uczelnię w Anglii okazała się dużo łatwiejsza niż myślałam. Mogę śmiało powiedzieć, że to im zawdzięczam dostanie się na jedną z nalepszych uczelni w UK. Dziękuję!
MBA abroad - MBA za granicą - MBA all'estero Elab Education Laboratory