Marysia Koniarz

< img src=”Maria-Koniarz-Mentor .jpg” alt=”Maria Koniarz Mentor get ready to study ">

Maria Koniarz - Law with French Law, Uniwersytet Oksfordzki


Absolwentka II LO im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie ukończyła program matury
międzynarodowej. Aktualnie studiuje prawo angielskie i francuskie na University of Oxford. Na trzecim roku studiów uzyskała dyplom licencjata z prywatnego prawa francuskiego na Université Panthéon-Assas Paris II.
W liceum zaangażowana w Model United Nations.
Aktualnie pełni funkcję przewodniczącej Oxford Junior Lawyers Against Poverty i odbyła praktyki w zakresie prawa konkurencji i rozwiązywania sporów w kancelarii Scott+Scott LLP w Londynie, a także w zakresie prawa i procedury karnej w Freedom Law Clinic.

Na drugim roku na Oksfordzie pracowała również jako Student Associate dla firmy LexisNexis UK, wiodącego dostawcy publikacji z zakresu prawa.

Aktualnie studiuje na University of Oxford na czwartym roku, kończąc licencjat z prawa angielskiego.

Mentorzy