GRE Test

gre exam

Test GRE – geneza i informacje ogólne

Test GRE został ustanowiony w 1936 roku jako test GRE lub Graduate Record Examinations i jest ustandaryzowanym, w głównej mierze komputerowym testem. Co więcej, jest wymagany podczas aplikacji na większość szkół podyplomowych w USA i Kanadzie. Wynik jest ważny przez pięć lat i waha się między 130 a 170 punktów. Istnieje ponad tysiąc ośrodków egzaminacyjnych GRE w 160 krajach. Do egzaminu GRE można przystępować pięć razy w roku, pod warunkiem, że między egzaminami zostanie zachowana przerwa wynosząca 21 dni. Koszt zdania testu GRE wynosi około 205 USD.

Z czego składa się test?

Test GRE: Egzamin składa się z sześciu części.  Warto zauważyć, że Twój wynik nie będzie obejmował jednak części eksperymentalnej lub badawczej.  ETS, który układa test GRE, prosi o ich rozwiązanie, żeby wypróbować nowe formy pytań i opracować kolejne testy. Pozostałe sekcje to:

1) Analytical writing

2)Verbal reasoning – dwa arkusze

3)Quantitative reasoning – dwa arkusze 

Przysługuje 1-minutowa przerwa między sekcjami i 10-minutowa przerwa po trzeciej sekcji.

Możesz pomijać pytania, cofać się i poprawiać swoje odpowiedzi, oznaczać odpowiedzi do sprawdzenia oraz wybrać, na które pytania chcesz odpowiedzieć w pierwszej kolejności. Żadna z tych opcji nie jest dostępna w teście GMAT. Najniższy wynik, jaki możesz uzyskać w GRE, to 130, nawet jeśli każda odpowiedź jest błędna.

Celem GRE jest sprawdzenie umiejętności krytycznego myślenia, zdolności analitycznego i ilościowego rozumowania oraz znajomości standardowego języka angielskiego. Reasumując, egzamin jest podzielony na części, co ilustruje poniższa tabela:

Sekcja testu GRE
Liczba pytań
Czas na rozwiązanie danej sekcji
Verbal reasoning – dwa arkusze
20 na arkusz
30 minut na arkusz
Quantitative reasoning – dwa arkusze
20 na arkusz
35 minut na arkusz
Analytical writing
Dwa eseje
30 minut na esej

Czy GRE jest testem adaptacyjnym?

Do 2011 r. test GRE był testem adaptacyjnym, który zmieniał poziom pytań, pytanie po pytaniu. Taka forma już nie obowiązuje –w przeciwieństwie do GMAT, gdzie to podejście jest nadal stosowane – obecnie teraz GRE dostosowuje poziom trudności z każdą kolejną sekcją. 

Test GRE – część Verbal Reasoning

Ta sekcja obejmuje czytanie ze zrozumieniem, krytyczne rozumowanie — które jest testowane przez podanie niekompletnych danych — oraz pytania ze słownictwa. Zazwyczaj zostaniesz poproszony o:

  • 6 uzupełnień tekstu,
  • 10 odpowiedzi na pytania do tekstu, 
  • 4 transformacje zdań.

Podczas testu GRE możesz zostać poproszony o podsumowanie tekstu, ustalenie priorytetów, wyciągnięcie wniosków, pokazanie, że rozumiesz tekst i uzupełnianie zdań przy użyciu odpowiedniego słownictwa. Do niedawna w tekście pojawiały odnośniki do linii, aby pomóc znaleźć informacje. Zmieniło się to i teraz zobaczysz podświetlone fragmenty.

Test GRE – część Quantitative Reasoning

Ta sekcja sprawdza Twoją wiedzę z matematyki, algebry, geometrii i umiejętności rozumowania. Zazwyczaj zostaniesz poproszony o:

  • odpowiedź na 3 pytania o interpretację danych,
  • 8 porównań ilościowych,
  • 9 odpowiedzi dotyczących rozwiązywania problemów.

Rozwiązując test GRE, być może będziesz musiał wypełnić puste pola, zinterpretować i przeanalizować informacje, użyć modeli matematycznych do rozwiązywania problemów i zastosować podstawowe metody analizy danych. W tej sekcji znajduje się kalkulator ekranowy.

the gre test = elab education laboratory - study abroad - studia za granicą - studiare all'esetro

Quantitative Reasoning Section Example

Test GRE – część Analytical Writing

Ta część testu GRE sprawdza Twoją znajomość standardowego języka angielskiego, umiejętność posługiwania się logiką w analizie argumentów, organizacji i rozwoju pomysłów, umiejętność pisania logicznego i spójnego eseju oraz jasnego komunikowania złożonych pomysłów.

W tej sekcji na esej przypada 30 minut. Ponadto, obowiązuje używanie testowanego oprogramowania z ograniczonymi funkcjami przetwarzania tekstu – które nie obejmują sprawdzania pisowni.

Te dwa zadania można podzielić na: jeden argument i jeden problem. Wszystkie tematy, które mogą się pojawić, można znaleźć na stronie internetowej ETS. Pamiętaj, że nie jesteś proszony o osobistą opinię, ale o wyciągnięcie faktów i wniosków oraz ustalenie, czy argument jest zasadny i logiczny. Należy podać przykłady, a nie tylko opinie. Co więcej, warto upewnić się, że nie odbiega się od tematu.

GRE Subject Tests

GRE Subject Tests są wycofywane i obecnie w ofercie są tylko cztery przedmioty:

  • Chemia
  • Matematyka
  • Fizyka
  • Psychologia

Testy te pozwalają wykazać głębię wiedzy specjalistycznej w danym temacie i często służą do wykazania osiągnięć w danej dziedzinie. Testy przedmiotowe GRE są przeprowadzane w formie papierowej i mają format wielokrotnego wyboru.

Rozwiązanie arkusza zajmuje zazwyczaj 2 godziny 50 minut. GRE Subject Test można zdawać w ośrodkach egzaminacyjnych we wrześniu, październiku i kwietniu.

Kurs przygotowujący do testu GRE

Przygotuj się do egzaminu GRE z pomocą kursu przygotowawczego Elab. Ten program przygotuje Cię do całego testu GRE. Obejmuje koncepcje, strategie i wskazówki dla każdej sekcji, w tym matematyki, części werbalnej czy eseju.

Rejestracja i zdawanie egzaminu

Zarejestruj się na test, zakładając konto na stronie internetowej ETS.

Upewnij się, podczas rejestracji podałeś takie same dane, jakie widnieją w dowodzie tożsamości. Centrum egzaminacyjne sprawdzi zgodność nazwisk.

Możesz zmienić termin testu GRE do czterech dni przed zarezerwowaną datą.

Przybądź 30 minut wcześniej do centrum egzaminacyjnego. Ponadto upewnij się, że nie wnosisz do centrum żadnych notatek, jedzenia, napojów, papierosów ani e-papierosów.

Nie będziesz mógł wybrać miejsca, w którym chcesz usiąść – zostanie Ci ono przydzielone.

Po zakończeniu testu będziesz mieć możliwość sprawdzenia swojego wyniku – i odrzucenia go, jeśli nie chcesz, aby był zgłaszany. Nie można jednak odrzucić jednej sekcji i zaakceptować innych.

Wymagania dotyczące wyniku

Uniwersytety Ivy League oczekują, że kandydaci zdobędą około 330 punktów w GRE i znajdą się w górnym 10 percentylu.

Ogólnie rzecz biorąc, musisz dążyć do wyniku w okolicach 160 punktów, jeśli chcesz być brany pod uwagę na miejsce na prestiżowym uniwersytecie.

Przede wszystkim, spróbuj przezwyciężyć nerwy i w trakcie egzaminu ustnego mówić naturalnie, aby egzaminator miał poczucie realistycznej rozmowy, a nie dobrze wyćwiczonych i sztucznych odpowiedzi. W związku z tym zrelaksuj się. Pamiętaj, że egzaminatorzy nie mają na celu obniżenia Twojego wyniku. Nie zapominaj, że ta część trwa tylko mniej niż kwadrans.

Nie używaj słów, których nie znasz dlatego, że chcesz zaimponować. Wręcz przeciwnie – zachowaj płynność, prostotę i przejrzystość.

W jaki sposób mogę przygotować się do egzaminu?

Elab Education Laboratory może pomóc Ci w jak najlepszym przygotowaniu się do testu GRE. Prowadzimy warsztaty dla kandydatów, a w razie potrzemy możemy zorganizować także konsultacje indywidualne. Nasz program dostarczy Ci technik i wskazówek, których potrzebujesz, aby zmaksymalizować swój wynik i zapewnić wydajną i efektywną pracę. 

Zadzwoń lub napisz do nas już dziś, aby uzyskać więcej informacji na temat testu i harmonogramu przygotowań do GRE/GMAT.

Jak oceniasz współpracę z Elab?

5/5
MBA abroad - MBA za granicą - MBA all'estero Elab Education Laboratory