Egzamin UCAT

Egzamin UCAT - O Uniwersyteckim Teście Umiejętności Klinicznych

Egzamin UCAT, czyli University Clinical Aptitude Test, został po raz pierwszy przeprowadzony w 2006 roku.

To dwugodzinny test online, będący podstawą aplikacji do szkół stomatologicznych i medycznych w Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii. Pozwala ustalić, czy aplikanci mają odpowiednie umiejętności i postawy do studiowania medycyny lub stomatologii.

Spis treści

Z czego składa się egzamin UCAT?

UCAT składa się z pięciu sekcji:

 • Rozumowanie słowne
 • Podejmowanie decyzji
 • Rozumowanie ilościowe
 • Abstrakcyjne rozumowanie
 • Osąd sytuacyjny

Podczas egzaminu UCAT otrzymasz tablicę i marker do obliczeń i notatek w sekcjach „Podejmowanie decyzji” i „Rozumowanie ilościowe”. Ponadto, w każdej sekcji będziesz mieć minutę na przeczytanie tekstów.

Sekcja
Liczba pytań
Przydzielony czas
Liczba sekund na pytanie
Rozumowanie słowne
44
22
28
Podejmowanie decyzji
29
32
66
Rozumowanie ilościowe
36
25
40
Abstrakcyjne rozumowanie
55
14
14
Osąd sytuacyjny
69
27
23

Pytania są wielokrotnego wyboru i, jak widać, czas jest najważniejszy. Trzeba pracować wydajnie i szybko, aby odpowiedzieć na każde pytanie.

Które uniwersytety w Wielkiej Brytanii wymagają UCAT?

Egzamin UCAT - Rozumowanie słowne

Celem tej sekcji jest sprawdzenie zrozumienia i zdolności do wyciągania wniosków na podstawie przeczytanego tekstu.

Otrzymasz około 11 fragmentów, z których każdy ma 200-300 słów. Do każdego fragmentu odnoszą się cztery pytania, co oznacza, że ​​masz mniej niż 30 sekund na przejrzenie tekstu i udzielenie odpowiedzi na jeden z dwóch rodzajów pytań:

 • Prawda/Fałsz/Trudno powiedzieć (16 pytań)
 • Pytania tekstowe z prośbą o wypełnienie niekompletnych stwierdzeń (28 pytań)

Ta sekcja egzaminu UCAT systematycznie uzyskuje najniższe wyniki. Uważa się, że jest to spowodowane brakiem czasu i tendencją ze strony kandydatów do koncentrowania się na tekście, a nie na pytaniu.

Egzamin UCAT - Podejmowanie decyzji

W tej części egzaminu UCAT zostaniesz poproszony o ocenę argumentów i analizę statystyczną i wyciągnięcie wniosków. Podczas egzaminu UCAT mogą być prezentowane wykresy, teksty, wykresy, tabele lub diagramy.

W części „Podejmowanie decyzji” istnieje sześć różnych rodzajów pytań. Otrzymasz częściowe lub abstrakcyjne informacje i zostaniesz poproszony o analizę danych, rozpoznanie wzorców i podjęcie decyzji. Pytania wielokrotnego wyboru będą miały cztery odpowiedzi lub możesz zostać poproszony o wybranie wniosków Tak lub Nie.

Sześć kategorii pytań w sekcji Podejmowanie decyzji egzaminu UCAT:

 • Sylogizmy (4-5 pytań), w których trzeba zastosować reguły do ​​podanych informacji lub przykładów.
 • Zagadki logiczne (4-5 pytań), które pokażą ci sekwencję i poproszą o jej uzupełnienie, dopasowanie przedmiotów lub zrozumienie względnej pozycji z opisu itp.
 • Najsilniejszy argument (4-5 pytań), ocena argumentów.
 • Wnioskowanie (4-5 pytań) – możesz otrzymać informacje tekstowe lub wizualne, takie jak wykresy i tabele. Będziesz musiał użyć tego do wyciągnięcia wniosków.
 • Diagram Venna (6-7 pytań), należy wybrać lub zinterpretować diagram.
 • Rachunek prawdopodobieństwa (4-5 pytań) –będziesz musiał wybrać najlepszą odpowiedź, badając statystyki zawarte w tekście.

Egzamin UCAT - Rozumowanie ilościowe

Ta sekcja testuje zdolność do rozwiązywania problemów numerycznych i zakłada, że masz dobrą wiedzę na temat kolejności, wskaźników, wartości procentowych, średnich, obszarów, obwodów, stawek itp. Otrzymasz podstawowy kalkulator na ekranie. Przygotuj się na tabele, wykresy i grafy.

Kurs przygotowawczy do egzaminu UCAT

Weź udział w kursie przygotowawczym do UCAT, któremu zaufały najlepsze szkoły. Zdobądź wyższe wyniki dzięki przewodnikom, ćwiczeniom egzaminacyjnym i strategicznemu nauczaniu do UCAT.

Egzamin UCAT - Abstrakcyjne rozumowanie

Ta sekcja testu UCAT koncentruje się na umiejętnościach myślenia rozbieżnego i zbieżnego. Ponadto, oczekuje się, że wywnioskujesz relacje z otrzymanych informacji – które mogą być zestawem kształtów lub tekstem. Zostaniesz poproszony o znalezienie wzorów w geometrycznych kształtach i sekwencjach wykończeń lub o wybranie odpowiednich kształtów do wypełnienia pustych miejsc. Na przykład możesz zobaczyć dwa zestawy kształtów — A i B — i zapytać, czy inny kształt pasuje do jednego z zestawów, czy do żadnego zestawu. Pytania będą zawierały testowaną regułę i po prostu zostaniesz poproszony o jej zastosowanie. Co więcej, możesz również natknąć się na pytanie z analogią, takie jak „A ma się do B, jak X do?”

Test UCAT - Osąd sytuacyjny

W tej części egzaminu UCAT skupisz się na etyce medycznej, kwestiach moralnych i konfliktach, które są sednem tej sekcji. W tej części sprawdzisz, jak zachowałbyś się w wielu scenariuszach.

Składa się z około 27-28 ważnych pytań, w których będziesz musiał uszeregować opcje od nieważnych, aż do bardzo ważnych.

Kolejne 40-41 pytań prosi o podjęcie decyzji o uszeregowaniu pozycji według tego, czy są bardzo odpowiednie, w skali w dół do nieodpowiednich. Być może będziesz musiał odpowiedzieć na pytania typu „przeciągnij i upuść”, w których będziesz musiał wybrać najbardziej i najmniej odpowiednie działania .Niniejsza sekcja obejmuje szereg scenariuszy dotyczących:

 • opieki nad pacjentem oraz czy profesjonaliści są zdolni do wykonywania zawodu
 • minimalizacji ryzyka, czyli rozprawiania się z błędami i problemami
 • profesjonalizmu, w tym takich kwestii jak oszustwa i poufność
 • pracy zespołowej, konfliktów i współpracy
 • obraźliwych zachowań, takich jak zastraszanie
 • empatii – jak przekazywać złe wieści lub radzić sobie ze zmartwieniami pacjentów itp.

Niezbędne jest, aby pamiętać, że nie jesteś proszony bezpośrednio o twoją własną opinię, ale o decyzję, jak profesjonalista zareaguje w konkretnej sytuacji.

Jak oceniany jest test UCAT?

W pierwszych czterech sekcjach możesz zdobyć od 300 do 900 punktów. Są one następnie uśredniane, aby uzyskać końcowy wynik. Ostatnia sekcja jest punktowany od pasma 1 (wysoki) do pasma 4 (niski).

Sądząc po wymaganiach opublikowanych w ostatnich latach, należy dążyć do wyniku 680 i więcej, jeśli chcesz mieć szansę na miejsce na najbardziej prestiżowych szkół medycznych.  Średnia w 2020 roku wynosiła 628 punktów.

W 2019 r. Manchester Medical School planował się przeprowadzić wywiad z kandydatami, którzy zdobyli 650 punktów, podczas gdy KCL wymagało 2828 (ogółem), a Warwick Medical School przeprowadziło wywiady z osobami, które uzyskały 662,5.

Egzamin UCAT można zdać tylko raz w roku, a Twój wynik jest ważny przez 12 miesięcy.

Jak zarejestrować się na egzamin UCAT?

UCAT jest administrowany w centrach testowych Pearson VUE, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i za granicą. Musisz zarejestrować się osobiście (twoja szkoła nie może zrobić to za Ciebie) od końca lipca do końca września. Na przykład w 2021 r. okres rejestracji trwa od 27 czerwca do 22 września.

 1. Przejdź do TEJ STRONY.
 2. Otwórz konto, upewniając się, że nazwa, której używasz, jest identyczna z nazwą na twoim identyfikatorze.
 3. Wypełnij kwestionariusz.
 4. Ustaw nazwę użytkownika i hasło w celu aktywowania konta.
 5. Otrzymasz potwierdzenie rejestracji i dowód rejestracyjny kandydata. Po otwarciu rezerwacji pod koniec czerwca wybierz datę, aby podejść do UCAT.
 6. Będziesz musiał zapłacić opłatę w wysokości około £ 75, jeśli jesteś w Wielkiej Brytanii,i £ 120, jeśli jesteś poza Wielką Brytanią.
 7. Należy pamiętać, że nie ma możliwości rezerwacji miejsca przez e-mail.

Procedury w dniu egzaminu

W dniu testu UCAT postaraj się przybyć 15 minut wcześniej i przynieś ze sobą dowód osobisty i e-mail potwierdzający.

Wszystkie rzeczy osobiste należy umieścić w wyznaczonych do tego szafkach.

Zostaniesz skontrolowany wzrokowo przez personel ośrodka egzaminacyjnego, który sprawdzi twoje ramiona, ubrania i ręce.

Potrzebuję pomocy w przygotowaniu się do UCAT, co mam zrobić?

Możesz skontaktować się z nami tutaj, w Elab, przez e-mail lub dzwoniąc do nas.

Nasze warszawskie biuro prowadzi niezwykle skuteczny i popularny program o nazwie GETinMED – cykl warsztatów rewizyjnych prowadzonych dwa razy w miesiącu w weekendy przez starszych studentów medycyny lub nowo wykwalifikowanych lekarzy z Wielkiej Brytanii. Jeśli jesteś bardziej zainteresowany wsparciem indywidualnym, możemy również to zorganizować.

Ponadto nasz program mentorski może umożliwić Ci kontakt z obecnymi studentami Elab studiującymi medycynę lub stomatologię za granicą, dzięki czemu możesz uzyskać wgląd w UCAT, jego różne sekcje oraz techniki i harmonogram przygotowań, którego musisz przestrzegać, aby zmaksymalizować swój wynik i wyróżnić się w teście.

Jak oceniasz współpracę z Elab?

5/5
MBA abroad - MBA za granicą - MBA all'estero Elab Education Laboratory