Egzamin TOEFL

Egzamin TOEFL – czym jest TOEFL?

Egzamin TOEFL, czyli the Test Of English as a Foreign Language, to ustandaryzowany test, do którego rokrocznie przystępuje ponad 2,3 miliona osób. TOEFL jest akceptowany jako dowód znajomości języka w 130 krajach oraz przez ponad 10 000 szkół wyższych i uniwersytetów na całym świecie.

Egzamin TOEFL ma 4000 ośrodków egzaminacyjnych w 165 krajach i jest preferowanym certyfikatem językowym przez uniwersytety w Stanach Zjednoczonych. Sprawdza on amerykański angielski, podczas gdy równie popularny IELTS sprawdza brytyjski angielski. Wyniki TOEFL są ważne przez dwa lata. Co więcej, możesz przystępować do testu tak często, jak potrzebujesz. Nie ma ograniczeń co do liczby podejść w ciągu roku, chociaż minimalny okres przerwy między testami wynosi trzy dni. 

Egzamin TOEFL i jego różne wersje

Obecnie wyróżniamy trzy typy egzaminu TOEFL:

TOEFL iBT, czyli test internetowy, do którego przystępuje 97 procent wszystkich kandydatów. Ponadto, podczas pandemii wiele osób zdawało go w domu pod nadzorem. Ta wersja testu składa się z czterech artykułów – mówienia, czytania, pisania i słuchania – i kosztuje od 160 do 240 USD.

Egzamin TOEFL PBT jest papierową wersją testu i nie obejmuje części ustnej. Do egzaminu TOEFL PBT zwykle przystępują kandydaci, którzy nie mają dostępu do Internetu. PBT jest wycofywane i tylko trzy procent kandydatów decyduje się obecnie na korzystanie z tej wersji egzaminu TOEFL, która zajmuje 2,5 godziny. Format nie jest identyczny z formatem TOEFL iBT. Chociaż składa się z czterech części, to składają się one ze 140 pytań i eseju i są oceniane zupełnie inaczej. Nie ma także referatu. Dlatego możesz znaleźć uniwersytet wymieniający dwa zestawy wyników w swoich sekcjach dotyczących wymagań językowych, w zależności od wersji egzaminu TOEFL. Opłata za podejście do egzaminu wynosi około 160 USD.

TOEFL Exam Junior jest przeznaczony dla dzieci szkół gimnazjalnych, które ukończyły 11 lat.

TOEFL CBT lub inaczej, test komputerowy, został przerwany w 2006 roku i zastąpiony przez TOEFL iBT.

Porównanie egzaminu TOEFL i IELTS

IELTS
Poziom
TOEFL iBT
TOEFL PBT
9
C2
118-120
667-677
8.5
C2
115-117
657-663
8
C1
110-114
637-653
7.5
C1
102-109
610-633
7
C1
94-101
587-607

Często mówi się, że egzamin TOEFL jest trudniejszy niż  IELTS, ale oba testy szukają tych samych kompetencji w czterech różnych obszarach językowych, a mianowicie: czytanie, mówienie, słuchanie i pisanie.

Uniwersytety ustalają własne wymagania wobec wyników egzaminu TOEFL. Uczelnie Ivy League oczekują, że kandydaci uzyskają wynik 100-110 w TOEFL iBT i około 630 w PBT. Większość uniwersytetów spoza Ivy League oczekuje 100 w iBT i 520-600 w PBT.

Jak zorganizowany jest egzamin TOEFL iBT?

Część egzaminu
Czas
Liczba pytań/zadań
Słuchanie
41-57 minut
28-39
Czytanie
54-72 minuty
30-40
Mówienie
17 minut
4 zadania
Pisanie
50 minut
2 zadania

W dniu egzaminu powinieneś zarezerwować sobie około 3,5 godziny, aby dać sobie czas na rejestrację i przeznaczyć 10 minut na przerwę. W trakcie egzaminu TOEFL możesz robić notatki. Każda sekcja jest punktowana od 1 do 30, więc idealna ocena to 120 w TOEFL iBT.

Kurs przygotowawczy do IELTS

Weź udział w naszym autorskim kursie przygotowawczym do egzaminu IELTS i zacznij efektywnie uczyć się i pracować w anglojęzycznym środowisku.

Słuchanie TOEFL iBT – czego się spodziewać?

Podczas egzaminu TOEFL zauważysz, że mówca będzie mówić wolniej niż w normalnej mowie. Możesz usłyszeć akcent australijski, amerykański lub brytyjski. Sekcja odsłuchowa będzie zawierać:

 • 3-4 wykłady o długości 3-5 minut każdy, po których nastąpi sześć pytań do każdego wykładu
 • 2-3 rozmowy z dwoma prelegentami, trwające około trzech minut każda, po których następuje pięć pytań na każdą rozmowę.

Pytania zostały zaprojektowane tak, aby sprawdzić rozumienie:

 1. SENS. Wyrażany poprzez główne punkty lub idee.
 2. SZCZEGÓŁ. Konkretne fakty.
 3. FUNKCJA I RETORIA. Stwierdzenia, które są ukryte w innej formie: na przykład „W tym pokoju jest bardzo gorąco”, co jest innym sposobem powiedzenia „Czy otworzymy okno?”
 4. NASTAWIENIE. Jak się czują ludzie.
 5. ORGANIZACJA. Tego typu pytania często odnoszą się do osi czasu: wtedy, przed, w trakcie, teraz itd.
 6. WNIOSKOWANIE. Sprawdzenie, czy rozumiesz coś, co zostało zasugerowane, ale nie zostało powiedziane.
 7. TREŚĆ ŁĄCZĄCA. Te pytania poproszą cię o przewidzenie, co może się wydarzyć, biorąc pod uwagę to, co ci powiedziano; lub poproś o wypełnienie wykresu lub tabeli, używając tego, co zostało powiedziane.

Najważniejsze wskazówki dotyczące egzaminu TOEFL iBT – części słuchanie

 • Rób notatki. Każdy klip można usłyszeć tylko raz, a jeśli zostaniesz poproszony o szczegół, Twoje notatki mogą być bezcenne.
 • Możesz zwiększyć głośność klipów audio, więc jeśli chcesz ją zwiększyć, zrób to od razu na początku testu.
 • Pamiętaj, że nie możesz skakać do przodu i do tyłu między pytaniami.
 • Nie rozpraszaj się, gdy usłyszysz akcent, którego nie znasz.
 • Musisz spróbować odpowiedzieć na każde pytanie w 35 sekund.
 • Ton głosu każdego mówcy da ci wgląd w ich nastawienie.
 • Posłuchaj głównej idei, a jeśli natkniesz się na dziwne słowo lub termin, którego nie rozumiesz, koncentruj się na ogólnym przekazie – na sednie.

Czytanie TOEFL iBT – czego się spodziewać?

Sekcja czytanie składa się z 3-4 fragmentów, które mają około 700 słów. Trzeba odpowiedzieć na 10 lub więcej pytań dotyczących każdego fragmentu. Może się okazać, że dołączono słowniczek zawierający definicje słów technicznych, ale te fragmenty nie wymagają specjalistycznej wiedzy. Zostały zaczerpnięte z ogólnych wprowadzeń, które można znaleźć w różnych przedmiotach w podręcznikach uniwersyteckich. Każdy fragment będzie zawierał albo pytanie z podsumowaniem prozy, albo będzie wymagał wypełnienia tabeli – ale nie obu. Co więcej, możesz otrzymać fragmenty z:

 • Antropologii, ekonomii, psychologii, urbanistyki i socjologii
 • Astronomii, geologii, chemii, biologii, fizyki, inżynierii
 • Historii, tematyki rządowej, geografii
 • Sztuki, literatury, dramatu i architektury.

Celem tej sekcji egzaminu TOEFL jest określenie, czy jesteś w stanie zrozumieć materiały do ​​czytania na studiach licencjackich oraz odpowiedzieć na pytania i wyciągnąć wnioski na podstawie tego, co przeczytałeś.

Czytanie TOEFL zawiera sześć głównych typów pytań:

  1. Pytania dotyczące faktycznych informacji lub negatywne pytania dotyczące informacji faktycznych. Te ostatnie są poprzedzone słowem EXCEPT for lub NOT, które są pisane wielkimi literami.
  2. Wnioskowanie i retoryka. Pytania te często zawierają słowa „wnioskowane”, „przyjęte” lub „dorozumiane”. W rezultacie zostaniesz ostrzeżony, że pytanie nie dotyczy stwierdzonego faktu, ale czegoś, co jest sugerowane. Na przykład możesz zostać zapytany, dlaczego ktoś wybrał lub wykorzystał określoną informację lub czy reakcja jest uzasadniona.
  3. Pytania ze słownictwa, zwykle podkreślane pytaniem o termin lub słowo „co oznacza” lub „jest najbliższy w znaczeniu…”.
  4. Uproszczenie zdania. Otrzymasz szereg możliwych odpowiedzi i zostaniesz poproszony o znalezienie zdania, które zawiera wszystkie przeczytane fakty w prostszej formie i nie zmienia znaczenia oryginału.
  5. Wstaw tekst. Te pytania odnoszą się do uzupełnienia luk znajdujących w tekście. Musisz dokładnie wybrać, gdzie ma trafić tekst, który chcesz wstawić. Każdy fragment ma jedno pytanie tekstowe. Możesz wypróbować różne miejsca przed podjęciem ostatecznej decyzji. Kliknij tekst i przeczytaj go ponownie, aby sprawdzić, czy pasuje do danej pozycji.
  6. Podsumowanie tekstu. Musisz poszukać w tekście najważniejszych faktów lub pomysłów i wybrać trzy z sześciu możliwych opcji, które otrzymasz. Jeśli poprawnie wykonasz wszystkie trzy, otrzymasz 2 punkty. Jeśli trafisz poprawnie, otrzymasz 1 punkt. Jeśli uzyskasz tylko jedną dobrą ocenę, nie otrzymasz żadnych punktów. Przeciągnij i upuść swoje odpowiedzi.

Najważniejsze wskazówki dotyczące egzaminu TOEFL iBT – część czytanie

 • Upewnij się, że czytasz z jak największym rozumieniem. Przyzwyczaj się do zagłębiania się w gazety i czasopisma naukowe i podsumowywania tego, co czytasz.
 • Poświęć trochę czasu na przeczytanie każdego pytania co najmniej dwa razy.
 • Wyznaczaj sobie tempo. Nie spędzaj zbyt wiele czasu na jednym pytaniu, ale miej świadomość potrzeby stałej prędkości.
 • Zacznij od prostych pytań, takich jak „zgodnie z ust. 3” lub „wiersz 17”, ponieważ oznacza to, że zaoszczędzisz czas, ponieważ dokładnie wiesz, gdzie szukać odpowiedzi.
 • Przeskanuj wzrokiem tekst, aby uzyskać ogólny pogląd o jego tematyce, zanim przeczytasz go bardziej szczegółowo.
 • Poszerz swoje słownictwo i prowadź zeszyt.
 • Zwróć uwagę na słowa łączące, takie jak „jednak”, „dlatego”, „chociaż”, ponieważ są one drogowskazami do tego, jak rozwija się teza lub narracja.

Mówienie TOEFL iBT – czego się spodziewać?

Część ustna egzaminu TOEFL składa się z czterech zadań. Przed udzieleniem odpowiedzi otrzymasz 15-30 sekund na przygotowanie i powinieneś być gotowy do rozmowy przez 45-60 sekund. Będziesz mówić do mikrofonu w swoim zestawie słuchawkowym, a Twoje odpowiedzi zostaną wysłane do oceny przez sztuczną inteligencję oraz egzaminatorów.

Pierwsze zadanie to samodzielne mówienie, podczas którego oczekuje się od Ciebie wykorzystania własnych doświadczeń i opinii. Możesz być na przykład zapytany, czy wolisz spotykać się z przyjaciółmi w domu, czy na zewnątrz? Albo dokąd zabrałbyś gości do swojego miasta, co byś im pokazał i dlaczego?

Zadania 2-4 nazywane są zintegrowanymi zadaniami mówienia, ponieważ będziesz musiał albo coś przeczytać i odpowiedzieć na pytania na ten temat, albo wysłuchasz klipu audio i zostaniesz poproszony o odpowiedź na to, co usłyszałeś. Podobnie możesz zostać poproszony o opisanie punktu widzenia, postawy lub działań mówcy itp. Możesz zostać poproszony o przeczytanie tekstu o temacie związanym z kampusem lub kluczową koncepcją, wysłuchanie rozmowy na ten temat, a następnie udzielenia odpowiedzi – lub wysłuchania część wykładu i  podsumowanie tego, co zostało powiedziane.

Jak będzie oceniane moje wystąpienie?

Egzaminatorzy zwracają uwagę na:

 • płynność
 • jasność przekazu
 • prawidłową wymowę
 • prędkość wypowiedzi
 • odpowiednią intonację
 • słowa łączące i wyrażenia spajające Twoją wypowiedź
 • logiczny wywód i postęp wypowiedzi
 • umiejętność mówienia o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości 
 • prawidłową gramatykę
 • zróżnicowane słownictwo

Najważniejsze wskazówki dotyczące egzaminu TOEFL iBT – część mówienie

 • Nie panikuj, bo będziesz mówić zbyt szybko, powtarzając się i przerywając w połowie zdania lub nie kończąc myśli, którą próbujesz wypowiedzieć.
 • Nie ma sensu próbować pisać pełnych notatek w czasie przygotowań, który otrzymasz – po prostu zanotuj liniowy plan lub słowa kluczowe lub pomysły, których chcesz użyć.
 • Chociaż 45-60 sekund nie wydaje się długie, możesz być zaskoczony, że zabraknie Ci energii, jeśli spróbujesz ćwiczyć. Jednym ze sposobów zapewnienia, że ​​tak się nie stanie, jest zbieranie zdjęć lub wybieranie nagłówków i próba omówienia ich w czasie przygotowań.
 • Mierz sobie czas. Użyj stopera. 
 • Nagrywaj siebie podczas mówienia. 
 • Zwróć szczególną uwagę na pytanie, które ci zadano, aby nie zboczyć z tematu.
 • Ćwicz mówienie po angielsku z przyjacielem, kolegą, członkiem rodziny lub native speakerem.

Pisanie TOEFL iBT – czego się spodziewać?

Ta sekcja zajmuje 50 minut i jest podzielony na dwa zadania: zintegrowane zadanie pisemne i esej.

Zintegrowane zadanie pisemne

Na tę część egzaminu TOEFL masz 20 minut. Na początku przeczytasz krótki tekst, a następnie wysłuchasz krótkiego wykładu na ten sam temat. Na koniec napiszesz od 150 do 225 słów w odpowiedzi na to, co przeczytałeś i usłyszałeś.

Masz trzy minuty na przeczytanie fragmentu i dwie minuty na część odsłuchową, którą usłyszysz tylko raz. Fragment tekstu do czytania pojawia się na ekranie wraz z pytaniem, które będzie wymagać od Ciebie podsumowania tego, co usłyszałeś i wyjaśnienia, w jaki sposób łączy się to z tym, co czytasz.

Egzaminatorzy zwracają uwagę na:

 • dokładne opracowanie tematu przewodniego, co pokazuje, że wiesz, jak wybierać i łączyć informacje
 • silne użycie języka, bez powtórzeń i niejasności
 • dobrą organizację tekstu pisanego, poprawną gramatykę i odpowiedni dobór słownictwa
IELTS Exam

Esej

Esej w egzaminie TOEFL ma na celu wyciągnięcie Twojej opinii i doświadczeń. Będziesz mieć 30 minut na napisanie około 300 słów. Generalnie pytania można podzielić na preferencje i opinie.

Preferencje obejmują pytania takie jak:

„Wolałbyś latać czy podróżować pociągiem – dlaczego?”

„Wolałbyś być bogata czy szczęśliwa?”

„Czy lepiej wychować się na wsi czy w dużym mieście?”

Opinie mogą zawierać pytania takie jak:

„Popierasz czy sprzeciwiasz się planom budowy schroniska dla bezdomnych obok twojego domu?”

„Jaki jest twój ulubiony film i dlaczego?”

„Czy życie było lepsze w przeszłości czy teraz?”

„Dlaczego tak wielu ludzi woli żebrać, a nie pracować?”

Najważniejsze wskazówki dotyczące egzaminu TOEFL iBT – część pisanie

 • Upewnij się, że podajesz przykłady na poparcie swoich poglądów.
 • Zaplanuj swój tekst i sprawdź, czy jest uporządkowany logicznie, ze wstępem i zakończeniem.
 • Unikaj powtórzeń.
 • Nie pisz czegokolwiek tylko po to, by wypełnić limit słów. 
 • Przed przystąpieniem do egzaminu ćwicz pisanie krótkich esejów.
 • Naucz się parafrazować.
 • W zintegrowanym zadaniu pisemnym: pamiętaj, aby korzystać z informacji ze słuchania, a także z tekstów do czytania. Kluczowa idea fragmentu do czytania zwykle znajduje się w pierwszym akapicie, po której następują trzy punkty pomocnicze. Rób notatki podczas słuchania utworu.
 • Kontroluj czas. 
 • Sprawdź swoją gramatykę i słownictwo.

Egzamin TOEFL – wytyczne

Wszystkie egzaminy mają swój własny, specyficzny format i egzamin TOEFL nie jest wyjątkiem, więc im szybciej zapoznasz się z układem pracy, tym lepiej. Wcześniejsze arkusze TOEFL są dostępne w Internecie i powinieneś ćwiczyć, przerabiając jak najwięcej z nich. Jeśli odkryjesz obszary wymagające pracy, skoncentruj się na ich poprawie. Wzbogać swoje słownictwo – czytaj artykuły, oglądaj angielskie filmy. Rozwiązuj też wszelkie problemy gramatyczne, które napotkasz, i sprawdź, czy zmieściłeś się w czasie przeznaczonym na każde zadanie.

Nie jesteś sam. Ponad dwa miliony ludzi w tym roku zda egzamin TOEFL, a dzięki praktyce i przygotowaniu możesz zabłysnąć i osiągnąć wybitny wynik – co otworzy drzwi do niesamowitej przygody: studiowania na uniwersytecie za granicą.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące egzaminu TOEFL, skontaktuj się z Elab, a my z przyjemnością Ci pomożemy.

Powodzenia!

Jak oceniasz współpracę z Elab?

5/5
MBA abroad - MBA za granicą - MBA all'estero Elab Education Laboratory