Egzamin GMAT

Egzamin GMAT – czym jest GMAT?

Egzamin GMAT, czyli Graduate Management Admission Test, to standaryzowany test komputerowy, będący częścią procesu aplikacyjnego na studia MBA. Rokrocznie zdawany jest przez ponad 240 000 absolwentów. Globalne szkoły biznesu odwołują się do wyników egzaminu GMAT w swoich procesach rekrutacyjnych. Można do niego przystąpić w ponad 100 krajach.

Podczas pandemii COVID-19, od 20 kwietnia 2020 r. absolwenci mogą zdawać egzamin z domu pod nadzorem centralnym. Możesz zdać egzamin GMAT do ośmiu razy, ale pięć razy w ciągu jednego roku – pod warunkiem, że między próbami jest 16-dniowa przerwa.

Należy jednak pamiętać, że przystąpienie do egzaminu kosztuje około 250 USD.


Wyniki egzaminu GMAT są ważne przez pięć lat.

Egzamin GMAT

Jak zorganizowany jest egzamin GMAT?

Egzamin GMAT składa się z czterech części, a mianowicie: 

Część egzaminu
Liczba pytań
Czas przeznaczony na daną sekcję
Rozumowanie ilościowe
31
62 minuty
Rozumowanie werbalne
36
65 minut
Zintegrowane rozumowanie
12
30 minut
Pisanie analityczne
1 esej
30 minut

Egzamin GMAT trwa zatem trzy godziny siedem minut.

Egzamin GMAT jest testem komputerowo-adaptacyjnym. Oznacza to, że każda sekcja zaczyna się od „przeciętnego” pytania, a jeśli odpowiesz dobrze, następne pytanie będzie trudniejsze. Jeśli w którymś momencie nie odpowiesz poprawnie na pytanie, komputer dostosuje poziom trudności i ułatwi kolejne pytanie. Im trudniej odpowiedzieć na pytania, tym wyższy wynik.

Pytania opierają się na umiejętnościach wskazywanych przez przedsiębiorców i naukowców jako niezbędne do efektywnego zarządzania. Egzamin GMAT nie jest zatem sprawdzianem wiedzy, ale sprawdzianem tego, jak można zastosować informacje i dojść do decyzji i wniosków. Krytyczne myślenie, komunikacja i rozumowanie są równie ważne jak zdolności matematyczne. Zasadniczo egzamin GMAT zawiera tylko dwa rodzaje pytań: dotyczące wystarczającej ilości danych oraz rozwiązywania problemów. Jak wszystkie egzaminy, praktyka jest kluczem do sukcesu…

Egzamin GMAT – sekcja analizy ilościowej

Na egzamin GMAT nie możesz przywieźć własnego kalkulatora. Otrzymasz laminowany papier milimetrowy i długopis do użycia przez ośrodek egzaminacyjny.

Celem tej części jest ustalenie, czy potrafisz rozwiązywać problemy ilościowe, oceniać informacje i wydobywać istotne fakty z wykresów. Algebra, geometria, reguły, wykresy, zbiory, procenty i arytmetyka to podstawowe umiejętności, wraz z równościami algebraicznymi i niealgebrycznymi. Wystarczalność danych jest główną cechą pytań, na które będziesz odpowiadać – co w uproszczeniu polega na decydowaniu, czy dostępnych jest wystarczająco dużo informacji, aby odpowiedzieć na pytanie.

Sekcja rozumowania ilościowego jest połączona z rozumowaniem werbalnym i ich wypadkowa daje łączny wynik egzaminu GMAT.

Egzamin GMAT – sekcja rozumowania werbalnego

Ta część egzaminu GMAT podzielona jest na 3 sekcje:

  • czytanie ze zrozumieniem
  • krytyczne myślenie 
  • korekta zdań

Fragmenty, które otrzymasz, będą miały różną długość i sprawdzą Twoją umiejętność poprawnego używania gramatyki, formułowania i oceniania argumentów, tworzenia planu działania i używania logiki do oceny stwierdzonych i wywnioskowanych pomysłów. Wynik rozumowania werbalnego jest łączony z wynikiem rozumowania jakościowego w celu obliczenia ogólnego wyniku egzaminu GMAT.

Egzamin GMAT – sekcja zintegrowanego rozumowania

W trakcie trwania tej części egzaminu będziesz mieć do dyspozycji kalkulator. 

Zintegrowane rozumowanie sprawdza, czy możesz ocenić dane z szerokiego zakresu źródeł i z różnych formatów oraz znaleźć związek między danymi a tekstem. Każde pytanie może zawierać kilka pytań podrzędnych. Możesz otrzymać wykres lub tabelę, analizę wieloźródłową lub dwuczęściową. Możesz otrzymać kilka opcji tak/nie i prawda/fałsz. Może się zdarzyć także konieczność wypełnienia puste miejsca za pomocą menu rozwijanego. Rozumowanie wieloźródłowe jest prezentowane na zakładkach, które mogą zawierać teksty, wykresy lub tabele. Analiza dwuczęściowa składa się z dwóch komponentów, z jedną kolumną na komponent, a Twoim zadaniem będzie wybranie jednej odpowiedzi na kolumnę.

Egzamin GMAT – sekcja analitycznego pisania

W tej części będziesz musiał napisać esej na podstawie analizy argumentu.

Nie jest to okazja do wyrażenia własnych poglądów, ale szansa na zademonstrowanie dobrej składni, logicznej organizacji i rozwoju pomysłów oraz krytycznego myślenia.

Skoncentruj się na rozważeniu tego, co zostało powiedziane i ocenie treści. Egzaminator poszukuje doskonałych umiejętności komunikacyjnych i silnej struktury eseju.

Zostaniesz oceniony w skali 0-6:

6
Outstanding
5
Strong
4
Adequate
3
Limited
2
Flawed
1
Inadequate

Punktacja w egzaminie GMAT

Pod koniec egzaminu GMAT zobaczysz na ekranie swój całkowity wynik.

Będziesz mieć dwie minuty na podjęcie decyzji, czy akceptujesz lub odrzucasz wyniki testu. Nawet jeśli zdecydujesz się zaakceptować ocenę, możesz ją anulować w ciągu następnych 72 godzin. Podobnie, jeśli zdecydujesz się ją odrzucić, możesz ją przywrócić w ciągu najbliższych czterech lat i jedenastu miesięcy.

Całkowity wynik opiera się na tym, jak dobrze poradziłeś sobie w Rozumowaniu Werbalnym i Rozumowaniu Jakościowym, a także podaje Twój wynik w sekcji Rozumowanie Zintegrowane. Oficjalny wynik, który możesz uzyskać kilka tygodni później, obejmuje również wynik pisania analitycznego. Twój wynik mieści się między 200 a 800 punktów, co jest wynikiem skumulowanym opartym na rankingu centylowym. Poniższa tabela pokazuje, w jaki sposób liczba poprawnych odpowiedzi, które udzielisz, jest przeliczana na końcowy wynik.

The GMAT Exam - Elab Education Laboratory

Obliczono, że 30 osób rocznie otrzymuje idealne 800 punktów!

Co więcej, tylko sześć procent kandydatów zdobywa ponad 700 punktów.

Trzy czynniki odgrywają ważną rolę w punktacji egzaminu GMAT:

  1. Liczba poprawnych odpowiedzi 
  2. Liczba udzielonych odpowiedzi w ogóle
  3. Poziom trudności pytań

Kurs przygotowawczy do egzaminu GMAT

Weź udział w kursie przygotowującym do egzaminu GMAT i udowodnij, że jesteś w stanie efektywnie pracować lub uczyć się w środowisku anglojęzycznym.

Jaki wynik muszę uzyskać, aby zostać przyjętym do wiodącej szkoły biznesu na MBA?

Poniższa tabela, z 2019 r., ilustruje średni wynik zaakceptowanych kandydatów i ogólny zakres GMAT w 10 wiodących szkołach biznesu.

Uczelnia wyższa
Średni wynik
Zakres wyników GMAT
Stanford
732
600-790
Harvard
730
610-800
INSEAD
709
570-780
U.Penn Wharton
732
500-790
London Business School
708
600-780
MIT Sloan
728
690-760
Yale
730
690-760
Oxford University, Said
690
510-800
HEC Paris
690
600-770
IESE
686
600-750

Jaki jest następny krok, jeśli chcę przystąpić do egzaminu GMAT i aplikować na studia MBA?

Elab prowadzi cykl warsztatów i indywidualnych sesji, które przygotowują kandydatów zarówno do testów GMAT, jak i GRE. Nasz program opiera się na analizie Twoich mocnych i słabych stron oraz przepracowaniu każdego z artykułów GMAT, ucząc Cię technik, które pomogą Ci zmaksymalizować Twój wynik. Nasi doświadczeni wykładowcy upewnią się, że czujesz się komfortowo i znasz format egzaminu. Ponadto upewnimy się, czy wiesz, czego się spodziewać i jak podejść do każdego artykułu oraz odpowiadać na pytania w bardzo sztywnych i wymagających ramach czasowych.

Skontaktuj się z Elab, aby zarezerwować konsultację z ekspertem edukacyjnym Elab. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w drodze do uzyskania tytułu MBA w znanej na całym świecie szkole biznesu.

Zadzwoń lub napisz do nas i umów się na konsultację.

Jak oceniasz współpracę z Elab?

5/5
MBA abroad - MBA za granicą - MBA all'estero Elab Education Laboratory