Studia licencjackie

Medycyna

licencjat
wsparcie indywidualne lub warsztaty
Wielka Brytania
Studia medyczne w Anglii. Studiuj medycynę za granicą – study medicine abroad – studiare medicina all’estero

Program Medycyna jest dedykowany przyszłym lekarzom, chcącym kształcić się w zawodzie za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii.

 

Aplikacja na studia medyczne w Wielkiej Brytanii jest niezwykle wymagająca, a proces rekrutacyjny bardzo różni się od rekrutacji na polskie uczelnie i składa się z kilku etapów: aplikacji w systemie UCAS, egzaminów wstępnych UCAT i/lub BMAT i interview.

 

BMAT (BioMedical Admissions Test)

Egzamin BMAT składa się z trzech części: jednego eseju i dwóch zestawów pytań. Sprawdza umiejętności krytycznego myślenia, poprawnej argumentacji, analizy danych oraz zdolności pisania zwięźle i na temat. Sprawdza również wiedzę z matematyki, biologii, chemii i fizyki.

Uniwersytety, które wymagają egzaminu BMAT to: Brighton and Sussex Medical School, Imperial College London, Lancaster University, University College London, University of Cambridge, University of Leeds, University of Oxford.

 

UCAT (University Clinical Aptitude Test)

Egzamin składa się z pięciu części. Sprawdza umiejętności z zakresu rozumienia tekstu pisanego, wnioskowania, logicznego myślenia, dokonywania szybkich operacji matematycznych, myślenia abstrakcyjnego, umiejętności oceny sytuacji oraz szybkiego podejmowania decyzji.

Większość brytyjskich uniwersytetów wymaga zdania egzaminu UCAT.

 

Deadline: 15 października 

Aplikacja na uczelnie medyczne w Wielkiej Brytanii musi zostać wysłana do 15 października klasy maturalnej. Do tego czasu trzeba dokonać wyboru uniwersytetów, zdać egzamin UCAT (jeśli dotyczy), załączyć Personal Statement oraz referencje. Po wysłaniu aplikacji czekamy na zaproszenia uczelni na rozmowy kwalifikacyjne. Interview odbywają się od stycznia do marca. Rozmowy odbywają się na uczelniach w wyznaczonych terminach.

 

Jak pomagamy?

Idealna aplikacja wymaga podkreślenia konkretnych zainteresowań akademickich, by wyróżnić się na tle innych aplikujących. Nasza współpraca rozpoczyna się od określenia mocnych stron kandydata oraz wyboru odpowiedniej strategii, która zmaksymalizuje szanse w procesie aplikacji. Wspólnie z wykwalifikowanym coachem kariery pomożemy odnaleźć i wyeksponować zainteresowania kandydata, które będą kluczowe w dalszym procesie aplikacji.

 

Zapewniamy: 

Opiekę konsultanta – każdy z naszych podopiecznych otrzymuje konsultanta w Polsce, który posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie do przygotowania najlepszej jakości aplikacji oraz dopilnowania jej w najdrobniejszych szczegółach.

 

Opiekę mentora – każdy z naszych podopiecznych ma do dyspozycji również mentora, czyli osobę która odpowiada za merytoryczną część aplikacji. Zadaniem mentora jest przygotowanie do egzaminów UCAT lub(i) BMAT, rozmów kwalifikacyjnych, zbudowanie profilu idealnego kandydata oraz zaopatrzenie go w listę niezbędnych lektur.

 

Wiemy, jak bardzo wymagająca jest aplikacja na studia medyczne w Wielkiej Brytanii, dlatego kluczowym etapem doradztwa jest odpowiednia strategia wyboru uniwersytetów, która zmaksymalizuje szanse otrzymania zaproszenia na interview.

 

Co roku tworzymy zestawienie wszystkich dostępnych uczelni medycznych nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również w całej Europie. Analizujemy przede wszystkim warunki przyjęć, ale również koszty utrzymania i realizowane podczas studiów przedmioty. Wspólnie wybieramy uniwersytety, na które aplikant będzie miał największe szanse się dostać, a wieloletnie doświadczenie jest naszym największym atutem.

 

Wszyscy aplikujący są też wyposażeni w plan B, czyli aplikację na kierunek okołomedyczny – tzw. „piąty wybór”. Niektóre uczelnie umożliwiają alternatywne drogi na dostanie się na medycynę jeszcze w trakcie studiów na kierunku okołomedycznym, dlatego ten wybór powinien być dobrze przemyślany.

 

Każdy nasz program jest szyty na miarę, zgodnie z potrzebami aplikanta.

GETinMED

W ramach naszego wsparcia PREMIUM oferujemy również (dwu- lub trzyletni) kurs GETinMed, który jest skierowany dla pierwszo i drugoklasistów. Cały kurs obejmuje aż 144 godziny warsztatów w naszym biurze w Warszawie, zajęcia laboratoryjne oraz prowadzących z najlepszych uczelni w Wielkiej Brytanii.

 

Chętnie przedstawimy szczegóły podczas rozmowy telefonicznej lub spotkania.

Program kursu jest pusty

Instructor

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%